ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОГО УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМИ БУДИНКАМИ

Автор(и)

Ключові слова:

житловий фонд, принципи управління, управитель, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-комунальні послуги

Анотація

Актуальність теми дослідження. Україна знаходиться на етапі переходу до ринкових відносин у сфері управління житловим фондом. Постановка проблеми. На сьогоднішній день проблема ефективного управління багатоквартирними будинками залишається невирішеною. Хоча перші кроки у сфері реформування даної системи започатковано, проте активних дій з боку держави так і не здійснено. Дана проблематика не набуває особливого розвитку і у наукових дослідженнях українських вчених. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управління житловим фондом досліджено у наукових працях таких вчених, як Ю. Б. Баклагов, К. О. Витрищук, Є. М. Гелеверя, З. В. Гончарова, Н. І. Олійник, Г. І. Онищук, Г. М. Семчук, Т. В. Сердюк, С. Ю. Юр’єва. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Питання професійного управління багатоквартирними будинками є недостатньо дослідженими. Постановка завдання. Метою статті є формування та обґрунтування принципів професійного управління багатоквартирними будинками. Виклад основного матеріалу. Здійснене аналізування підходів окремих авторів до визначення принципів управління загалом та у сфері житлово-комунального господарства зокрема дозволило запро-понувати удосконалену систематизацію їх видів стосовно управління об’єктами житлового фонду. Ці принципи повинні враховуватися власником (співвласниками) житла при переході до форми управління багатоквартирним будинком – професійного управління на основі договору ОСББ з управителем, адже саме знання й урахування принципів управління у практичній діяльності є найважливішою умовою його ефективності. Висновки. Запровадження професійного управління житловим будинками дасть істотний поштовх у напрямі створення конкурентного середовища на ринку надання послуг з управління житлом, підвищення якості житлово-комунальних послуг, зростання безпеки та комфортності проживання громадян.

Біографії авторів

Nataliia Volodymyrivna Moroz, Lviv Polytechnic National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Assistant Professor at the Department of Organizational Management

Lidiya Petrivna Bondarenko, Lviv Polytechnic National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance

Olha Mykhailivna Chubka, Lviv Polytechnic National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance

Посилання

Zakon Ukrayiny Pro osoblyvosti zdiysnennya prava vlasnosti u bahatokvartyrnomu budynku: vid 14 travnia 2015 roku, № 417-VIII [Law of Ukraine On the peculiarities of realization of the property right in an apartment building from May 14. 2015 № 417-VIII]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/417-19 [in Ukrainian].

Lihonenko, L. O. (2001). Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyy instrumentariy [Anticrisis management of the enterprise: theoretical and methodological principles and practical tools]. Kyyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Skibitska, L. I., & Skibitskyi, O. M. (2007). Menedzhment [Management]. Kyiv: Educational Literature Center [in Ukrainian].

Nechayuk, L. I. (2009). Hotelno-restorannyy biznes: menedzhment [Hotel and restaurant business: management]. Kyiv: Educational Literature Center [in Ukrainian].

Andrieieva, V. M. et al. (2012). Praktychni aspekty funktsionuvannya pidpryyemstv miskoho hospodarstva [Practical aspects of the functioning of municipal enterprises]. Kharkiv: Tochka [in Ukrainian].

Shevska, O. I. (2008). Dosvid zarubizhnykh krayin v sferi derzhavnoho rehulyuvannya zhytlovo-komunalnoho hospodarstva [Experience of foreign countries in the field of state regulation of housing and communal services]. Detsentralizatsiia derzhavnoho upravlinnia ta rozvytok mistsevoho samovriaduvannia v konteksti yevropeiskoi praktyky – Decentralization of public administration and development of local self-government in the context of European practice: Proceedings of International scientific-practical conference (pp. 140-145). Lutsk [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Moroz, N. V., Bondarenko, L. P., & Chubka, O. M. (2018). ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОГО УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМИ БУДИНКАМИ. Науковий вісник Полісся, 1(2(14), 150–156. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/140282

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ