ПІДХІД ДО АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-210-215

Ключові слова:

людський розвиток, людська безпека, оцінювання, аналітичне забезпечення

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах нестабільності та невизначеності процесів, що впливають на безпеку людей і людський розвиток, необхідність попередження та запобігання їх негативного впливу актуалізують питання щодо оцінювання безпеки людського розвитку. Постановка проблеми. Формування безпеки людського розвитку здійснюється в умовах впливу різних чинників, яким складно своєчасно запобігати, але за допомогою комплексного оцінювання цього процесу стає можливим вироблення механізму передбачення та запобігання втрат людського розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над питаннями розробки методичного забезпечення вимірювання людського розвитку і людської безпеки займалисяі займаються зарубіжні: Махбуб уль Хак і А. Сен, М. Пелях і А. Іванов, Д. Хастінг та ін., та вітчизняні учені: О. Власюк, Т. Іващенко, Е. Лібанова, О. Макарова, С. Пирожков. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Спираючись на праці закордонних та вітчизняних учених, питання комплексного оцінювання процесу безпеки людського розвитку раніше не досліджувалось. Постановка завдання. Розробка послідовності формування науково-методичного підходу до аналітичного забезпечення оцінювання безпеки людського розвитку. Виклад основного матеріалу. У статті систематизовано та проведено критичний аналіз існуючих методичних підходів до оцінювання людського розвитку та людської безпеки. Обґрунтовано методичний підхід до аналітичного забезпечення оцінки безпеки людського розвитку, який забезпечить найбільш повне вимірювання процесу. Висновки. Врахування переваг і недоліків методичних підходів до оцінювання людського розвитку і людської безпеки дозволило сформувати послідовності розробки науково-методичного підходу аналітичного забезпечення оцінювання безпеки людського розвитку.

Біографії авторів

Galina Valentynivna Nazarova, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Doctor of Economics, Professor, The Head of the Department of Economics and Social Sciences

Nikita Kostiantynovych Nazarov, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management and Business

Alina Anatoliivna Demianenko, Kharkiv National University of Economics

Postgraduate Student of the Department of Economics and Social Sciences, Simon Kuznets

Посилання

Bandura, R. (2011). Composite Indicators and Rankings: Inventory 2011. Technical report. New York: Office of Development Studies, United Nations Development Programme [in English].

UNDP (1990). Human Development Report 1990. New York: Oxford University Press [in English].

UNDP (2010). Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. New York: Oxford University Press [in English].

Ivashchenko, T. (2014). Indeks staloho liudskoho rozvytku: metodyka i praktyka doslidzhennia [Sustainable human development index: methodology and practice of research]. Aktualni problemy mizh-narodnykh vidnosyn –Actual problems of international relations, 118(2), 161-169 [in Ukrainian].

Ivanov, A., Peleah, M. (2013). Affordable Human Development Index: A new measure of sustainable wellbeing, UNDP BRC Human Development Working Paper 2013/2E [in English].

Vlasiuk, O. S., Pyrozhkov, S. I. (1995). Indeks lyudskoho rozvytku: dosvid Ukrayiny [Human Development Index: Ukraine's Experience]. Kyiv: National Institute for Strategic Studies [in Ukrainian].

Makarova, O. V., Hladun, O. M. (2012). Rehionalnyi indeks lyudskoho rozvytku: prychyny ta napryamy udoskonalennya metodyky rozrakhunku [Regional Human Development Index: causes and areas of improvement methods of calculation]. Statystyka Ukrayiny – Statistic of Ukraine, 1(56), 10-15 [in Ukrainian].

Metodyka vymiriuvannia rehionalnoho liudskoho rozvytku [Method of measuring regional human development]. (2012). www.idss.org.ua. Retrieved from https://www.idss.org.ua/ukr_index/Metodika_ua.pdf [in Ukrainian].

UNDP (1994). Human Development Report 1994. New Dimensions of Human Security. New York: Oxford University Press [in English].

Commission on human security. (2003). Human Security Now: report. New York. Retrieved from www.un.org. humansecurity/files/chs_final_report_-_english.pdf [in English].

Markova, N., Demianenko, A. (2017). Theoretical Aspects of Human Development Security. Business Inform, 10, 8-13 [in Ukrainian].

Hastings, D. (2010). The Human Security Index: An update and a new release. GIS-IDEAS. Retrieved from http://wgrass.media.osaka-cu.ac.jp/gisideas10/viewabstract. php?id=381 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Nazarova, G. V., Nazarov, N. K., & Demianenko, A. A. (2021). ПІДХІД ДО АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ. Науковий вісник Полісся, 1(2(14), 210–215. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-210-215