ПОДАТКОВИЙ ТИСК ЯК ДЕСТИМУЛЮЮЧИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Volodymyr Ivanovych Kurylo, Inna Volodymyrivna Gyrenko, Viktor Vasylovych Mushenok

Анотація


Актуальність теми дослідження. Забезпечення сталого розвитку сільського господарства потребує радикального перетворення економічних відносин. Збільшення власного капіталу аграрних підприємств є важливим фактором підвищення економічної ефективності виробництва. Постановка проблеми. Важливим є дослідження інвестиційної складової державної податкової політики для діяльності аграрної галузі у частині використання податкових пільг, спрощеної системи оподаткування , застосування спеціальних режимів сплати ПДВ, а також впливу державних адміністративних та фінансових методів податкового тиску на формування власних коштів підприємств. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення спеціальних механізмів оподаткування для аграріїв на тлі розробки нормативно-правової бази регулювання економічних відносин проаналізовані в роботах В. Збарського, В. Мацибори, М. Кучерявенка, В. Курила, В. Мушенка та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час недостатньо наукових праць висвітлюють тенденції та особливості впливу податкових важелів системи оподаткування на аграріїв в Україні. Постановка завдання. Розгляд сучасного стану правового регулювання впливу податкового тягаря на аграрних виробників та сформульовані пропозиції щодо вдосконалення національного податкового законодавства. Виклад основного матеріалу. Визначено, що для припинення економічного спаду в аграрній галузі в даний час необхідно зберегти застосування режиму ПДВ у сфері сільського господарства в редакції, яка існувала до 1 січня 2016 року. Визначено перспективи стратегії оподаткування та зменшення податкового тиску на аграрних платників податків. Висновки. Вплив економічних інвестицій на аграрну галузь через пільги у системі оподаткування стане відчутним в умовах обмеженості бюджетних дотацій, економічної неефективності банківських кредитів, зростанні цін на матеріально-технічні ресурси та при інших проявах фінансової кризи.

Ключові слова


державні інвестиції; непряма підтримка; податкове навантаження; податкові пільги; сільськогосподарський виробник

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Matsybora, V. I. (2013). Ekonomika silskogo gospodarstva [Economy of Agriculture]. V. K. Zbarskyy (Ed). Kyiv: Agrar Media Group [in Ukrainian].

Yaroshchuk, O. (2017). Podatkova realnist v Ahro-promyslovomu Kompleksi, abo Yak staru system znyshchyly, a pro novu – zabuly [Tax reality in Agro-industrial Complex, or How the old system was destroyed, but the new one was forgotten]. Retrieved from https://agropolit.com/spetsproekty/155-podatkova-realnist-v-apk-stara-sistema-znischena-pro-novu-zabuli. [in Ukrainian].

Zbarskyi, V. K. (2012). Struktura dzherel finansuvannia investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv ahrarnoi sfery [Structure of sources of financing of investment activity of enterprises of agrarian sphere]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini - Formation of market relations in Ukraine, 8, 188-191 [in Ukrainian].

Kucheriavenko, M. P. (2013). Podatkove pravo [Tax Law]. Kyiv: “Pravo” [in Ukrainian].

Zbarskyi, V. K., Shkurenko, L. V. (2012). Efektyvnist hospodariuvannia ahrarnykh formuvan v Ukraini [Efficiency of management of agrarian formations in Ukraine]. Agrosvit - AgroSvit, 4, 11-16 [in Ukrainian].

Sumchenko, V. (2017). Podatkovyy zashmorh: kudy i skilky platyat fermery? [Tax squeeze: what for and how much do farmers pay?]. Retrieved from http://kurkul.com/blog/215-podatkoviy-zashmorg-kudi-i-skilki [in Ukrainian].

Kurylo, V. I. & Mushenok, V. V. (2012). Finansovopravove rehuliuvannia derzhavnoi pidtrymky silskohospodarskoho vyrobnytstva v Ukraini: stan ta perspektyvy udoskonalennia [Financial and legal regulation of state support of agricultural production in Ukraine: current situation and prospects of improvement]. Nizhyn:NDU [in Ukrainian].

Podatkovyy Codeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Law dated 02.12.2010 № 2755-VI. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua. [in Ukrainian].

Kurylo, V. I., Mushenok, V. V. & Ryzhenko, O. S. (2017). Podatkovi ryzyky silskohospodarskoho vyrobnytstva v Ukrayini: finansovo-pravova kharakte-rystyka [Tax risks of agricultural production in Ukraine: financial and legal characteristics]. Nizhyn: NDU [in Ukrainian].

Ofitsiinyi portal Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy. The site of State Fiscal Service of Ukraine. sfs.gov.ua. Retrieved from http://sfs.gov.ua/ [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM