ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

ефективність управління, право, персонал, якість людського капіталу, мораль, удосконалення управлінської діяльності

Анотація

Актуальність теми дослідження. Процеси глобалізації, євроінтеграції і вітчизняної децентралізації потребують більш ефективної управлінської моделі. Складність з формуванням такої моделі обумовлені соціально-економічною нестабільністю, кризою моральності і правосвідомості. Особливої актуальності в цих умовах на-буває дослідження морально-правових та психологічних засад ефективності управління. Постановка проблеми. Ефективність управління детермінована зовнішніми та внутрішніми факторами впливу. Тому підвищення ролі морально-правового і психологічного чинників є закономірним, оскільки актуалізує значення підвищення якості людського капіталу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії та методології морально-правових та психологічних засад підвищення ефективності управлінської діяльності зробили відомі вчені Р. Талєр, Д. Канєман, А. Тверські, Г. Саймон, М. Рабін, К. Крилов, Л. Орбан-Лембрик та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо наукових праць, що висвітлюють особливості, сутність, зміст взаємозв’язку моралі і права в управлінській діяльності. Постановка завдання. Метою дослідження є визначення умов реалізації морально-правових і психологічних чинників впливу на підвищення ефективності управління на всіх його ієрархічних рівнях. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто сутність, зміст, особливості взаємозв’язку моралі і права з урахуванням нових досягнень в психології управління, у тому числі в теорії «управляючого вибору». Морально-правові і психологічні засади управлінської діяльності розглядаються як внутрішні фактори детермінації ефективності управління. Висновки. Визначення сутності, змісту, особливостей взаємозв’язку моралі і права в управлінській діяльності дає можливість найбільш повно використовувати це знання в підвищенні якості людського капіталу. Чинник свідомості, морально-правові і психологічні засади відіграють ключову роль в забезпеченні високого рівня ефективності управління.

Біографії авторів

Iryna Volodymyrivna Kopytova, Zhytomyr National Agroecological University

Candidate of Economic Sciences, associate professor, assistant professor of management of organizations and administration

Volodymyr Valeriiovych Fedorenko, Zhytomyr Military Institute named after S. P. Korolev

Candidate of Philosophic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Social Sciences

Посилання

Surmin, Yu. P., & Tulenkov, N. V. (2004). Teoriia sotsialnykh tekhnologii [Theory of social technologies]. Kiev: MAUP [in Ukrainian].

Thaler, R. (2017). Novaia povedencheskaia ekonomika. Pochemu liudi narushaiut pravila traditsionnoi ekonomiki i kak na etom zarabotat [Contemporary Conduct Economy. Why human violate rules of traditional economy and who to get profit from]. Moscow: Eksmo [in Russian].

Thaler, R. (2000). From Homo economicus to Homo sapiens. Journal of Economic Perspectives, 1(14), 133–141 [in English].

Коpytova, I. V., Fedorenko, V. O., & Zelinska, A.M. (2017). Metodolohiia otsinky efektyvnosti sotsialnoho upravlinnia [Methodology of Evaluation of Efficiency of Social Management]. Zhytomyr: Vydavets O. O. Yevenok [in Ukraine].

Krylov, K. D. (2016). K voprosu ob obshchem poniatii i pravovom soderzhanii sotsialnoi spravedlivosti [To the issue of general notion and legal content of social just]. T. A. Soshnikova (Eds.). Sotsialnaia spravedlivost i pravo problemy teorii i praktiki − Social just and law: issues of theory and practice: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, (pp. 26−31). Moscow: MosGU [in Russian].

Maksimov, S. I. (2001). Spravedlivost i effektivnost kak kriterii otsenki prava [Just and efficiency as criteria of evaluation of law]. Problemy zakonnosti − Issues of legality, 49, 195−204 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Kopytova, I. V., & Fedorenko, V. V. (2018). ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 165–169. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139742