ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ ЗАВДЯКИ УСУНЕННЮ ФАКТОРІВ ВІДТОРГНЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-242-250

Ключові слова:

збалансованість, ринок праці, фактори відторгнення, попит, пропозиція, алгоритм

Анотація

Актуальність теми дослідження. У суспільстві постійно відбувається процес відторгнення певних видів взаємовідносин, які вимагають формування нових інструментів забезпечення балансування елементів ринкових відносин. Постановка проблеми. Визначальним фактором процесу розвитку є прогрес на принципах соціального партнерства та нівелювання процесів відторгнення ринкових механізмів. Виникає необхідність визначити підходи щодо узгодження інтересів учасників ринку праці із забезпеченням іх прогнозного балансування. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Публікації таких авторів як І. Горленко, Л. Руденко, В. Золотарьова доводять необхідність усунення дисбалансу на рику праці; проте Кузьмінов Я. І. першочерговим завданням підкреслює виявлення ступеня впливу факторів відторгнення на носія трудових відносин. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Наразі не всі сучасні методики можуть бути використані щодо забезпечення збалансованості ринку праці з урахуванням дії факторів відторгнення. Постановка завдання. Розробка підходів до забезпечення збалансованості ринку праці за умов проявів факторів відторгнення, що дає змогу здійснювати моніторинг прояву факторів відторгнення та завдяки їх усуненню вирівнювати диспропорцій між попитом та пропозицією робочої сили. Виклад основного матеріалу. У статті емпірично встановлено важливі чинники стосовно поточного попиту, поточної пропозиції та задоволеного поточного попиту. Кризовий стан ринку праці пояснюється девальвацією трудових цінностей, труд не виконує покладених на нього функцій, що виражається в загостренні проявів феномену відторгнення. Запропоновано систему критеріїв, використання яких дозволяє послідовно визначити домінанти зовнішнього впливу на функціонування сукупного ринку праці. Висновки. В ході дослідження доведено, що усунення негативного впливу факторів відторгнення здатне збалансувати ринок праці, вивести його на новітній етап розвитку та забезпечити сталий соціально-економічний розвиток місцевих громад.

Біографії авторів

Viktoriia Valeriivna Druzhynina, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Doctor of Economics, Associate Professor at the Department of Enterprise Economics and International Economics

Ganna Serhiivna Likhonosova, Senior Researcher Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Candidate of Economic Science, Associate Professor

Lyudmila Petrivna Davidyuk, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Enterprise Economics and International Economics

Посилання

Obalola, M. (2008). Beyond philanthropy: corporate social responsibility in the Nigerian insurance industry. Social Responsibility Journal, 4, 4, 538-548 [in English].

Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to increase its Profit. New York Times Magazine. September, 13, 122-126 [in English].

Calinescu, T. V., Likhonosova, G. S, Nadion, G. O., Kilinkarov, S. P. (2012). Samoorhanizatsiya pidpryyemstv: tendentsiyi sotsializatsiyi ekonomiky [Self-organization of enterprises: trends of economic socialization]. Luhansk: V. Dahl EUNU [in Ukrainian].

Gorlenko, I. A., Rudenko, L. G., Malyuk, S. N., Lebed, N. P. (1991). Sbalansirovannoye ekonomicheskoye sotsialnoye i ekologicheskoye razvitiye territorii (ekonomiko-geograficheskiye aspekty) [Balanced economic social and ecological development of the territory (economic and geographical aspects)]. Кyiv [in Russian].

Zolotarev, V. V. (2006). Sbalansirovannost ekonomiki i ustoychivost ee rosta [The balance of the economy and the stability of its growth]. Ekonomika i pravo. (Voprosy teorii i praktiki khozyaystvovaniya) – Economics and law (Issues of theory and practice of management), 4, 16–24 [in Russian].

Marshavin, Yu. (2006). Shlyakhy vrehulyuvannya profesiyno-kvalifikatsiynoho dysbalansu na rynku pratsi [Ways to resolve the professional-qualification imbalance in the labor market]. Ukrayina: aspekty pratsi – Ukraine: aspects of labor, 1, 26-29 [in Ukraine].

Kuzminov, Ya. I., Nabiullina, E. S., Radaev, V. V., Subbotina, T. P. (1989). Otchuzhdeniye truda: istoriya i sovremennost [Alienation of Labor: History and Modernity]. Мoscow: Economy [in Russian].

Radaev, V. V. (2008). Ekonomicheskaya sotsiologiya [Economic sociology]. Мoscow: GU VSHЕ [in Russian].

Grinkevich, S. S. (2012). Osoblyvosti faktornoho vplyvu na formuvannya, rozvytok i vykorystannya trudovoho potentsialu: limituyuchi ta stymulyuyuchi aspekty [Features of factor influence on the formation, development and use of labor potential: limiting and stimulating aspects]. Derzhava ta rehiony – State and regions, 3 (66), 16-23 [in Ukraine].

Vasilenko, V. M., Druzhynina V. V. (2016). Rezultatyvnist funktsionuvannya rynkiv pratsi: bahatorivnevyy vymir [The Effectiveness of Labor Market Functioning: Multilevel Dimension]. Ekonomika ta suspilstvo – Economics and Society, 2, 481-488. Retrieved from http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/86.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Druzhynina, V. V., Likhonosova, G. S., & Davidyuk, L. P. (2021). ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ ЗАВДЯКИ УСУНЕННЮ ФАКТОРІВ ВІДТОРГНЕННЯ. Науковий вісник Полісся, 1(2(14), 242–250. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-242-250

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ