МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ

Автор(и)

Ключові слова:

транспортно-логістичний кластер, інтегральна ефективність кластера, логістика, транспорт, моделювання ефективності кластера

Анотація

Актуальність теми дослідження. Успішність економічного розвитку країни визначається рівнем розвитку інфраструктури, зокрема таких її видів, як транспорт та логістика, котрі зумовлюють швидкість протікання бізнес-процесів та їх кінцеву ефективність. Україна сьогодні демонструє низькі рейтинги розвитку транспортно-логістичного ринку, що може негативно позначитися на участі країни в світовому зовнішньоторговельному обороті. Постановка проблеми. Одним з напрямків поліпшення ситуації є формування транспортно-логістичних кластерів (ТЛК) як найбільш ефективної форми інноваційно орієнтованої інтеграції учасників ринку транспортно-логістичних послуг та узгодження їх економічних інтересів у всьому ланцюгу створення доданої вартості. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз досліджень з кластерної проблематики показав, що ретельно опрацьованими є питання щодо ідентифікації кластерів, визначення їх видів, а також принципів співпраці та механізмів державної підтримки. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребують додаткової розробки методологічні підходи до визначення ефективності функціонування ТЛК. Постановка завдання. У статті було модельовано інтегральні показники ефективності транспортно-логістичного кластеру з метою виділення та практичної підтримки тих напрямів розвитку ТЛК, які мають найбільший соціально-економічний потенціал. Виклад основного матеріалу. Виділено чотири групи показників ефективності ТЛК: економічні, соціальні, інноваційні та екологічні. Відібрано найбільш вагомі показники ефективності функціонування ТЛК по кожній з груп та на основі їх очікуваної динаміки визначено інтегральні показники для кожного групового показника ефективності функціонування ТЛК. Висновки. Змодельовані інтегральні показники ефективності можуть використовуватися для визначення впливу на загальну ефективність функціонуван-ня ТЛК, а також аналізу динаміки змін в економічний, екологічній, соціальній та інноваційній сферах в процесі функціонування ТЛК.

Біографії авторів

Oksana Oleksandrivna Karpenko, State University of Infrastructure and Technologies

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management

Olena Mykhailivna Palyvoda, State University of Infrastructure and Technologies

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management and Economics of Water Transport

Nataliia Mykolaivna Bondar, National Transport University

Doctor of Economics, Associate Professor, Dean, Department of Economics

Посилання

Global Rankings (2016). Retrieved from https://lpi.worldbank.org/international/global/2016. in English].

Avdonina, S. H. (2012). Sinergeticheskiy effekt klasternyih obrazovaniy i parametryi ego otsenki [Synergetic effect of cluster formations and parameters of its assessment]. Elektronnyiy nauchn. zhurnal «Regionalnaya ekonomika i upravlenie» - Electronic Science Journal "Regional Economics and Management", 1(29). Retrieved from http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid233.є [in Russian].

Danko, T. P. & Kutsenko, E. S. (2012). Osnovnye podkhody k vyyavleniyu klasterov v ekonomike regiona [The main approaches to the identification of clusters in the economy of the region]. Problemyi sovremennoy ekonomiki - Problems of the modern economics, 1(41), 248–254 [in Russian].

Kastels, M. (2007). Internet-galaktika. Mirkuvannya schodo Internetu, biznesu i suspilstva [Internet-galaxy. Considerations about the Internet, business and society]. Kyiv: Vakler [in Russian].

Porter, М. (2003). Stratehiia konkurentsii: Metodyka analizu haluzei i diialnosti konkurentiv [Competition Strategy: A methodology for analysing industries and activities of competitors]. Kyiv: Osnovy [in Russian].

Record, S. I. (2010). Razvitie promyishlenno-innovatsionnyih klasterov v Evrope: evolyutsiya i sovremenna-ya diskussiya [Development of industrial innovation clusters in Europe: evolution and contemporary discussion]. St. Petersburg: SPSUE [in Russian].

Voinarenko, M. P. (2001). Mekhanizmy adaptatsii klasternykh modelei do polityko-ekonomichnykh realii Ukrainy. [Mechanisms of adaptation of cluster models to the political and economic realities of Ukraine]. Svitoviy ta vitchiznyaniy dosvid zaprovadzhennya novih virobnichih sistem (klasteriv) dlya zabezpechennya ekonomichnogo rozvitku teritoriy - World and domestic experience of introduction of new production systems (clusters) for economic development of territories: Proceedings of the conference, (pp. 25–33). Kyiv: Association of economists of Ukraine [in Ukrainian].

Hrytsenko, S. I. (2009). Transportno-logisticheskie klasteryi v Ukraine: puti stanovleniya i razvitiya. [Transport and logistics clusters in Ukraine: ways of formation and development]. St. Petersburg: Publishing house of SPSUE [in Russian].

Kyzym, M. O. & Haustova, V. Y. (2012). Ukrayinskiy dosvid formuvannya klasternih struktur [Ukrainian experience of forming cluster structures]. Problemy ekonomiky - Problems of the economics, 1, 3–11 [in Russian].

Sokolenko, S. I. (2002). Proizvodstvennyie sistemyi globalizatsii: seti. Alyansyi. Partnerstva. Klasteryi: Ukrainskiy Kontekst [Production systems of globalization: networks. Alliances. Partnerships. Clusters: Ukrainian Context]. Kyiv: Logos [in Russian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Karpenko, O. O., Palyvoda, O. M., & Bondar, N. M. (2018). МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 155–160. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139687