ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

Iryna Volodymyrivna Kopytova, Volodymyr Valeriiovych Fedorenko

Анотація


Актуальність теми дослідження. Процеси глобалізації, євроінтеграції і вітчизняної децентралізації потребують більш ефективної управлінської моделі. Складність з формуванням такої моделі обумовлені соціально-економічною нестабільністю, кризою моральності і правосвідомості. Особливої актуальності в цих умовах на-буває дослідження морально-правових та психологічних засад ефективності управління. Постановка проблеми. Ефективність управління детермінована зовнішніми та внутрішніми факторами впливу. Тому підвищення ролі морально-правового і психологічного чинників є закономірним, оскільки актуалізує значення підвищення якості людського капіталу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії та методології морально-правових та психологічних засад підвищення ефективності управлінської діяльності зробили відомі вчені Р. Талєр, Д. Канєман, А. Тверські, Г. Саймон, М. Рабін, К. Крилов, Л. Орбан-Лембрик та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо наукових праць, що висвітлюють особливості, сутність, зміст взаємозв’язку моралі і права в управлінській діяльності. Постановка завдання. Метою дослідження є визначення умов реалізації морально-правових і психологічних чинників впливу на підвищення ефективності управління на всіх його ієрархічних рівнях. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто сутність, зміст, особливості взаємозв’язку моралі і права з урахуванням нових досягнень в психології управління, у тому числі в теорії «управляючого вибору». Морально-правові і психологічні засади управлінської діяльності розглядаються як внутрішні фактори детермінації ефективності управління. Висновки. Визначення сутності, змісту, особливостей взаємозв’язку моралі і права в управлінській діяльності дає можливість найбільш повно використовувати це знання в підвищенні якості людського капіталу. Чинник свідомості, морально-правові і психологічні засади відіграють ключову роль в забезпеченні високого рівня ефективності управління.

Ключові слова


ефективність управління; право; персонал; якість людського капіталу; мораль; удосконалення управлінської діяльності

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Surmin, Yu. P., & Tulenkov, N. V. (2004). Teoriia sotsialnykh tekhnologii [Theory of social technologies]. Kiev: MAUP [in Ukrainian].

Thaler, R. (2017). Novaia povedencheskaia ekonomika. Pochemu liudi narushaiut pravila traditsionnoi ekonomiki i kak na etom zarabotat [Contemporary Conduct Economy. Why human violate rules of traditional economy and who to get profit from]. Moscow: Eksmo [in Russian].

Thaler, R. (2000). From Homo economicus to Homo sapiens. Journal of Economic Perspectives, 1(14), 133–141 [in English].

Коpytova, I. V., Fedorenko, V. O., & Zelinska, A.M. (2017). Metodolohiia otsinky efektyvnosti sotsialnoho upravlinnia [Methodology of Evaluation of Efficiency of Social Management]. Zhytomyr: Vydavets O. O. Yevenok [in Ukraine].

Krylov, K. D. (2016). K voprosu ob obshchem poniatii i pravovom soderzhanii sotsialnoi spravedlivosti [To the issue of general notion and legal content of social just]. T. A. Soshnikova (Eds.). Sotsialnaia spravedlivost i pravo problemy teorii i praktiki − Social just and law: issues of theory and practice: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, (pp. 26−31). Moscow: MosGU [in Russian].

Maksimov, S. I. (2001). Spravedlivost i effektivnost kak kriterii otsenki prava [Just and efficiency as criteria of evaluation of law]. Problemy zakonnosti − Issues of legality, 49, 195−204 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM