ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЗА ПАРАМЕТРОМ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ

Автор(и)

Ключові слова:

технологічний прогрес, гранична норма технологічної заміни, виробнича функція, промисловість, фактор, капітал

Анотація

Актуальність теми дослідження. Методичне забезпечення оцінки рівня інноваційного розвитку промисловості України за параметром технологічного прогресу є актуальним, оскільки передбачає використання публічно доступних статистичних даних і відображає вплив інноваційного процесу на виробництво. Постановка проблеми. Оцінку рівня інноваційного розвитку промисловості України в цілому та найбільших підприємств, представників основних видів промислової діяльності, необхідно реалізувати шляхом моделювання виробничої функції Я. Тінберґена в динаміці. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базові методологічні основи оцінки технологічного прогресу закладені такими вченими, як Я. Тінберґен, Р. Солоу, Дж. Мороні і С. Фергюсон та ін. Ідеї щодо оцінки інноваційного розвитку як національної економіки в цілому, так і окремо взятого підприємства зокрема, не втратили своєї важливості і сьогодні. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідниками ще недостатньо опрацьовані проблеми оцінки рівня інноваційного розвитку промислового виробництва з урахуванням його відповідності технологічному прогресу та граничної норми технологічної заміни. Постановка завдання. Необхідно провести оцінку рівня інноваційного розвитку промисловості України з урахуванням відповідності виробництва технологічному прогресу та пропорційності виробничих ресурсів згідно граничної норми технологічної заміни. Виклад основного матеріалу. Реалізовано моделювання виробничої функції Я. Тінберґена для промисловості України. Розраховано значення параметра технологічного прогресу та граничної норми технологічної заміни для 10 підприємств різних видів промислової діяльності. Удосконалено методичне забезпечення оцінки рівня інноваційного розвитку шляхом розробки матриці «Гранична норма технологічної заміни – Параметр технологічного прогресу». Проведено позиціонування досліджуваних підприємств на запропонованій матриці. Висновки. Достовірність оцінки рівня інноваційного розвитку як сектора економіки, так і окремого підприємства залежить від результатів моделювання виробничої функції Я. Тінберґена і забезпечується шляхом розробки матриці «Гранична норма технологічної заміни – Параметр технологічного прогресу».

Біографії авторів

Natalia Volodymyrivna Biloshkurska, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Marketing and Business Management

Mykola Vasylovych Biloshkurskyi, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Economic Security

Vitaliy Anatoliyovych Omelyanenko, A. S. Makarenko Sumy State Pedagogical University

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher at the Department of Economics and Business

Посилання

Tinbergen, J. (1942). On the theory of long-term economic growth. Weltwirtschaftliches Archiv, 10, 511–549 [in English].

Solow, R. (1957). Technical change and the aggregate production function. The Review of Economics and Statistics, 39, 3, 312–320 [in English].

Moroney, J. R. & Ferguson, C. E. (1970). Efficient estimation of neoclassical parameters of substitution and biased technological progress. Southern Economic Journal, 37, 2, 125–131 [in English].

Tinbergen, J. & Haag, D. (1973). Exhaustion and technological development: a macro-dynamic policy mode. Zeitschrift für Nationalökonomie, 33, 213–234 [in English].

Biloshkurska, N. V. (2015). Upravlinnia promyslovym vyrobnytstvom v Ukraini: innovatsiinyi aspekt [Management of industrial production in Ukraine: innovative aspect]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 98, 54–62 [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine (2011). Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti (KVED-2010) [Classification of Types of Economic Activities (CTEA-2010)]. ukr-stat.gov.ua. Retrieved from http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Ahentstva z rozvytku infrastruktury fondovoho rynku Ukrainy [Official site of the Agency for the development of the stock market infrastructure of Ukraine]. smida.gov.ua. Retrieved from: https://smida.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiynyi sayt derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Biloshkurska, N. V., Biloshkurskyi, M. V., & Omelyanenko, V. A. (2018). ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЗА ПАРАМЕТРОМ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 23–28. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139417