КІЛЬКІСНА ОЦІНКА І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

фіскальна децентралізація, фіскальна консолідація, регіон, бюджет, фіскальні правила, доходи, видатки, оптимізаційна модель

Анотація

Актуальність теми дослідження. Досвід свідчить про те, що промислово розвинені країни є більш успішними у забезпеченні ефективності та стабільності економіки за допомогою ефективної фіскальної політики. Постановка проблеми. Доцільним є вивчення кращих міжнародних напрацювань щодо процесів фіскальної децентралізації з метою оптимізації результативності реалізації фіскальної політики України за різних сценаріїв економічного розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід відзначити значний внесок вітчизняних та закордонних вчених у розвиток теорії фіскальної децентралізації, а саме доцільно виокремити істотні наукові здобутки таких вчених, як Длугопольський О. В., Шаманська О. С., Дем’янишин В. Г., Богдан Т. П., Єнджеєвич Т., Алесіна А., Роча Ф., Ламбертіні Л., що займалися дослідженням проблем з даної тематики. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання аргументації можливостей оптимізації результатів здійснення фіскальної децентралізації в Україні. Постановка завдання. Виклад основного матеріалу. Метою статті є удосконалення методичного підходу до оптимізації кількісних параметрів результативності реалізації фіскальної політики. У статті проведено кластерний аналіз регіонів України у відповідності до ВРП на одну особу та рівня міжбюджетних трансфертів у 2015 році за допомогою інструментарію пакету Statistica, на основі якого запропоновано оптимізаційну модель результативності реалізації процесів фіскальної політики за різних сценаріїв економічного розвитку України, яка базується на визначенні цільової функції максимізації індексу фіскальної децентралізації. Висновки. Реалізація запропонованої оптимізаційної моделі сприятиме підвищенню самостійності та спроможності територій України, зниженню рівня міжбюджетних трансфертів. Такий підхід дозволить справедливо конкурувати регіонам, надаючи сприятливі умови для інвесторів у розміщенні виробництва на певних територіях.

Біографії авторів

Yulia Andreevna Chistiukhina, Donbass State Engineering Academy

Candidate of Economic Sciences, Junior Researcher of the Scientific-Research Sector

Оlena Yegorovna Burtseva, Donetsk National Technical University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Accounting, Finance and Economic Security

Snizhana Oleksandrivna Pypko, Donbass State Engineering Academy

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Accounting and Audit

Посилання

Lambertini, L., Tavares. J. (2003). Exchange Rates and Fiscal Adjustments: Evidence from OECD and Implications for EMU. Los Angeles: University of California [in English].

Rocha, F., Picchetti, P. (2003). Fiscal Adjustment in Brazil. Revista Brasiliera de Economia, 57 (1), 239–252 [in English].

Ahrend, R., Catte, P., Price, R. (2006). Interactions between Monetary and Fiscal Policy: how Monetary Conditions affect Fiscal Consolidation. OECD Economics Department Working Papers, 521 [in English].

Alesina, A., Ardagna, S. (2009). Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending. NBER Working Paper, 15438 [in English].

Alesina, A., Ardagna, S. (1998). Tales of Fiscal Adjustments. Economic Policy, 13, 489–517 [in English].

Cour, P., Dubois, E., Mahfouz, S., Pisani-Ferry, J. (2003). The Cost of Fiscal Retrenchment Revisited: How Strong is the Evidence? CEPII Document de Travail. (pp. 96-116) [in English].

Dluhopolskyi, O. V. (2013). Fiskalna konsolidatsiia yak reaktsiia na svitovu finansovo-ekonomichnu kryzu: osoblyvosti zastosuvannia pravyl i norm u krainakh YeS ta Latynskoi Ameryky [Fiscal consolidation as a reaction to the global financial and economic crisis: the peculiarities of the application of rules and norms in the EU and Latin America]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Ekonomikal – Scientific notes of National University of Ostroh Academy. Economy, 23, 26-38 [in Ukrainian].

Jędrzejowicz, T., Kitala, M. (2014). The Response of Policymakers to National and European Fiscal Rules – the Case of Poland. bancaditalia.it. Retrieved from http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2014-public-finances-today/session3/Jedrzejowicz_KitalaT.pdf [in English].

Bogdan, T. P. (2016). Fiskalni pravyla yak vazhlyva skladova prohresyvnykh fiskalnykh instytutiv [Fiscal rules as an important component of progressive fiscal institutions]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 4, 7-26 [in Ukrainian].

Demianyshyn, V. H., Shamanska, O. S. (2011). Nepodatkovi nadkhodzhennia: problemy ta rol u dokhodakh biudzhetu derzhavy [Non-tax revenues: problems and role in the revenues of the state budget]. Finansovo-kredytna diialnist – Financial and credit activity, 2, 268-274 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Chistiukhina, Y. A., Burtseva О. Y., & Pypko, S. O. (2018). КІЛЬКІСНА ОЦІНКА І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 118–128. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139631

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ