ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ БАНКІВ І НЕБАНКІВСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ

Svitlana Vasylivna Cherkasova

Анотація


Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку України вимагає суттєвого збільшення обсягів інвестицій фінансових інститутів для забезпечення економічного зростання. Постановка проблеми. Доцільним є вивчення сучасних особливостей в процесах банківського і небанківського фінансового інвестування в цілях розробки більш ефективних стимулів участі фінансових інститутів у фінансуванні господарської діяльності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як З. Ватаманюк, О. Вовчак, О. Голєва, Т. Кушнір, С. Мошенський та інші були спрямовані на вивчення практики інвестування в діяльності банків і небанківських інституційних інвесторів. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо вивчені причини слабкої участі вітчизняних банків і небанківських фінансових інститутів у забезпеченні фондового механізму фінансування господарської діяльності. Постановка завдання. Стаття націлена на вивчення основних напрямів фінансового інвестування в практиці діяльності вітчизняних банків і небанківських інституційних інвесторів. Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджені відмінності в стратегіях фінансового інвестування банків і небанківських інституційних інвесторів в Україні. Банки мають відмінні від небанківських інститутів цілі, завдання та стратегії фінансових інвестицій. Різні групи фінансових інститутів мають неоднаковий інтерес до вкладень в цінні папери. Висновки. Основний обсяг інвестицій банків на фондовому ринку здійснюється в боргові цінні папери. Такі інвестиції переважно короткострокові. В періоді дослідження зменшились частки вкладень в цінні папери в консолідованих портфелях всіх груп небанківських інституційних інвесторів, за винятком НПФ. Вплив банків і небанківських інститутів на поширення фондового механізму фінансування господарської діяльності залишився незначним.

Ключові слова


інвестування; цінні папери; фондовий механізм фінансування; інвестиційна стратегія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vatamaniuk, Z. H., Kushnir, T. M. (2007). Rozvytok instytutsijnoho investuvannia v Ukraini [Development of institutional investment in Ukraine]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 3, 124-131 [in Ukrainian].

Vovchak, O. D. (2005). Bankivska investytsiina diialnist v Ukraini [Banking investment activity in Ukraine]. Lviv: Vyd-vo Lvivskoi komertsijnoi akademii [in Ukrainian].

Goleva, O. I. (2011). Metodicheskie podkhody k otsenke deyatelnosti institutsionalnykh investorov v regione (na primere Permskogo kraia) [Methodological approaches to the assessment of the activity of institutional investors in the region (on the example of Perm Region)]. Sibirskaja finansovaja shkola – Siberian Financial School, 2 (85), 105-109 [in Russian].

Kushnir, T. M. (2008). Institutional investors in the economic system of Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv: Vydavnytstvo natsionalnoho. universytetut im. I. Franka [in Ukrainian].

Moshenskyi, S. Z. (2008). Fondovyj rynok ta instytutsijne investuvannia v Ukraini: vplyv na investytsijnu bezpeku derzhavy [Stock market and institutional investment in Ukraine: the impact on the state’s investment security]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukrainian].

Prymostka, L. (2008). Finansovyj menedzhment banku [Financial management of the bank]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy [Main indicators of activity of Ukrainian banks]. bank.gov.ua. Retrieved from http: //www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id [in Ukrainian].

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanij: analitychni materialy Natsionalnoi komisii, scho zdijsniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Summary of the activity of insurance companies: analytical materials of the National Commission that performs state regulation in the field of financial services markets]. nfp.gov.ua. Retrieved from http://www.nfp.gov.ua [in Ukrainian].

Pidsumky rozvytku systemy nederzhavnoho pensiinoho zabezpechennia : analitychni materialy Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Summary of the activity of insurance companies: analytical materials of the National Commission that performs state regulation in the field of financial services markets]. nfp.gov.ua. Retrieved from http://www.nfp.gov.ua [in Ukrainian].

Analitychni ohliady industrii upravlinnia aktyvamy v Ukraini [Analytical reviews of the assets management industry in Ukraine]. uaib.com.ua. Retrieved from http: //www.uaib.com.ua [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM