ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

інформаційні технології, логістичний центр, транспортна мережа

Анотація

Актуальність теми дослідження. У статті висвітлюються питання актуальності застосування інформаційних технологій у логістичній діяльності сільськогосподарських підприємств, приміром в розподільчій та транспортній логістиці. Постановка проблеми. Доцільним є розробка практичних пропозицій щодо використання інформаційних технологій в логістичній діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема в розподільчій та транспортній логістиці. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як М. Ваховська, О. Дерюгін, В. Литвин, С. Федоряченко, Р. Іванов, С. Білан, О. Карпенко, В. Тишук, А. Пасічник, С. Кравчук, В. Кутирєв, А. Родимченко та інші мали справу з визначенням місця розташування розподільного центру. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У працях науковців не знайшли відображення питання щодо використання інформаційних технологій в логістичній діяльності сільськогосподарських підприємств. Постановка завдання. Стаття покликана науково обґрунтувати теоретико-методичні положення та розробку практичних пропозицій щодо використання інформаційних технологій в логістичній діяльності сільськогосподарських підприємств. Виклад основного матеріалу. Запропоновано основні підходи щодо визначення місця розташування логістичних центрів на певній території, зокрема використання методу пробної точки та методу визначення центру ваги. У ході досліджень було обґрунтовано, що для цього доцільно скористатися табличним процесором MS Excel. Висновки. Логістичні центри мають розміщуватися в комфортних зонах відносно сільськогосподарських підприємств, що дозволить мінімізувати витрати на транспортування, а також мають бути вигідними з точки зору транспортної доступності та транспортного сполучення.

Біографії авторів

Halyna Yuriivna Rodashchuk, Uman National University of Horticulture

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Economic Cybernetics and Information Systems

Oleksandr Serhiiovych Solskyi, Uman National University of Horticulture

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor at the Department of Economic Cybernetics and Information Systems

Tetiana Oleksandrivna Kutkovetska, Uman National University of Horticulture

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Processes, Machines and Equipment for Agricultural Production

Посилання

Vakhovska, M. Yu. (2007). Osoblyvosti optymalnoho rozmishchennia rehionalnoho lohistychnoho tsentra v Krymu [Peculiarities of optimal allocation of regional logistics centre in the Crimea]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" – Herald of Lviv Polytechnic National University, 594, 376-383 [in Ukrainian].

Dashchenko, N. M. (2009). Rozvytok lohistychnykh tsentriv na suchasnomu etapi [The development of logistics centres nowadays]. Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka – Projects Management, System Analysis and Logistics, 6, 85-93 [in Ukrainian].

Deriuhin, O. V., Lytvyn, V. V. & Fedoriachenko, S. O. (2010). Metody vyznachennia mistsia roztashuvannia rozpodilnoho tsentru [Methods of determining the location of a distribution centre]. Naukovyi visnyk NHU – Scientific Bulletin of National Mining University, 1, 84-86 [in Ukrainian].

Ivanov, R. V., & Bilan, S. O. (2009). Pro metodyku vyznachennia mistsia roztashuvannia rozpodilnoho tsentru [On the method of determining the distribution centre location]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu – Herald of Dnipropetrovsk University, 3(2), 147-151 [in Ukrainian].

Karpenko, O. A., & Tyshuk, V. P. (2009). Doslidzhenni metodyky vyznachennia mistsia rozmishchennia rozpodilchoho tsentru [The researched methods of determining the distribution centre location]. Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka – Projects Management, System Analysis and Logistics, 7, 285-289 [in Ukrainian].

Makarova, V. V. (2009). Rol rozpodilchykh tsentriv u lohistychnykh lantsiuhakh [The role of distribution centres in the logistics chain]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/25_NNP_2009/Economics/49796.doc.htm [in Ukrainian].

Pasichnyk, A. M., Kravchuk, S. S. & Kutyriev, V. V. (2010). Vyznachennia optymalnoho mistseznakhodzhennia spetsializovanoho transportno-lohistychnoho tsentru prodovolchykh tovariv [Determining the optimal location of specialized transport and logistics centre of foodstuffs]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 35, 62-68 [in Ukrainian].

Rodymchenko, A. O. (2013). Rozroblennia naukovometodychnykh pidkhodiv do vyznachennia optymalnoho mistsia roztashuvannia rehionalnoho lohistychnoho tsentru [Development of Scientific and Methodological Approaches for Determining the Optimal Location of a Regional Logistics Centre]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 2, 127-135 [in Ukrainian].

Savchenko, L. V., & Sauliak, L. V. (2012). Formuvannia lohistychnykh lantsiuhiv dostavky tovariv [Formation of supply chain delivery of goods]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu – Herald of National Transport University, 26(2), 277-282 [in Ukrainian].

Rybalko, S. V. (Eds.). (2013). Statystychnyi zbirnyk "Transport Vinnytskoi oblasti" [Transport in Vinnytsia region]. Vinnytsia: Holovne upravlinnia statystyky [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Rodashchuk, H. Y., Solskyi, O. S., & Kutkovetska, T. O. (2018). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Полісся, 2(1(13), 175–182. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/139761