АКТУАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ NBIC-КОНВЕРГЕНЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

NBIC-конвергенція, інформаційне сус-пільство, когнітивні технології, інформаційні технології

Анотація

Актуальність теми дослідження. Потреба у вивченні проблематики та сучасних тенденцій у сфері інтеграції наукових досягнень сьогодення в контексті її впливу на суспільну парадигму спричинена вимогами та викликами наступного етапу цивілізаційного розвитку – інформаційного суспільства. Постановка проблеми. Доцільним є актуалізація напрямів розвитку інформаційного суспільства та формування його основних концепцій на основі аналізу здобутків світової науки. Аналізостанніхдосліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як І. Родзін, С. Тітаренко, М. Аніссімов, Й. Шуммер, К. Бьорнер, М. Роко, У. Бейнбридж та інших присвячені питанням актуальних технологічних, соціальних та економічних аспектів інформаційно госуспільства. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання розроблення та впровадження досягнень новітніх світобудівних технологій у їх синергії та взаємовпливі в рамках NBIC-конвергенції. Постановка завдання. Метою статті є аналіз та розроблення пропозицій щодо актуальних концепцій розбудови інформаційного суспільства в умовах NBIC-конвергенції. Виклад основного матеріалу. У статті визначено основні складові NBIC-конвергенції та результати їх взаємозалежного розвитку, які формують новітню технологічну основу інформаційного суспільства. Обґрунтовано необхідність розвитку когнітивних технологій в соціально-економічній сфері в їх синергії з інформаційними технологіями. Запропоновано гіпотетичні напрями розвитку суспільства в постінформаційну епоху. Висновки. NBIC-конвергенція як закономірний процес розвитку науки в напрямку синергетичної взаємодії та міждисциплінарнихнаукових підходів створює фундамент для переходу у якісно новий стан людських можливостей шляхом радикальної технологічної перебудови.

Біографії авторів

Olga Yuriivna Chubukova, Kyiv National University of Technologies and Design

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics and Marketing

Nataliia Viktorivna Rallie, Kyiv National University of Technologies and Design

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Assistant(Asociate) Professor at the Department of Economic Cybernetics and Marketing

Yuliia Viktorivna Zimbalevska, Kyiv National University of Technologies and Design

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economic Cybernetics and Marketing

Посилання

Roco, M., Bainbridge, W. (Eds.). (2004). Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Dordrecht: KluwerAcademicPublishers (Springer) [in English].

Rodzin, S., Titarenko, I. (2013) Iskusstvennyy intellekt i nechetkie sistemy [Artificial intelligence and fuzzy systems]. Informatika, vychislitelnaya tekhnika i inzhenernoe obrazovanie – Informatika, vychislitelnaja tehnika i inzhenernoe obrazovanie, 2 (13), 34-48 [in Russian].

Borner, K. (2006). Mapping the Structure and Evolution of Science. Knowledge in Service to Health: Leveraging Knowledge for Modern Science Management. grants.nih.gov.Retrivedfrom http://grants.nih.gov/grants /km/oerrm/oer_km_events/borner.pdf [in English].

Dick, P. K. (2005). An Android-Portrait of Philip K Dick. Retrieved from http://web.archive.org/web/20070111040532/http://www.hansonrobotics.com/project_pkd.php [in English].

Schummer, J. (2009) From Nano-Convergence to NBIC-Convergence:―The best way to predict the future is to create it‖. GoverningFutureTechnologies.(pp. 57-71). Heidelberg:Springer [in English].

Rassel, S., Norvig, P. (2007). Iskusstvennyy intellekt. Sovremennyy podkhod [Artificial intelligence. A Modern approach]. (2nd ed.).Moscow:Williams [in English].

Olson, S. (2005). Interview with Michael Anissimov. Retrieved from http://crnano.org/interview.anissimov.htm [in English].

Markram, Н. (2006). The Blue Brain Project. Nature Neuroscience Review, 7 (2), 153-160 [in English].

Bakhtiyarov, O. G. (1997). Postinformatsionnye tekhnologii: vvedenie v psikhonetiku [Postinformation technologies: introduction to psychonetics]. Kyiv [in Russian].

Kurzweil, R. (2005). The Singularity Is Near. When Humans Transcend Biology. New York: Viking [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Chubukova, O. Y., Rallie, N. V., & Zimbalevska, Y. V. (2018). АКТУАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ NBIC-КОНВЕРГЕНЦІЇ. Науковий вісник Полісся, 1(2(14), 43–48. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/140700

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ