ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Володимир Федорович Савченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Віталій Олександрович Стойка Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8830-1822
  • Сергій Олександрович Стойка Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5102-9685

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-16-21

Ключові слова:

економічна безпека, національна економіка, глобалізація, макрорівень, загрози, менеджмент, суспільство, Європейський Союз

Анотація

Актуальність теми дослідження. Розвинуті країни світу, спираючись на потужний інноваційний потенціал та розроблені методи впливу, бажають наростити свої переваги і отримані нагромадження. Це, а також слабка власна конкурентоспроможність, створює нові фактори ризику для багатьох держав, у тому числі України. Постановка проблеми. Доцільними є аналіз чинників, які формують загрози розвитку нашої держави, та окреслення заходів щодо мінімізації їх впливу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати вивчення проблем забезпечення економічної безпеки в Україні та світі висвітлено у працях О. С. Власюка, В. М. Гейця, В. П. Горбуліна, Т. С. Клебинової, В. А. Предборського, А. І. Семенченка, Г. П. Ситника та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Враховуючи теоретичні та практичні здобутки напрацювань вчених, необхідно також зазначити, що багато проблем потребують подальшого вивчення. Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблем економічної безпеки в Україні, та розробка рекомендацій у даному напрямку. Виклад основного матеріалу. У статті проведено аналіз з питань забезпечення економічної безпеки на сучасному етапі розвитку держави і суспільства. Охарактеризовано світовий досвід сьогодення, коли економіка все більше інтегрується у глобальні процеси. Досліджено внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці. Визначено основні завдання економічної безпеки в Україні. Висновки. Вагому роль у частині забезпечення економічної безпеки держави відіграють процеси інтеграції і глобалізації, що призводять до необхідності розробки власної моделі розвитку, яка гармонійно поєднується із зазначеними явищами і мінімізує наслідки криз в економіці. Зроблено висновок, що економічна безпека України є особливо складною і важливою категорією і потребує додаткових заходів інституційно-правового, економічного та інформаційно-аналітичного характеру.

Біографії авторів

Володимир Федорович Савченко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, заслужений економіст України, професор, професор кафедри економічної теорії

Віталій Олександрович Стойка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук

Сергій Олександрович Стойка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Посилання

Маргасова, В. Г. Стратегія забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління : монографія / В. Г. Маргасова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 415 с.

Роговий, А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий. – К. : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 376 с.

Економічна безпека : навч. посібник / З. С. Варналій, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул та ін.; за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.

Янковець, Т. М. Взаємозв’язок потенціалу, економічної безпеки та розвитку економічних систем / Т. М. Янковець // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 66–73.

Самарцева, А. Е. Значение малого и среднего предпринимательства в обеспечении экономической безопасности России [Электронный ресурс] / А. Е. Самарцева, М. Г. Чепрасов // Научное сообщество студентов ХХI столетия. Экономические науки : сб. ст. по мат. XLIII Междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2016. – № 6 (43). – Режим доступа : https://sibac.info/archive/economy/6(43).pdf

Гордуновський, О. М. Сучасний стан та напрями посилення інноваційної безпеки України / О. М. Гордуновський // Фінансовий простір. – 2014. – № 2. – С. 23–29.

Чупіков, А. А. Сучасні підходи до класифікації рівнів економічної безпеки та їх взаємовплив / А. А. Чупіков // Економіка, фінанси, право. – 2017. – № 5. – С. 14–20.

Ляшенко, О. М. Забезпечення соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації / О. М. Ляшенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 5. – С. 357–359.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-18

Як цитувати

Савченко, В. Ф., Стойка, В. О., & Стойка, С. О. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 1(2(14), 16–21. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-16-21

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають