ПОДАТКОВИЙ ТИСК ЯК ДЕСТИМУЛЮЮЧИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

державні інвестиції, непряма підтримка, податкове навантаження, податкові пільги, сільськогосподарський виробник

Анотація

Актуальність теми дослідження. Забезпечення сталого розвитку сільського господарства потребує радикального перетворення економічних відносин. Збільшення власного капіталу аграрних підприємств є важливим фактором підвищення економічної ефективності виробництва. Постановка проблеми. Важливим є дослідження інвестиційної складової державної податкової політики для діяльності аграрної галузі у частині використання податкових пільг, спрощеної системи оподаткування , застосування спеціальних режимів сплати ПДВ, а також впливу державних адміністративних та фінансових методів податкового тиску на формування власних коштів підприємств. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення спеціальних механізмів оподаткування для аграріїв на тлі розробки нормативно-правової бази регулювання економічних відносин проаналізовані в роботах В. Збарського, В. Мацибори, М. Кучерявенка, В. Курила, В. Мушенка та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час недостатньо наукових праць висвітлюють тенденції та особливості впливу податкових важелів системи оподаткування на аграріїв в Україні. Постановка завдання. Розгляд сучасного стану правового регулювання впливу податкового тягаря на аграрних виробників та сформульовані пропозиції щодо вдосконалення національного податкового законодавства. Виклад основного матеріалу. Визначено, що для припинення економічного спаду в аграрній галузі в даний час необхідно зберегти застосування режиму ПДВ у сфері сільського господарства в редакції, яка існувала до 1 січня 2016 року. Визначено перспективи стратегії оподаткування та зменшення податкового тиску на аграрних платників податків. Висновки. Вплив економічних інвестицій на аграрну галузь через пільги у системі оподаткування стане відчутним в умовах обмеженості бюджетних дотацій, економічної неефективності банківських кредитів, зростанні цін на матеріально-технічні ресурси та при інших проявах фінансової кризи.

Біографії авторів

Volodymyr Ivanovych Kurylo, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Administrative and Financial Law

Inna Volodymyrivna Gyrenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Professor at the Department of International Law and Comparative Law

Viktor Vasylovych Mushenok, Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of General Legal Disciplines

Посилання

Matsybora, V. I. (2013). Ekonomika silskogo gospodarstva [Economy of Agriculture]. V. K. Zbarskyy (Ed). Kyiv: Agrar Media Group [in Ukrainian].

Yaroshchuk, O. (2017). Podatkova realnist v Ahro-promyslovomu Kompleksi, abo Yak staru system znyshchyly, a pro novu – zabuly [Tax reality in Agro-industrial Complex, or How the old system was destroyed, but the new one was forgotten]. Retrieved from https://agropolit.com/spetsproekty/155-podatkova-realnist-v-apk-stara-sistema-znischena-pro-novu-zabuli. [in Ukrainian].

Zbarskyi, V. K. (2012). Struktura dzherel finansuvannia investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv ahrarnoi sfery [Structure of sources of financing of investment activity of enterprises of agrarian sphere]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini - Formation of market relations in Ukraine, 8, 188-191 [in Ukrainian].

Kucheriavenko, M. P. (2013). Podatkove pravo [Tax Law]. Kyiv: “Pravo” [in Ukrainian].

Zbarskyi, V. K., Shkurenko, L. V. (2012). Efektyvnist hospodariuvannia ahrarnykh formuvan v Ukraini [Efficiency of management of agrarian formations in Ukraine]. Agrosvit - AgroSvit, 4, 11-16 [in Ukrainian].

Sumchenko, V. (2017). Podatkovyy zashmorh: kudy i skilky platyat fermery? [Tax squeeze: what for and how much do farmers pay?]. Retrieved from http://kurkul.com/blog/215-podatkoviy-zashmorg-kudi-i-skilki [in Ukrainian].

Kurylo, V. I. & Mushenok, V. V. (2012). Finansovopravove rehuliuvannia derzhavnoi pidtrymky silskohospodarskoho vyrobnytstva v Ukraini: stan ta perspektyvy udoskonalennia [Financial and legal regulation of state support of agricultural production in Ukraine: current situation and prospects of improvement]. Nizhyn:NDU [in Ukrainian].

Podatkovyy Codeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Law dated 02.12.2010 № 2755-VI. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua. [in Ukrainian].

Kurylo, V. I., Mushenok, V. V. & Ryzhenko, O. S. (2017). Podatkovi ryzyky silskohospodarskoho vyrobnytstva v Ukrayini: finansovo-pravova kharakte-rystyka [Tax risks of agricultural production in Ukraine: financial and legal characteristics]. Nizhyn: NDU [in Ukrainian].

Ofitsiinyi portal Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy. The site of State Fiscal Service of Ukraine. sfs.gov.ua. Retrieved from http://sfs.gov.ua/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Kurylo, V. I., Gyrenko, I. V., & Mushenok, V. V. (2018). ПОДАТКОВИЙ ТИСК ЯК ДЕСТИМУЛЮЮЧИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 85–90. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139580

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ