СТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВНЕСКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Павло Володимирович Брінь Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7374-3727
  • Олена Вікторівна Прохоренко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7069-1431
  • Валентин Ігорович Ковшик Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1121-0674

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-48-55

Ключові слова:

бізнес-процес, важливість бізнес-процесу, структурні показники, додана вартість

Анотація

Актуальність теми дослідження. Підвищення ефективності діяльності підприємства як сукупності бізнес-процесів можливо лише за умов збільшення точності оцінки усіх складових системи. Цей фактор зумовлює своєчасність проведених досліджень, які присвячені удосконаленню методичних засад кількісної оцінки бізнес-процесів. Постановка проблеми. Вченими у галузі бізнес-процесів запропоновано велику кількість показників їхнього оцінювання відповідно до різних характеристик, проте недостатньо уваги приділяється питанню кількісного оцінювання важливості певного бізнес-процесу в системі підприємства. Аналіз останніх досліджень і публікацій. До вчених, які зробили найбільший внесок у вивчення показників оцінки бізнес-процесів підприємства можна віднести Єліферова В. Г., Репіна В. В., Чупрова К. К., Козерод Л. А. Ковальова С.М., Ковальова В. М. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Оцінювання важливості бізнес-процесів для підприємства розглянуто у роботах Хлєбнікова Д. В., Махметової А. Є., проте у процесі вимірювання використовуються лише методи експертних оцінок, що суттєво зменшує об’єктивність та достовірність результатів дослідження. Постановка завдання. Метою статті є формування методичних засад кількісного оцінювання важливості бізнес-процесів в системі підприємства. Виклад основного матеріалу. У статті запропоновано методичні засади визначення структурних показників важливості бізнес-процесів відповідно до їхнього внеску у додану вартість. Структурна важливість бізнес-процесу може бути визначена зворотним методом, а саме різницею між вартістю ресурсів та ціною продукту бізнес-процесу в разі покупки його на ринку. Також у статті наводиться приклад застосування запропонованого підходу на машинобудівному підприємстві. Висновки. Структурні показники важливості бізнес-процесів можуть бути використані при оптимізації бізнес-системи підприємства, наприклад, для прийняття стратегічних рішень стосовно інтеграції певного процесу в систему, чи навпаки, вилучення процесу з системи зокрема на засадах аутсорсингу.

Біографії авторів

Павло Володимирович Брінь, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та оподаткування

Олена Вікторівна Прохоренко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат економічних наук. доцент кафедри менеджменту та оподаткування

Валентин Ігорович Ковшик, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту та оподаткування

Посилання

Репин, В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес- процессов / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2004. – 408 с.

Чупров, К. К. Экспресс-метод диагностики бизнес-процессов компании [Електронний ресурс] / К. К. Чупров // Консультант директора. – 2005. – № 20. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/management/ controlling /fsa/express.shtml.

Козерод, Л. А. Методика оценки экономической эффективности бизнес-процессов предприятия / Л. А. Козерод // Вестник НГУ. Серия : Социально-экономические науки. – 2009. – Т. 9. – Вып. 1. – С. 83–90.

Кочнев, А. Практическое руководство по внедре-нию процессного подхода к управлению компанией. [Электронный ресурс] / А. Кочнев. – Режим доступа: http://iteam.ru/literature/processes/process_approach_book.

Ковалев, С. М. Выбор бизнес-процессов для опти-мизации [Електронний ресурс] / С. М. Ковалев, В. М. Ковалев. – Режим доступу: http://www.betec.ru/index.php?id=6&sid=43.

Анфилатов, В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении: учеб. пособие / В. С. Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин ; под ред. А. А. Емельянова. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

Хлебников, Д. В. Матрица аутсорсинга [Електронний ресурс] / Д. В. Хлебников // Стратегии. – 2005. – № 11. – Режим доступу: http://www.strategy.com.ua/ Articles/Content?Id=539.

Махметова, А. Е. Оценка критериев ранжирования бизнес-процессов предприятий промышленности / А. Е. Махметова // Вестник саратовского государственного социально-экономического университета. – 2013. –№ 5 (49) – С. 82-85.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2005). The balanced scorecard: measures that drive performance. Harvard business review, 83 (7), 172.

Немировский, И. Б. Показатели эффективности бизнес-процессов [Електронний ресурс] / И. Б. Немиров-ський – Режим доступу: http://www.elitarium.ru/biznes-process-pokazatel-dejatelnost-resursy-produkt-jeffektivnost-analiz-proizvoditelnost/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Брінь, П. В., Прохоренко, О. В., & Ковшик, В. І. (2021). СТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВНЕСКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМУ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник Полісся, 2(2(14), 48–55. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-48-55

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ