СТРУКТУРА ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФЕДЕРАТИВНИХ КРАЇНАХ

Nataliia Yuriyivna Rekova, Irina Leonidivna Dolozina, Alina Aleksandrovna Pinchuk

Анотація


Актуальність теми дослідження. Процес демократизації державного управління передбачає перерозподіл повноважень в межах ієрархії управління. Проте, незважаючи на збільшення ролі регіонального рівня управління, фінансові ресурси регіональних органів обмежені. Постановка проблеми. Регіони в більшості федеративних держав не мають повної фінансової самодостатності. Правда також, що в федеративних країнах немає єдиної моделі розподілу державних доходів між центральними та регіональними владами. Зазначені обставини спонукають провести порівняльний аналіз розподілу доходів регіональних бюджетів у цих країнах. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В даний час все більше досліджень присвячено вивченню досвіду різних країн у формуванні ресурсної бази місцевих бюджетів: Форемний Д. та ін., Бобакова В., Малікка Л., Резніченко Д. С. та співавт., Музика О, Волохова І. і деякі інші є найбільш помітними. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час, більш ретельний порівняльний аналіз необхідний для розуміння загальної картини та закономірностей фіксації певних фінансових ресурсів у регіональних бюджетах. Постановка завдання. Визначити структурні особливості та напрямки трансформації структури бюджетних надходжень на регіональному рівні державного управління у федеральних державах з 2000 до 2015 року. Викладення основного матеріалу. Опрацьовано статистичні матеріали для оцінки бюджетних надходжень. Проаналізовано динаміку структурних змін доходів бюджетів регіонального рівня державного управління федеративних держав, а також подібність та відмінності розподілу доходів регіональних бюджетів у федера тивних державах. Висновки. Виявлено тенденцію до зменшення власних податкових надходжень та збільшення частки міжбюджетних трансфертів, а також було охарактеризовано два кластери (з домінуванням міжбюджетних трансфертів у розподілі надходжень до бюджетів та з відносно вищою фінансовою автономією). Не знайдено суттєвих доказів реальної залежності між автономією регіональної влади та федеративним типом державної системи.

Ключові слова


бюджет; доходи; розподіл; регіональний рівень; федеративні країни; структурні зміни; порівняльний аналіз

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Foremny, D., Sacchi, A., & Salotti, S. (2017). Decentralization and the duration of fiscal consolidation: Shifting the burden across layers of government. Public Choice, 171(3-4), 359-387 [in English].

Bobáková, V. (2017). The formation of regional selfgovernment in the Slovak republic and its sources of funding. Administratie Si Management Public, 28, 97-115 [in English].

Maličká, L. (2017). Vertical fiscal imbalance as an integral part of the local public sector financing: Its determinants in the case of new and old European Union member. Journal of Applied Economic Sciences, 12(1), 267-277 [in English].

Reznichenko, D. S., Tishchenko, E. S., Taranova, I. V., Charaeva, M. V., Nikonorova, A. V., & Shaybakova, E. R. (2017). Sources of formation and directions of the use of financial resources in the region. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(23), 203-219 [in English].

Ermasova, N., & Mikesell, J. (2016). Fiscal disparity and equalisation in the Russian federation. Post-Communist Economies, 28(1), 1-15 [in English].

Muzika, O. (2004). [Local Budget Revenues in Ukrainian Legislation]. National Acad. State Tax Service of Ukraine, Research Institute of Financial Law, 344 [in Ukrainian].

Volokhova, I. (2014). Dokhody mistsevykh biudzhetiv za ukrainskym zakonodavstvom Local finances and prospects for deepening financial decentralization in Ukraine]. Odessa: Atlanta [in Ukrainian].

Sokolovskaya, A., Balakin, R., Bashko, V., Gasanov, S., Zatonatskaya, T. (2015). Udoskonalennia upravlinnia derzhavnymy finansamy ta reformuvannia podatkovoi systemy Ukrainy [Improving the management of public finances and reforming the tax system of Ukraine]. Kyiv: DNNU "Acad. finance Supervision" [in Ukrainian].

Ryabtseva, V., Chudilin, G. (Eds.). (2001). Regionalnaya statistika [Regional statistics]. Moscow: Ministry of Foreign Affairs [in Russian].

Berkhin, P. (2006). A survey of clustering data mining techniques. Grouping Multidimensional Data: Recent Advances in Clustering. J. Kogan, C. Nicholas, M. Teboulle (Eds.). (pp. 25-71). Springer [in English].

Jain, A., Murty, M. N., & Flynn, P. (1999). Data clustering: A review. ACM Computing Surveys, 31 (3), 264-323 [in English].

IMF Government Finance Statistics. (n.d.). data. imf.org. Retrieved from http://data.imf.org/?sk=FA66D646-6438-4A65-85E5-C6C4116C4416 [in English].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM