СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

оцінювання антикризової стійкості, вектор конкурентної позиції, рівень системного забезпечення, складові антикризової стійкості

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах негативних змін у зовнішньому середовищі антикризова стійкість відіграє визначну роль в забезпеченні довгострокової ефективної діяльності підприємства. Постановка проблеми. Антикризова стійкість підприємства є складною системою, яка досить важко піддається формалізації. Це вимагає застосування системного підходу до оцінювання антикризової стійкості підприємства, який забезпечить підприємців дієвим інструментарієм забезпечення стійкості функціонування в кризисних умовах. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічним та практичним засадам антикризової діяльності підприємства присвячені праці багатьох провідних дослідників: Градова А. П., Грязнової А. Г., Лігоненко Л. О., Терещенко О. О., Шершньової З. Є. Питання забезпечення стійкості підприємств знайшли відображення в працях: Бойко А. В., Броіло О. В., Григорян К. С., Ячменьової В. М. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Поза увагою тих та інших вчених залишається проблема оцінювання антикризової стійкості підприємства в конкурентному середовищі. Постановка завдання. Застосування системного підходу до оцінювання антикризової стійкості підприємства з метою створення якісного aнaлітико-прaктичного підґрунтя забезпечення антикризової стійкості підприємства в довгостроковій перспективі. Викладення основного матеріалу. Розкривається сутність системного підходу до оцінювання антикризової стійкості підприємства в конкурентному середовищі, який полягає у врахуванні існуючих можливостей забезпечення зовнішньої антикризової стійкості та антикризової стійкості функціональних підсистем підприємства з одночасним покращенням конкурентних позиції, що дозволяє типізувати підприємства за результуючим показником конкурентної позиції та рівнем системного забезпечення антикризової стійкості підприємства. Висновки відповідно до статті. Результуючий показник конкурентної позиції за рівнем забезпечення антикризової стійкості підприємства дозволяє проведення порівняльного аналізу у часі та просторі, у межах яких він може відображати дійсний рівень конкурентної позиції за рівнем забезпечення антикризової стійкості підприємства.

Біографії авторів

Galina Hryhorivna Savina, Kherson National Technical University

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management and Marketing

Iuliia Oleksandrivna Dzhereliuk, Kherson National Technical University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management and Marketing

Посилання

Dzhereliuk, I. O. (2016). Ekonomichna sutnist antykryzovoi stiikosti pidpryiemstva ta faktory, shcho na nei vplyvaiut [Economic substance of the concept «anti-crisis sustainability of the enterprise» and factors that affect it]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, Ekonomichni nauky - Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic sciences, 2 (236), 3, 89–94 [in Ukrainian].

Mezentseva, O. O. (2014). Napriamy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti metalurhiinykh pidpryiemstv [Areas of increase of competitiveness of the metallurgical enterprises]. Candidate’s thesis. Kiev: National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» [in Ukrainian].

Zghurovskyi, M. Z. (2009). Stalyi rozvytok rehioniv Ukrainy [Sustainable development of regions of Ukraine]. Kyiv: National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Retrieved from http://activity.wdc.org.ua/ukraine/Isd_ukr- 2400dpi-10.pdf [in Ukrainian].

Harrington, E. C. (1965). The Desirability Function. Industrial Quality Control, 21, 10, 494–498 [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Savina, G. H., & Dzhereliuk, I. O. (2018). СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 36–40. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139451

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ