ПРАВОВІ ЗАСАДИ МАКРОФІНАНСОВОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

Бюджетний кодекс, нормативно-правова база, бюджет, програмно-цільове бюджетування

Анотація

Актуальність теми дослідження. Європейський вектор інтеграційного розвитку України актуалізував питання вдосконалення нормативно-правової бази макрофінансового бюджетування. Постановка проблеми. Впровадження в бюджетний процес макрофінансового бюджетування передбачає наявність відповідного нормативно-правового, методичного підгрунття. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Внесок в розробку наукових засад управління бюджетними ресурсами зробили Богдан І. В., Бабич Т. С., Гасанов С. С., Жибер Т. В., Запатріна І. В., Єфіменко Т. І., Кудряшов В. П., Федосов В. М. та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Динамічні зміни соціально-економічного середовища обумовлюють необхідність дослідження впливу нових законодавчих ініціатив на управління бюджетними коштами. Постановка завдання. Дослідити нормативно-правові та науково-методичні засади впровадження макрофінансового бюджетування в управління бюджетними коштами. Виклад основного матеріалу. Макрофінансове бюджетування повинно базуватись на законодавчо врегульованих засадах довгострокового стратегічного планування, середньострокового бюджетного планування, програмно-цільового бюджетування, контролю за результативністю бюджетних програм, прозорістю витрачання бюджетних коштів і підзвітністю розпорядників бюджетних коштів перед виконавчою, законодавчою владою та громадськістю. Висновки. Уникненню ризиків макрофінансового бюджетування сприятиме законодавча врегульованість зв’язку стратегічного макроекономічного планування з бюджетними планами та їх незалежна експертиза, складання декількох сценаріїв макроекономічних прогнозів, регламентація процедур коригування показників бюджетів, лімітування видатків.

Біографія автора

Roman Stepanovich Svystovych, Zhytomyr Institute of Interregional Academy of Personnel Management

Candidate of Economic Sciences, Professor at the Department of Law

Посилання

Rozporiadzhennia KMU pro Stratehiiu reformuvannia systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy na 2017–2020 roky vid 08 Liutoho 2017 r., № 142-r [Order of CMU on Strategy for reforming the public finance management system for 2017-2020: from February 08, 2017, № 142-r]. www.kmu.gov.ua. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249797370 [in Ukrainian].

Babych, T. S. & Zhyber, T. V. (2011). Makrofinansove biudzhetuvannia [Macroeconomic Budgeting]. V. M. Fedosov (Ed.). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro derzhavne prohnozuvannia ta rozroblennia prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy: vid 16 Zhovtnia 2012, № 5463-VI (5463-17) [Law of Ukraine On state forecasting and development of programs of economic and social development of Ukraine: from 16.10.2012, № 5463-VI (5463-17)]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro vnesennia zminy do rozdilu VI “Prykintsevi ta perekhidni polozhennia” Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo zaprovadzhennia serednostrokovoho biudzhetnoho planuvannia: vid 23 Bereznia 2017, № 1974-VIII. [Law of Ukraine On Amendments to Section VI "Final and Transitional Provisions" of the Budget Code of Ukraine on the Introduction of Medium-Term Budget Planning: from March 23 2017, № 1974-VIII]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1974-19 [in Ukrainian].

Bohdan, T. P. (2017). Serednostrokove biudzhetne planuvannia v Ukraini: systemna sutnist, funktsii, strukturni elementy. [Medium-term budget planning in Ukraine: systemic essence, functions, structural elements]. Finansy Ukrayiny - Finance of Ukraine, 6, 7-25 [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia kontseptsii zastosuvannia prohramno-tsilovoho metodu v biudzhetnomu protsesi: vid 14 Veresnia 2002 r., № 538-r [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the concept of application of the program-target method in the budget process: from September 14 2002, № 538-r]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/538-2002-р[in Ukrainian].

Nakaz MFU pro Pravyla skladannia pasportiv biudzhetnykh prohram mistsevykh biudzhetiv ta zvitiv pro yikh vykonannia: vid 26 Serpnia 2014 r., № 836 [Order of the MFU on Rules for drawing up passports of budget programs of local budgets and reports on their implementation: from August 26 2014, № 836]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1387-16/paran92#n92 [in Ukrainian].

Nakaz MFU pro Zahalni vymohy do vyznachennia rezultatyvnykh pokaznykiv biudzhetnykh prohram: vid 10 Hrudnia 2010, № 1536 [Order of the MFU on General requirements for the definition of effective indicators of budget programs: from December 10 2010, № 1536]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0771 -15/paran17#n17 [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. (October 06, 2016). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].

Kovalenko, L. O., Zelenskyi, S. M., Zabashtanskyi, M. M. (2011). Byudzhetnyy menedzhment [Budget Management]. L. O. Kovalenko (Ed.). Kyiv: Vydavnychyі Dim “Slovo” [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Svystovych, R. S. (2018). ПРАВОВІ ЗАСАДИ МАКРОФІНАНСОВОГО БЮДЖЕТУВАННЯ. Науковий вісник Полісся, 1(1(13), 196–200. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/136431

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ