ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ

Автор(и)

Ключові слова:

ефективність логістики, логістика електронної торгівлі, показники ефективності логістичної діяльності, логістичні витрати

Анотація

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку електронної торгівлі спостерігається активне розширення ринку інтернет-торгівлі. Проте аналіз ринку логістичних послуг демонструє відсутність сформованого та чітко визначеного переліку операцій, передбачених послугою, а отже і стандартів якості надання логістичних послуг в цій сфері. Постановка проблеми. Підприємствам важливо оцінювати логістичну діяльність за об’єктивними, обґрунтованими, збалансованими показниками. Питання формування системи показників результативності логістичної діяльності підприємства електронної торгівлі є найважливішою, з точки зору споживача ланкою цих ланцюгів і основою проблематики досліджень за даним напрямом. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспектам теорії і практики дослідження результатів логістичної діяльності та ефективності управління ланцюгами поставок присвячено праці таких вітчизняних учених, як М. Ю. Григорак, Є. В. Крикавський, Л. В. Фролова та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На даний час недостатньо уваги приділено особливостям організації системи показників логістичної діяльності підприємств електронної торгівлі. Саме це, обумовлює актуальність дослідження та визначає його головну мету. Постановка завдання. Визначення основних підходів до оцінювання логістичної діяльності підприємства електронної торгівлі, та формування системи показників оцінки ефективності логістичної діяльності підприємства електронної торгівлі. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто підходи до оцінювання ефективності логістичної діяльності підприємств електронної торгівлі. Обґрунтовано необхідність формування інтегрованої, орієнтованої на споживача системи показників оцінювання ефективності управління ланцюгом поставок, визначено напрями та проблеми її побудови на сучасному етапі розвитку електронної торгівлі. Висновки. Методичний підхід до оцінювання ефективності логістичної діяльності підприємства електронної торгівлі сформований на базі оцінки логістичного обслуговування споживача на останній ланці ланцюга поставок та оцінки логістичних витрат підприємства.

Біографії авторів

Dmytro Viacheslavovych Kochube, Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Trade Enterprise and Logistics

Svitlana Serhiivna Lysa, Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Trade Enterprise and Logistics

Посилання

Shevchenko, V. (2017). Myrovoi Trend – Fulfylment – nabyraet oboroty v Ukrayini [The world trend - fullfilment - is gaining momentum in Ukraine]. Retrieved from http://logist.fm/publications/mirovoy-trend-fulfilment-nabiraet-oboroty-v-ukraine [in Russian].

Sait Ukrainian E-commerce Expert [Site of Ukrainian E-commerce Expert]. www.e-comex.com.ua. Retrieved from https://www.e-comex.com.ua [in Ukrainian].

Hryhorak, M. Yu. (2017). Stratehiia makrosehmentuvannia rynku lohistychnykh posluh v Ukraini [Strategy of macro-segmentation of the market of logistic ser-vices in Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 18, 83-89 [in Ukrainian].

Krykavskyi, Ye. & Mashchak, N. (2017). Sustainable Supply Chain in Forming Environmental Macro Responsibility. Efficiency in Sustainable Supply Chain, 3-17. P. Golinska-Dawson, A. Kolinski (Eds.). Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-46451-0_1 [in English].

Frolova, L. V. (2005). Mekhanizm lohistychnoho upravlinnia torhovelnym pidpryiemstvom [Mechanism of logistic management of a trading enterprise]. Donetsk: DUET [in Ukrainian].

Lim, M. K., & Jones, C. (2017). Resource efficiency and sustainability in logistics and supply chain management. International Journal of Logistics Research and Applications, 20(1), 20-21 [in English].

Bowersox, D. & Closs, D. (2017). Logistika: integrirovannaya tsep postavok [Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process]. Moscow: Olimp-Business [in Russian].

The Gaps Model of Service Quality and its Impact on Customer Satisfaction. (n.d.). Retrieved from https://marketing.conference-services.net/resources/327/3554/pdf/AM2013_0321_paper.pdf [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Kochube, D. V., & Lysa, S. S. (2018). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 170–174. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139747