САНАТОРНО-КУРОРТНІ І ОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ В УКРАЇНІ: ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА, РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ

Автор(и)

Ключові слова:

санаторно-курортні і оздоровчі заклади, типологія, система показників, інтегральне оцінювання, тенденція

Анотація

Актуальність теми дослідження. Проблема збереження здоров’я людини в сучасних умовах набуває все більшої актуальності. Стрижневу роль у її вирішенні відіграють заклади санаторно-курортного типу. Це зумовлюєє необхідність розширення спектру досліджень вказаних суб’єктів господарювання. Постановка проблеми. Привертання уваги суспільства та науковців до специфіки діяльності закладів санаторно-курортної сфери дозволить сфокусувати погляд на проблемах, подолання яких забезпечуватиме зменшення втрат людського капіталу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження санаторно-курортної справи в Україні зробили такі відомі науковці як А. Мазаракі, Н. Ведмідь, В. Гуменюк, та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На фоні значного кола наукових розвідок вітчизняної санаторно-курортної сфери, потреба в нових дослідженнях залишається високою, оскільки, по-перше, окремі аспекти регіонального виміру випали із поля зору науковців, по-друге, вимагає поглиблення теоретичний базис структуризації вказаних суб’єктів. Постановка завдання. Виходячи з мети роботи, визначені наступні завдання: узагальнити типологію суб’єктів продукування санаторно-курортних і оздоровчих послуг; провести інтегральне оцінювання діяльності санаторно-курортних і оздоровчих закладів у регіонах України; дослідити динаміку санаторно-курортних і оздоровчих закладів України. Виклад основного матеріалу. У статті узагальнено підходи до виокремлення типів суб’єктів санаторно-курортної сфери, сформовано та апробовано систему показників для інтегрального оцінювання їх діяльності. Проаналізовано динаміку мережі санаторно-курортних і оздоровчих закладів за період 2001-2016 рр. Висновки. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади є важливим елементом забезпечення збереження та розвитку людського потенціалу. Підходи суспільних інституцій до типології цих закладів різняться. Регіональні ринки послуг санаторно-курортної сфери розвиваються диспропорційно, а мережа закладів тенденційно скорочується.

Біографії авторів

Oleh Igorovych Karyy, Lviv Polytechnic National University

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Organizational Management

Lіubov Ivanivna Нalkiv, Lviv Polytechnic National University

Doctor of Economics, Professor, Professor at the Department of Organizational Management

Lina Volodymyrivna Halaz, Lviv Polytechnic National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Assistant Professor at the Department of Organizational Management

Посилання

Vedmid, N. (2014). Sanatorno-kurortnyy kompleks yak systemnyy obyekt naukovoho piznannya [Sanatorium-resort complex as the system object of scientific knowledge]. Zbirnyk naukovykh prats. Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky – Collection of scientific works. Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, №36(1.2), 43-51 [in Ukrainian].

Honta, O. I., Bezuhlyi, I. V. (2014). Naukovi aspekty rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v rekreatsiynoturystychniy sferi Ukrayiny [Scientific aspects of development of public-private partnership in the recreational and tourist area of Ukraine]. Visnyk Berdyanskoho universytetu menedzhmentu i biznesu – Bulletin of the Berdyansk University of Management and Business, 3, 23-30 [in Ukrainian].

Hrishnova, O., Dmytruk, S. (2015). Lyudskyi kapital v umovakh kryzy: otsinka i poshuk mozhlyvostey zberezhennya [Нuman capital under crisis: evaluation and preservation opportunities search]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, 5, 11-16 [in Ukrainian].

Humenyuk, V. (2014). Konyunktura rynku sanatornokurortnykh posluh u systemi koordynat derzhavnoho rehulyuvannya ekonomiky [Тhe market condition of sanatoria and resort services in the coordinate system of the state regulated economy]. Skhid – East, 4, 6-11 [in Ukrainan].

Mazaraki, A. A., Vedmid, N. I. (2013). Sanatornokurortni ta ozdorovchi pidpryyemstva: strukturni parametry rozvytku [Нealth resort and recreational enterprises: structural parameters of development]. Ekonomika rozvytku – Development Economics, 3, 51-55 [in Ukrainian].

Shkarlet, S., Ilchuk, V, Lysenko, I. (2013). Modernizatsiya produktyvnykh syl yak vyznachalnyi chynnyk staloho rozvytku problemnykh rehioniv [Мodernization of productive forces as determinant of sustainable development of problematic regions]. Ekonomist – Economist, 6, 4-6 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Karyy, O. I., Нalkiv L. I., & Halaz, L. V. (2018). САНАТОРНО-КУРОРТНІ І ОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ В УКРАЇНІ: ВИДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА, РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ. Науковий вісник Полісся, 1(2(14), 172–178. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/140288

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА