ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇН

Dmytro Anatoliyovych Mishchenko, Liudmyla Oleksandrivna Mishchenko

Анотація


Актуальність теми дослідження. Сьогоденні реалії фінансових відносин свідчать про підвищення ролі регіонів у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни. Тому виникає необхідність у оцінці бюджетного потенціалу та розробці напрямів його зміцнення. Постановка проблеми. Доцільним є визначення кластерів регіонів України за рівнем бюджетного потенціалу та розробка напрямів його зміцнення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз опублікованих наукових праць показав, що питання бюджетного потенціалу досліджують такі вчені: С. В. Бойко, А. Є. Буряченко, Н. С. Педченко, Л. Д. Сафонова, В. Ю. Стрілець, Є. О. Малік, С. М. Фролов та інші. Беручи до уваги значний рівень наукових досліджень вказаних авторів, слід продовжувати дослідження з питань застосування економіко-математичних методів при вивчені фінансових процесів, застосування кластерного аналізу для визначення кластерів регіонів України за рівнем бюджетного потенціалу. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значний рівень теоретичної розробки бюджетного потенціалу, залишаються невирішеними такі аспекти: методика оцінки бюджетного потенціалу регіону, визначення рівня бюджетного потенціалу, розробка напрямів зміцнення бюджетного потенціалу. Тому проблема не втратила своєї актуальності й сьогодні. Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних питань бюджетного потенціалу регіонів України та методів його оцінки, визначення кластерів регіонів Україні за рівнем бюджетного потенціалу. Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовано застосування кластерного аналізу для визначення рівня бюджетного потенціалу регіонів України, визначено кластери регіонів України за рівнем бюджетного потенціалу з застосуванням кластерного аналізу та розроблені напрями зміцнення бюджетного потенціалу регіонів. Висновки. Одним з пріоритетних напрямів дослідження бюджетного потенціалу регіонів Україні мають бути статистико-математичні методи, серед яких особливе місце має посідати кластерний аналіз.

Ключові слова


бюджет; бюджетний потенціал; оцінка; метод; кластер; регіон

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Boyko, S. V. (2016). Fiskalnyy potentsial mistsevykh podatkiv i zboriv: klasternyy analiz rehioniv Ukrayiny [Fiscal potential of local taxes and fees: cluster analysis of regions of Ukraine]. Naukovyy visnyk Polissya – Scientific bulletin of Polissya, 7, 106-110 [in Ukrainian].

Safonova, L. D., Buryachenko, A. E., Malik, E. O., Efimenko, T. I. (2012). Byudzhetnyy menedzhment: treninhkurs [Budget Management: Training Course]. Kyiv: DNNU «Akad. fin. upravlinnya» [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny [Official site of the Ministry of Finance of Ukraine]. www.minfin.gov.ua. Retrieved from https://www.minfin.gov.ua/ [in Ukrainian].

Mironova, L. O., Moiseenko, O. V. (2013). Finansovyy potentsial rehionu: teoretychnyy aspekt [Financial potential of the region: theoretical aspect]. Visnyk DDFA – DSFA Bulletin, 2, 141-149 [in Ukrainian].

Pedchenko, N. S., Strilets, V. Yu. (2014). Byudzhetnyy potentsial rehionu: otsinka ta perspektyvy rozvytku [The budget potential of the region: assessment and development prospects]. Poltava: PUET [in Ukrainian].

Frolov, S. M., Makhnusha, S. M., Oliynyk, V. M. (2013). Naukovo-metodychnyy pidkhid do otsinyuvannya byudzhetnoho potentsialu prykordonnoyi terytoriyi u konteksti upravlinnya yiyi innovatsiynym rozvytkom [Scientific and methodical approach to the estimation of the fiscal potential of the border area in the context of management of its innovative development]. Aktualni problemy ekonomiky – Current problems of the economy, 7, 180-193 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM