ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Olena Vitaliivna Kolomytseva, Lidiya Serhiivna Vasilchenko, Serhii Mykolaiovych Pepchuk

Анотація


Актуальність теми дослідження. Ринок органічної продукції протягом останніх десятиліть є надзвичайно перспективним, оскільки зріс попит на екологічно чисті продукти харчування. Актуальність зумовлена проблемою забезпечення населення екологічно чистою продукцією та необхідністю функціонування ринку органічного виробництва. Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток технологій, забруднення екології ставлять під загрозу подальший розвиток людства і призводять до необхідності застосування відтворювального підходу у розв’язанні екологічних проблем. Частково зменшити процеси забруднення навколишнього середовища можливо за допомогою органічного виробництва. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у дослідження проблем стану та розвитку ринку органічної продукції зробили такі вчені, як Чичкало-Кондрацька I. Б., Кузьменко О. Б., Томашевська О. А., Пірсон Д. та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість робіт з цього питання, можливості адаптації зарубіжного досвіду до формування конкурентоздатного ринку органічної продукції в Україні недостатньо вивчені. Постановка завдання полягає в тому, щоб визначити особливості формування та перспективи розвитку ринку органічної продукції, провести порівняльний аналіз тенденцій ринку органічної продукції України та інших країн, висвітлити досвід державної підтримки даного ринку в цих країнах. Викладення основного матеріалу. У статті розкрито фактори, які дають пріоритет для розвитку органічного виробництва в Україні та причини, що його стримують. Наведено пропозиції щодо ефективного розвитку виробництва органічної продукції в Україні в умовах ринкових трансформацій економіки. Висновки. Для ефективного розвитку органічного виробництва в Україні слід запровадити комплекс заходів, включаючи правову, регуляторну, фінансову, консультативну підтримку та вдосконалення інструментів контролю.

Ключові слова


ринок органічної продукції; органічне виробництво; розвиток ринку

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Orhanik v Ukraini [Organic in Ukraine]. (2016). www.organic.com.ua. Retrieved from http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29 [in Ukrainian].

Pearson, D., Henryks, J., Jones, H. (2010). Organic food: What we know (and do not know) about consumers. Agriculture and Food Systems, 26(2), 171–177 [in English].

Tomashevska, О. A. (2013). Orhanichne vyrobnytstvo v sviti: realii ta perspektyvy [Organic production in the world: realities and prospects]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 6 (44), 161-164 [in Ukrainian].

Novak, N. (2016). Svitovyi dosvid derzhavnoi pidtrymky vyrobnytstva orhanichnoi produktsii [World experience of state support of organic production]. Efektyvna ekonomika Effective economy, 6. Retrieved from http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5034 [in Ukrainian].

Powered by People Organics International Annual Report 2016. (2016). www.ifoam.bio. Retrieved from https://www.ifoam.bio/sites/default/files/annual_report_2016.pdf [in English].

Organic Agriculture. A step towards the Green Economy in the Eastern Europe, Caucasus and Central Asia region. Case studies from Armenia, Moldova and Ukraine (2011). unep.ch. Retrieved from https://unep.ch/etb/ publications/green%20economy/organic%20agriculture%20-%20eecca%20study%20on%20green%20economy/unep%20organic_eecca%20country%20study.pdf [in English].

Chychkalo-Kondratska, I., Fedina, O. (2016). Perspektyvy rozvytku eksportu ukrainskoi orhanichnoi produktsii do Yevropeiskoho Soiuzu [Development prospects of export Ukrainian organic products to the European Union]. Ekonomichnyi prostir – Economic Scope, 105, 34-46 [in Ukrainian].

Kuzmenko, О. (2013). Orhanichne zemlerobstvo yak faktor yevrointehratsii Ukrainy [Organic Land as a Factor of Ukraine’s Euro Іntegration]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii – Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 3, 151-155 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM