КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

Ключові слова:

соціальне підприємство, соціальне підприємництво, концепція

Анотація

Актуальність теми дослідження. Активність соціальних підприємств розповсюджується практично на всі види діяльності - від виробничої сфери до соціальних послуг, охорони природи, ресурсозбереження тощо, саме тому важливим є вивчення особливостей їх розвитку з огляду їх функціонування у різних частинах світу. Постановка проблеми. Активізація розвитку соціального підприємництва в Україні потребує глибокого та ґрунтовного вивчення особливостей розвитку соціального підприємництва закордоном. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням та виокремленням концепцій соціального підприємництва займалися ряд науковців, а саме: Гришина Я. С., Дефурні Дж., Янг Д. та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Визначено основні та додаткові риси американської та європейської концепції соціального підприємництва. Постановка завдання. Мета даної статті полягає у виокремленні та узагальненні характеристик двох основних концепцій соціального підприємництва: американської та європейської. Викладення основного матеріалу. В статті показано, що на процеси формування і розвитку соціальних підприємств впливають особливості соціального-економічного і культурного розвитку, традиції ведення бізнесу, самоорганізації населення у вирішенні суспільних проблем, що і обумовило виникнення двох основних концепцій соціального підприємництва: американської та європейської, тобто основних поглядів та розуміння соціального підприємництва у США та Європі. Висновки. У результаті проведеного дослідження визначено характерні риси кожної із розглянутих концепцій соціального підприємництва.

Біографії авторів

Anastasiia Anatoliivna Svynchuk, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Management

Olha Ivanivna Garafonova, Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

Doctor of Economics, Professor, Professor at the Department of Management

Irina Volodymyrivna Kolupaieva, Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of International Economic Relations and Finance

Посилання

Gulbekyan, M. (2014). Opyt razvitija socialnogo predprinimatelstva v SShA [Experience of development of social business in the USA]. Moscow [in Russian].

Safarov, S. M. (2014). Osnovy socialnogo predprini matelstva [Foundations of Social Entrepreneurship]. Ivanovo: Publishing House "Grove" [in Russian].

Young, D. (2001). Social Enterprise in the United States: Alternate Identities and Forms. business.ualberta. Retrieved from https://business.ualberta.ca/- /media/business/centres/cccsr/ccse/documents/generalinfor mation/papers/paperyoung.pdf [in English].

Batalina, M. (2008). Obzor opyta i kontseptsiy sotsialnogo predprinimatelstva s uchetom vozmozhnostey ego primeneniya v sovremennoy Rossii [Review of experience and concepts of social entrepreneurship, taking into account the possibilities of its application in modern Russia]. hse.ru. Retrieved from http://www.hse.ru/data/266/351/1237/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf [in Russian].

Grishina, Y. S (2012). Sravnitelno-pravovoe issledovanie socialnogo predprinimatelstva v stranah Ameriki i Evropy [Comparative legal study of social entrepreneurship in the countries of America and Europe]. Vestnik Permskogo Universiteta - The Bulletin of Perm University, 2 (16), 111 -121 [in Russian].

Defourny, J. (2010). Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences. Journal of Social Entrepreneurship, 1(1), 32 - 53 [in English].

Loosemore, M. & Higgon, D. (2015). Social Enterprise in the Construction Industry: Building Better Communities [in English].

Udodova, V. I. (2013). Doslidzhennia dosvidu funktsionuvannia natsionalnykh modelei sotsialnoho pidpryiemnytstva [The study of the experience of functioning of national models of social entrepreneurship]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. - Bulletin of Kharkiv National University. Series: "International Relations. Economy. Country Studies. Tourism", 1042, 105 - 108 [in Ukrainian].

Defourny, J. & Nyssens, M. (2010). Social enterprise in Europe: At the crossroads of market, public policies and third sector. Policy and Society, 29, 231 – 242 [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Svynchuk, A. A., Garafonova, O. I., & Kolupaieva, I. V. (2018). КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ. Науковий вісник Полісся, 1(1(13), 189–195. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/136419

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ