ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ТА ПРОБЛЕМА ФАКТОРІВ І СТИМУЛІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

інновації, активатори, державне регулювання, додана вартість, економічний ріст, іноземні інвестиції

Анотація

Актуальність теми дослідження. Формування умов економічного росту країни стримується недостатньою якістю систем оцінювання доданої вартості у виробленому національному продукті. Постановка проблеми. Доцільним є вивчення змісту тих особливостей економічних процесів притаманних сучасному виробництву, змісту змін факторів циклічності розвитку інноваційної «нової економіки» України. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою взаємозв’язку ступеня інноваційності економічної системи країни і рівнем доданої вартості в ній присвячені наукові праці наступних вчених Біляцький С. [1], Близнюк Т. П.[2], Геєць В. М. [3], Дубик В. Я. [4], Кондратьєв Н. Д. [5], Носач Л. Л. [6], Соскін О. І. [7], Єрьохін С. [8]. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо вивченими залишається питання ролі-місця-вартості інноваційних складових економічного росту у фокусі проблем побудови «нової» економіки з метою подолання трансформаційного спаду України. Постановка завдання. Через призму економічних показників показати сучасний стан економічної системи України, тенденції розвитку світового виробництва навести можливі шляхи вдосконалення ефективності економіки України. Виклад основного матеріалу. В статті проаналізовано дві групи показників інноваційності економіки: показники прямих іноземних інвестицій в економіку; показники доданої вартості в галузях економіки. Розглянуто особливості економічних процесів притаманних сучасному виробництву, зміни у циклічності розвитку «нової» економіки, місця країни у світових виробничих ланцюгах у порівнянні із «параметрами» України. Доведено, що в економіці України відбувається не залучення інновацій, а реінвестування «старих ресурсів» в старі виробництва сировинно-затратної масово-промислової епохи. Висновки. Передача підстав для продукування доданої вартості відбувається при встановленні статусно-програмованих умов самовідтворення балансів ринкової інформації

Біографії авторів

Ivan Ivanovych Cherlenjak, Uzhhorod National University

Doctor of Public Administration, Professor, Head of the Department of Business Administration, Management and Marketing

Alla Mykhailivna Domyshche-Medyanik, Uzhorod Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Tourism Management and Hotel and Restaurant Business

Ihor Ivanovych Hrubinka, Uzhhorod National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Business Administration, Management and Marketing

Посилання

Biliatskyi, S., Dobrovolska, A. (2006). Kontseptsiia novoho innovatsiinoho ustroiu [Concept of a new innovative order]. Ekonomichnyi Chasopys−XXI – Economic Journal-XXI, 3. Retrived from http://www.soskin. info/ea.php? pokazold=20060508&n=5-6&y=2006 [in Ukrainian].

Blyzniuk, T. P. (2007). Kharakterystyka prokhodzhennia tsykliv M. Kondratieva v Ukraini [Characteristics of the passage of M. Kondratiev's cycles in Ukraine]. Ekonomika rozvytku – Development Economics, 1(41), 26– 30 [in Ukrainian].

Heiets, V. M. (2009). Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku [Society, state, economics: phenomenology of interaction development]. Kyiv [in Ukrainian].

Dubyk, V. Ya., Osidach, O. B. (2016). Innovatsiina diialnist yak peredumova staloho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Innovative activity as a prerequisite for the sustainable development of the national economy]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 3-4, 5-9. Retrived from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/inek_2016_3-4_2 [in Ukrainian].

Kondratev, N. D. Yakovets, Yu. V. (2016). Bolshie tsikly konyunktury i teoriya predvideniya [Big cycles of conjuncture and the theory of foresight]. Moscow: Ekonomyka [in Russian].

Nosach, L. L. Khramtsova, Yu. O. (2010). Innovatsiina ekonomika: perspektyvy zastosuvannia klasternykh struktur na pidpryemstvi [Innovative economy: perspectives of application of cluster structures at the enterprise]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, 1, 488-496. Retrived from http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_ 2010_1_70 [in Ukrainian].

Soskin, O. I. (2011). Transformatsiia intehratyvnoi ekonomichnoi modeli Ukrainy v konteksti shveitsarskoho dosvidu [Transformation of Ukraine's Integrative Economic Model in the Context of Swiss Experience]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 6, 7-12. Retrived from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ frvu_2011_6_4 [in Ukrainian].

Yerokhin, C. (2006). Tekhnolohichni uklady, dynamika tsyvilizatsiinykh struktur ta ekonomichna perspektyva Ukrainy [Technological styles, dynamics of civilizational structures and economic prospect of Ukraine]. Ekonomichnyi Chasopys − XXI – Economic Journal-XXI, 1–2. Retrived from http://www.soskin.info/ea.php?pokazold=20060102&n=1-2&y=2006 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Svitovoho banku [Official Website of the World Bank]. www.worldbank.org. Retrived from http://www.worldbank.org [in Ukrainian].

Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The website of the State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrived from: www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Dani Google Public Data. [Date of Google Public Data]. www.google.com.ua. Retrived from https://www.google.com.ua/ publicdata/explore [in Ukrainian].

Yevropeiske statystychne ahentstvo [European Statistic Agency]. ec.europa.eu. Retrived from http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/lfs/data/main-tables [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Cherlenjak, I. I., Domyshche-Medyanik, A. M., & Hrubinka, I. I. (2018). ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ТА ПРОБЛЕМА ФАКТОРІВ І СТИМУЛІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 16–22. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139412