ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ БАНКІВ І НЕБАНКІВСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

інвестування, цінні папери, фондовий механізм фінансування, інвестиційна стратегія

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку України вимагає суттєвого збільшення обсягів інвестицій фінансових інститутів для забезпечення економічного зростання. Постановка проблеми. Доцільним є вивчення сучасних особливостей в процесах банківського і небанківського фінансового інвестування в цілях розробки більш ефективних стимулів участі фінансових інститутів у фінансуванні господарської діяльності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як З. Ватаманюк, О. Вовчак, О. Голєва, Т. Кушнір, С. Мошенський та інші були спрямовані на вивчення практики інвестування в діяльності банків і небанківських інституційних інвесторів. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо вивчені причини слабкої участі вітчизняних банків і небанківських фінансових інститутів у забезпеченні фондового механізму фінансування господарської діяльності. Постановка завдання. Стаття націлена на вивчення основних напрямів фінансового інвестування в практиці діяльності вітчизняних банків і небанківських інституційних інвесторів. Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджені відмінності в стратегіях фінансового інвестування банків і небанківських інституційних інвесторів в Україні. Банки мають відмінні від небанківських інститутів цілі, завдання та стратегії фінансових інвестицій. Різні групи фінансових інститутів мають неоднаковий інтерес до вкладень в цінні папери. Висновки. Основний обсяг інвестицій банків на фондовому ринку здійснюється в боргові цінні папери. Такі інвестиції переважно короткострокові. В періоді дослідження зменшились частки вкладень в цінні папери в консолідованих портфелях всіх груп небанківських інституційних інвесторів, за винятком НПФ. Вплив банків і небанківських інститутів на поширення фондового механізму фінансування господарської діяльності залишився незначним.

Біографія автора

Svitlana Vasylivna Cherkasova, Lviv University of Trade and Economics

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Finance, Credit and Insurance

Посилання

Vatamaniuk, Z. H., Kushnir, T. M. (2007). Rozvytok instytutsijnoho investuvannia v Ukraini [Development of institutional investment in Ukraine]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 3, 124-131 [in Ukrainian].

Vovchak, O. D. (2005). Bankivska investytsiina diialnist v Ukraini [Banking investment activity in Ukraine]. Lviv: Vyd-vo Lvivskoi komertsijnoi akademii [in Ukrainian].

Goleva, O. I. (2011). Metodicheskie podkhody k otsenke deyatelnosti institutsionalnykh investorov v regione (na primere Permskogo kraia) [Methodological approaches to the assessment of the activity of institutional investors in the region (on the example of Perm Region)]. Sibirskaja finansovaja shkola – Siberian Financial School, 2 (85), 105-109 [in Russian].

Kushnir, T. M. (2008). Institutional investors in the economic system of Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv: Vydavnytstvo natsionalnoho. universytetut im. I. Franka [in Ukrainian].

Moshenskyi, S. Z. (2008). Fondovyj rynok ta instytutsijne investuvannia v Ukraini: vplyv na investytsijnu bezpeku derzhavy [Stock market and institutional investment in Ukraine: the impact on the state’s investment security]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukrainian].

Prymostka, L. (2008). Finansovyj menedzhment banku [Financial management of the bank]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy [Main indicators of activity of Ukrainian banks]. bank.gov.ua. Retrieved from http: //www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id [in Ukrainian].

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanij: analitychni materialy Natsionalnoi komisii, scho zdijsniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Summary of the activity of insurance companies: analytical materials of the National Commission that performs state regulation in the field of financial services markets]. nfp.gov.ua. Retrieved from http://www.nfp.gov.ua [in Ukrainian].

Pidsumky rozvytku systemy nederzhavnoho pensiinoho zabezpechennia : analitychni materialy Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Summary of the activity of insurance companies: analytical materials of the National Commission that performs state regulation in the field of financial services markets]. nfp.gov.ua. Retrieved from http://www.nfp.gov.ua [in Ukrainian].

Analitychni ohliady industrii upravlinnia aktyvamy v Ukraini [Analytical reviews of the assets management industry in Ukraine]. uaib.com.ua. Retrieved from http: //www.uaib.com.ua [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Cherkasova, S. V. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ БАНКІВ І НЕБАНКІВСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 100–106. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139592

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ