РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Віра Анатоліївна Казимір, Олена Іванівна Гонта

Анотація


Актуальність теми дослідження. Конкурентні позиції національного господарства залежать від потужності людського капіталу, фундамент якого формується в системі середньої освіти. Реформа децентралізації бюджетних відносин дозволяє місцевій владі суттєво вливати на фінансове забезпечення Концепції «Нової української школи», виходячи з потреб та інтересів кожного регіону. Постановка проблеми. Концепція «Нової української школи» передбачає, що розподіл фінансових ресурсів відбувається за принципом «гроші ходять за дитиною». Вже з вересня 2018 р. початкова школа переходить на новий зміст навчання та порядок фінансування. Бюджетна децентралізація є потужним інструментом створення нового освітнього середовища. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реформування освіти та специфіки її фінансування, досліджували І. Когут, О. Куклін, Є. Стадний, А. Сеїтосманов, Л. Цимбал, О. Фасоля, П. Хобзей, Н. Холявко та інші науковці. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Існує нагальна потреба у проведенні досліджень, присвячених саме регіональним аспектам фінансування середньої освіти в умовах децентралізації бюджетних відносин. Постановка завдання. Обґрунтувати концептуальні підходи до децентралізації фінансування середньої освіти з урахуванням регіональної специфіки. Виклад основного матеріалу. Проаналізовано теоретико-методичні підходи та аналітичні матеріали, що стосуються реформування середньої освіти на сучасному етапі. Виокремлено економічні та політичні передумови забезпечення освітньої реформи в умовах децентралізації. Висновки. Доведено конструктивність імплементації реформи децентралізації фінансування системи середньої освіти та впровадження концепції «Нової української школи», передачі значних повноважень та бюджетів від державних органів влади до органів місцевого самоврядування. Виявлено тенденцію до збільшенню фінансування та конкретизовано напрями покращення надання освітніх послуг.

Ключові слова


економіка; бюджет освіти; реформа освіти; децентралізація; регіональні аспекти фінансування середньої освіти; освітня субвенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Seitosmanov, A., Fasolia, O. (2017). Nova shkola y novykh hromadakh: posibnyk z efektyvnogo ypravlinnya osvitoyu v objednanykh terytorialnykh hromadakh [New School in New Communities: A Guide to Effective Education Management in United Territorial Communities]. Kyiv [in Ukrainian].

Doshkilna, zahalna serednya, pozashkilna, profesijno-tekhnichna ta vycsha osvita Chernihivschiny v tsyfrah i faktakh (2016-2017 n.r.) [Preschool, general secondary, extra-curricular, vocational and higher education of Chernihiv region in figures and facts (2016-2017)]. (2016). Chernihiv: Department of Education and Science of Chernihiv State Administration [in Ukrainian].

Pro pidsymky rozvytky doshkilnoi, zahalnoi serednjoi ta pozashkilnoi osvity m. Chernihova y 2015-2016 n.r. [About the results of the development of pre-school, general secondary and extra-curricular education in Chernigov in 2015-2016 academic year]. Chernihiv (ypravlinnya osvity Chernihivskoi miskoi rady). (2016). Chernihiv: Department of Education and Science of Chernihiv State Administration [in Ukrainian].

Pro pidsymky rozvytky doshkilnoi, zahalnoi serednjoi ta pozashkilnoi osvity m. Chernihova y 2016-2017 n.r. [About the results of the development of pre-school, general secondary and extra-curricular education in Chernigov in 2016-2017 academic year]. Chernihiv (ypravlinnya osvity Chernihivskoi miskoi rady). (2017). Chernihiv: Department of Education and Science of Chernihiv State Administration [in Ukrainian].

Young, D. (2016). Mistseve samovryaduvannja v krainakh Skandynavii ta Baltii [Local Government in the Nordic and Baltic Countries]. Stockholm [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy 2018: vid 07 hrudnia 2017, № 2246-VIII [Law of Ukraine on the State Budget of Ukraine 2018: from December 07 2017, № 2246-VIII]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2246-viii [in Ukrainian].

Stadnyi, E., Kogut, I. (January 4, 2018). Biudzhet osvity ta nauky 2018: shcho pryiniav parlament [Education and science budget 2018: what parliament has adopted]. edos.org.ua. Retrieved from https://cedos.org.ua/uk/osvita /biudzhet-osvity-ta-nauky-2018-shcho-pryiniav-parlament [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy : vid 07 hrudnia 2017, № 2233-VIII [Law of Ukraine On Amendments to the Budget Code of Ukraine: from December 07 2017, № 2233-VIII]. (2018). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2233-viii [in Ukrainian].

MON zaiavliaie, shcho hroshi na zarplaty vchyteliv u rehioniv ye [MES declares that regions have money for teachers' salaries]. (February 25, 2018). osvita.ua. Retrieved from http://osvita.ua/school/59713/ [in Ukrainian].

Kholyavko, N. I. (2017). Dyversyfikatsiya dzherel finansuvannya yak sposib zabezpechennja ekonomichnoi bezpeky vyschoi osvity [Diversification of sources of financing as a way of ensuring the economic security of higher education]. Upravlinnya innovatsijnoy skladovoy ekonomichnoi bezpeky – Management of the innovative component of economic security (Vols. 2), (pp. 106-117). O. V. Prokopenko, B. Yu. Shkola, V. O. Scherbachenko (Eds.). Symy: TOV “Trutoriya” [in Ukrainian].

Kuklin, O. (2010). Finansovo-ekonomichnyi mekhanizm osvitnoi diialnosti: analiz, problemy, perspektyvy [Financial-economic mechanism of educational activity: analysis, problems, perspectives]. Naukovyi visnyk ChDIEU – Scientific Journal of ChIUEM, 2(6), 24–30 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM