ВИМІРЮВАННЯ ВПЛИВУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Автор(и)

Ключові слова:

банківські інновації, інноваційні продукти, інновації в обслуговуванні, організаційні інновації, результати функціонування банків, часовий лаг

Анотація

Актуальність теми дослідження. Значний рівень конкуренції у банківському секторі вимагає постійного удосконалення форм та способів провадження економічної діяльності, що обумовлює зростання ролі інновацій у функціонуванні банку. При цьому інновації в діяльності банків характеризуються як новими продуктами та послугами, так і інноваціями, спрямованими на підвищення якості обслуговування клієнтів. Постановка проблеми. Метою діяльності комерційних банків є отримання позитивних фінансових результатів, що обумовлює необхідність розгляду банківських інновацій як інструмента підвищення результативності функціонування комерційних банків. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності банківських інновацій та їх ролі у функціонуванні комерційних банків присвячені роботи таких вчених як С. Б. Єгоричева, З. Шмігельська, І. Я. Карчева, С. В. Осташ. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Залишаються недослідженими питання кількісного оцінювання впливу впровадження інновацій у банківській діяльності на показники функціонування банків. Постановка завдання. Оцінювання фінансового ефекту від впровадження інновацій для комерційних банків, а також часового лагу, необхідного для його досягнення. Виклад основного матеріалу. У статті здійснено класифікацію банківських інновацій на три типи: інноваційні продукти, інновації в обслуговуванні та організаційні інновації. За допомогою інструментарію панельного регресійного моделювання оцінено загальний вплив банківських інновацій та інновацій різних типів на рентабельність активів, приріст активів, приріст кредитів та заборгованості клієнтів, приріст коштів клієнтів, приріст процентних доходів 9 комерційних банків України. Визначено вплив банківських інновацій на результати діяльності банків з урахуванням часового лагу від одного до п’яти років. Висновки. Банківські інновації обумовлюють скорочення результативності функціонування банків у рік їх запровадження. Доведено наявність відстроченого позитивного фінансового ефекту, термін досягнення якого варіюється від двох до п’яти років для різних типів банківських інновацій.

Біографії авторів

Serhiy Viacheslavovych Lyeonov, Sumy State University

Doctor of Economics, Professor, Professor at the Department of Economic Cybernetics

Yaryna Valentynivna Samusevych, Sumy State University

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Accounting and Taxation

Iuliia Myhailivna Demkiv, TOV “Paritet-Yuh”

Financial Analyst-Legal Counsel

Посилання

Yehorycheva, S. B. (2010). Innovatsiina diialnist komertsiinykh bankiv: stratehichni aspekty [Innovative activity of commercial banks: strategic aspects]. Poltava: TOV «ASMI» [in Ukrainian].

Shmihekska, Z. (2014). Bankivski innovatsii: sut, neobkhidnist i rozvytok [Banking innovations: nature, necessity and development]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 2, 34-41 [in Ukrainian].

Karcheva, I. Ya. (2014). Teoretychni ta praktychni aspekty zabezpechenniia efectyvnosti innovatsiinoi diialnosti bankiv [Theoretical and practical aspects of provision of innovative banking activity effectiveness]. Biznes Inform – Business Inform, 6, 343-347 [in Ukrainian].

Ostash, S. V. (2015). Bankivska innovatsiina diialnist ta okremi shliakhy vdoskonalennia yii menedzhmentu [Banking innovative activity and separate ways of its management improvement]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Scientific bulletin of Uzhhorod university. Series: Economics, 1(1), 227-230 [in Ukrainian].

The National bank of Ukraine. (2017). Pokaznyky bankivskoi systemy [Indicators of banking system]. bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Lyeonov, S. V., Samusevych, Y. V., & Demkiv, I. M. (2018). ВИМІРЮВАННЯ ВПЛИВУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 68–76. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139536

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ