ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Автор(и)

Ключові слова:

фінансово-бюджетна політика, публічні фінанси, система державних фінансів, макроекономічна стабільність, економічне зростання

Анотація

Актуальність теми дослідження. Побудова ефективної системи державних фінансів передбачає удосконалення фінансово-бюджетної політики як вагомої складової соціально-економічних перетворень. Постановка проблеми. На даний час важливими завданнями є обґрунтування ролі фінансово-бюджетної політики у соціально-економічних перетвореннях, розкриття її пріоритетних напрямів та завдань, визначення шляхів їх реалізації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку підходів до формування та реалізації фінансово-бюджетної політики, визначення її пріоритетних завдань та шляхів їх реалізації присвячено публікації широкого кола вітчизняних науковців, серед яких Т. Боголіб, О. Василик, І. Запатріна, Л. Лисяк, І. Лук’яненко, В. Федосов, І. Чугунов та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Разом з тим на сучасному етапі попри наявність численних наукових розробок важливим є поглиблення дослідження ролі фінансово-бюджетної політики як складової соціально-економічних перетворень. Постановка завдання. Обґрунтувати роль фінансово-бюджетної політики як складової соціально-економічних перетворень, визначити пріоритетні завдання та шляхи їх реалізації. Виклад основного матеріалу. Фінансовобюджетна політика є вагомим інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів. На даний час основним завданням фінансово-бюджетної політики є стабілізація публічних фінансів. Базовою умовою зазначеного є утримання макроекономічної стабільності, прискорення економічного зростання, впровадження ефективного врядування, посилення децентралізаційних процесів та реформування системи державних фінансів. Висновки. Дієва фінансово-бюджетна політика надає можливість підвищити рівень і якість життя населення, створити умови для сталого економічного зростання, модернізації економіки і соціальної сфери, досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни.Актуальність теми дослідження. Побудова ефективної системи державних фінансів передбачає удосконалення фінансово-бюджетної політики як вагомої складової соціально-економічних перетворень. Постановка проблеми. На даний час важливими завданнями є обґрунтування ролі фінансово-бюджетної політики у соціально-економічних перетвореннях, розкриття її пріоритетних напрямів та завдань, визначення шляхів їх реалізації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку підходів до формування та реалізації фінансово-бюджетної політики, визначення її пріоритетних завдань та шляхів їх реалізації присвячено публікації широкого кола вітчизняних науковців, серед яких Т. Боголіб, О. Василик, І. Запатріна, Л. Лисяк, І. Лук’яненко, В. Федосов, І. Чугунов та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Разом з тим на сучасному етапі попри наявність численних наукових розробок важливим є поглиблення дослідження ролі фінансово-бюджетної політики як складової соціально-економічних перетворень. Постановка завдання. Обґрунтувати роль фінансово-бюджетної політики як складової соціально-економічних перетворень, визначити пріоритетні завдання та шляхи їх реалізації. Виклад основного матеріалу. Фінансовобюджетна політика є вагомим інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів. На даний час основним завданням фінансово-бюджетної політики є стабілізація публічних фінансів. Базовою умовою зазначеного є утримання макроекономічної стабільності, прискорення економічного зростання, впровадження ефективного врядування, посилення децентралізаційних процесів та реформування системи державних фінансів. Висновки. Дієва фінансово-бюджетна політика надає можливість підвищити рівень і якість життя населення, створити умови для сталого економічного зростання, модернізації економіки і соціальної сфери, досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни.

Біографії авторів

Valentina Dmytrivna Makogon, Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Economic Sciences, Senior researcher, Degree Seeking Student at the Department of Finance

Iryna Petrivna Adamenko, Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher at the Research Financial Institute

Посилання

Chuhunov, I. Ya. & Pasichnyi, M. D. (2016). Finansova polityka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii ekonomiky [Financial policy in Ukraine in the terms of economic globalization]. Visnyk KNTEU – Herald of KNUTE, 5, 5–18 [in Ukranian].

Kapitalni investytsii za dzherelamy finansuvannia za 2010-2016 roky [Capital investment by sources of financing for 2010-2016]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ibd/iokjf/iokjf_u10-13_bez.htm [in Ukrainian].

Sait Prohrama pidtrymky vdoskonalennia vriaduvannia ta menedzhment [Site of Support for Improvement in Governance and Management]. www.center.gov.ua. Retrieved from http://www.center.gov.ua/pro-tsentr/proekti/sigma [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad : vid 5 liutoho 2015 r., № 157-VIII [Law of Ukraine on voluntary association of territorial communities: from February 5 2015, № 157-VІІІ]. (2015, March 11). Uradoviy kurier – Government Courier, 44 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad : vid 17 chervnia 2014 r., № 1508-VII [Law of Ukraine On Cooperation of Territorial Communities from June 17 2014, № 1508-VІІ]. (2014, July 29). Uradoviy kurier – Government Courier, 135 [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevykh biudzhetiv : vid 23 travnia 2007 r., № 308-r [On Approving the Concept of Reforming Local Budgets: from May 23 2007, № 308-p]. (2007, June 04). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine, 38, 12 [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini : vid 1 kvitnia 2014 r., № 333-r [On Approving the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine: from Aprile 01 2014, № 333-p]. (2014, Aprile 11). Uriadovyi kurier – Government Courier, 67 [in Ukrainian].

Official site of the Statistical Office of the European Commission. ec.europa.eu. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat [in English].

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Official site of Ministry of Finance of Ukraine]. minfin.gov.ua. Retrieved from https://minfin.gov.ua [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Stratehii reformuvannia systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy na 2017-2020 roky : vid 8 liutoho 2017 r., № 142-r [On Approving the Strategy for Reforming the Public Finance Management System for 2017-2020: from February 08 2017, № 142-p.]. (2017, March 10). Uradoviy kurier – Government Courier, 46 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Makogon, V. D., & Adamenko, I. P. (2018). ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. Науковий вісник Полісся, 1(2(14), 129–135. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/140277

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають