ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ САДІВНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

Ключові слова:

економічне зростання, аграрний сектор, галузь садівництва, інноваційний розвиток

Анотація

Актуальність теми дослідження. Україна має сприятливі природно-економічні умови для розвитку садівництва, при цьому застосування інноваційних технологій є беззаперечною умовою успішного розвитку галузі. Постановка проблеми. Для підвищення ефективності функціонування галузі садівництва слід реалізувати комплекс організаційно-економічних заходів, серед яких важлива роль належить інноваціям. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Зважаючи на сучасні зміни у розвитку садівництва та важливе значення продукції для продовольчої безпеки, дослідження питань щодо інноваційного впливу на функціонування галузі та її зростання у концепції інноваційного розвитку аграрного сектора України потребують вивчення. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Економічним проблемам садівництва присвячені роботи: М. М. Артеменка, О. Ю. Єрмакова, Л. О. Барабаш, Л. А. Мармуль, В. А. Рульєва, В. С. Уланчука, Д. Ф. Харківського, І. І. Червена, О. М. Шестопаля, В. В. Юрчишина та ін. Мета статті: обґрунтувати теоретичні положення та практичні рекомендації щодо економічного зростання садівництва України в контексті інноваційного розвитку. Виклад основного матеріалу. Встановлено, що економічне зростання у галузі садівництва на інноваційній основі відбувається через кількісні та якісні зміни у напрямі збільшення обсягів виробництва продукції та є результатом дії організаційно-економічних чинників, які сприяють формуванню інноваційного потенціалу й впровадженню досягнень науково-технічного прогресу, внаслідок реалізації інноваційних змін у галузі. Висновки. Економічне зростання садівництва в контексті інноваційного розвитку передбачає реалізацію системи заходів організаційно-економічного характеру, що здійснюються для підвищення ефективності функціонування галузі та спрямовані на прискорення науково-технічного розвитку через розробку, впровадження та використання наукових розробок у виробництві плодоягідної продукції та розсадництві, просуванні її на ринок, реалізацію та матеріально-технічне забезпечення розширеного циклу прогресивного відтворення.

Біографії авторів

Victoria Ivanivna Melnуk, Ternopil National Economic University

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Department of Economics of Enterprises and Corporations, Vinnitsa Training and Educational Institute of Economy

Galina Borysivna Pogrischuk, Ternopil National University of Economics

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Finance and Credit, Vinnytsia Educational-Scientific Institute of Economics

Посилання

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2008). Haluzeva prohrama rozvytku sadivnytstva Ukrainy na period do 2025 roku [Sectoral program of gardening development of Ukraine for the period up to 2025]. minagro.gov.ua. Rerrieved from http://minagro.gov.ua/node/14018 [in Ukrainian].

Barabash, L. O. (2012). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku haluzi sadivnytstva [Strategy of innovative development of the field of horticulture]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Seriia: Ekonomichni nauky - Collection of scientific works of VNAU. Series: Economic sciences, 3(69), 10-14 [in Ukrainian].

Sabluk, P. T. (2015). Stan i napriamy rozvytku ahrarnoi reformy [Status and directions of development of agrarian reform]. Ekonomika APK - Economy of agroindustrial complex, 2, 10-16 [in Ukrainian].

Pogrischuk, H. B. (2014). Ahroekolohichnyi rozvytok u systemi efektyvnoho funktsionuvannia natsionalnoho hospodarskoho kompleksu na innovatsiinii osnovi [Agroecological development in the system of effective functioning of the national economic complex on an innovative basis]. Biznes Inform - Business Inform, 11, 125-129 [in Ukrainian].

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2008). Kontseptsiia derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku (proekt) [The Concept of the State Target Program for the Development of the Agricultural Sector for the period up to 2020 (draft)]. minagro.gov.ua. Retrieved from http://minagro.gov.ua/node/16822 [in Ukrainian].

Shestopal, O. M., Kondratenko, P. V., & Barabash, L. O. (2008). Teoretyko-metodolohichni osnovy ta skladovi Natsionalnoi prohramy postupu promyslovoho sadivnytstva Ukrainy: makrohaluzevyi aspekt [Theoretical and methodological foundations and components of the National Program for the Advancement of Industrial Gardener of Ukraine: Macro-sectoral Aspect]. Kyiv: NNTs IAE [in Ukrainian].

Institute of Horticulture of Ukraine (2008). Implementation of production potential in the field of gardening [Realization of production potential in gardening industry]. sadinstitut.com.ua. Retrieved from http://sad-institut.com.ua [in Ukrainian].

Alimov, A. N., Goncharova, N. P., Drazhan, M. G., & Chervanev, D. N. (1993). Upravlenie innovatsionnym tsiklom [Innovation cycle management]. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].

Lozynska, T. M. (2011). Intensyvni faktory ekonomichnoho zrostannia v ahrarnii sferi Ukrainy: pytannia metodolohii [Intensive factors of economic growth in the agrar-ian sector of Ukraine: the question of methodology]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii - Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 2, 130-136 [in Ukrainian].

Yermakov, O. Yu., Kisil, M. I., & Chornodon, V. I. (2011). Efektyvnist investytsii u sadivnytstvo [Efficiency of investment in gardening]. Ternopil: Krok [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Melnуk V. I., & Pogrischuk, G. B. (2018). ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ САДІВНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 8–15. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139406