РЕТРОСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДП “НАЕК „ЕНЕРГОАТОМ”

Автор(и)

Ключові слова:

атомна енергетика, електроенергетика, фінансові інструменти

Анотація

Актуальність теми дослідження. Незадовільний стан потужностей з генерації електричної енергії в Україні обумовлює потребу обґрунтування інструментів фінансування процесу їх оновлення. Постановка проблеми. Розробка пропозицій щодо вдосконалення фінансування енергетичного сектору України повинна ґрунтуватися на розумінні існуючих особливостей та проблем його здійснення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку електроенергетики України знайшли своє відображення в працях таких вчених, як О. Білоцерківський, Н. Болквадзе, А. Борисенко, А. Воїнов, В. Конащук, А. Мазуенко, Е. Олесевич, О. Пархоменко, С. Саух, Я. Сєріков, О. Стоян, Н. Ширяєва та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковці приділяють багато уваги окремим питанням функціонування електроенергетичного комплексу, при цьому проблеми фінансування його модернізації переважно залишаються поза увагою. Постановка завдання. Стаття орієнтована на ідентифікацію особливостей та проблем використання фінансових інструментів ДП „НАЕК „Енергоатом” - основи електроенергетичного сектору України. Виклад основного матеріалу. Дані фінансової звітності ДП „НАЕК „Енергоатом” дозволяють вказати на наявність деяких особливостей використання ним фінансових інструментів. Ці особливості полягають у значному і досить суперечливому впливі держави як власника на процес формування фінансових ресурсів підприємства. Висновки. Проведений аналіз засвідчує потребу оптимізації діючої практики фінансування генеруючих підприємств з використанням специфічних фінансових інструментів та залученням фінансових ресурсів із нових джерел.

Біографії авторів

Olga Viktorivna Abakumenko, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Economics, Professor, Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance

Pavlo Oleksandrovych Lukiashko, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance

Anastasiia Oleksandrivna Viknianska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public, Corporate Finance and Financial Intermediation

Посилання

Bilotserkivskyi, O. B. & Shyriaieva, N. V (2015). Suchasnyi stan i tendentsii rozvytku elektroenerhetyky Ukrainy [Current state and trends of development of electric power industry of Ukraine]. Visnyk NTU „KhPI” – Bulletin of NTU „KhPI”, 26, 69-76 [in Ukrainian].

Stoyan, O. Yu. (2014). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku soniachnoi enerhetyky v Ukraini: vid teorii do praktyky [Modernization of state regulation of the development of solar energy in Ukraine: from theory to practice]. Naukovi pratsi. Seriia: Derzhavne upravlinnia - Scientific works. Series: Public Administration, 237, 124-130 [in Ukrainian].

Bolkvadze, N. I. (2016). Birzhovi rynky elektroenerhii krain Skhidnoi Yevropy [Exchange markets for electricity in the Eastern Europe]. Candidate’s thesis. Ternopil: NEUT [in Ukrainian].

Konaschuk, V. L. (2011). Finansove zabezpechennia innovatsiinoi modernizatsii pidpryiemstv elektroenerhetyky [Financial support of innovation modernization of electric power companies]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti - Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property (Vols. 3), (pp. 43–48). Mariupol: PDTU [in Ukrainian].

“Emitents“ The official site of Stock market infrastructure development agency of Ukraine.(n.d.). smida. gov.ua. Retrieved from http://smida.gov.ua/db/emitent [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Abakumenko, O. V., Lukiashko, P. O., & Viknianska, A. O. (2018). РЕТРОСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДП “НАЕК „ЕНЕРГОАТОМ”. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 64–67. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139532

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ