ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ СИРОВИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-56-63

Ключові слова:

конкуренто-спроможність, розподіл продукції та постачання сировини, автомобільно-водні перевезення, купівельна спроможність

Анотація

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах функціонування бізнесу однією з найголовніших складових підвищення конкурентоспроможності підприємств стає не лише оптимізація виробничих витрат без погіршення рівня якості при виробництві продукції, а й визначення оптимальних логістичних маршрутів транспортування від пункту виробництва до місця споживання продукції з урахуванням ємності ринку, купівельної спроможності споживачів й обсягів витрат на транспортування. Постановка проблеми. Будь-яка стратегія підвищення конкуренто-спроможності продукції й підприємства взагалі повинна базуватися на розробці та визначенні оптимальної логістичної стратегії розподілу продукції й постачання сировини. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам теорії і практики конкурентоспроможності як елементу управління діяльністю підприємства присвячені роботи Б. Буркинського, Т. Бурцева, С. Клименка та інших науковців. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Малодослідженими та не розкритими у періодичних літературних виданнях залишаються питання, пов'язані із визначенням оптимальних маршрутів перевезень. Постановка завдання. Систематизація поглядів вітчизняного та зарубіжного наукового товариства й надання рекомендацій щодо удосконалення логістичної стратегії розподілу продукції та постачання сировини як складової підвищення конкурентоспроможності підприємства. Виклад основного матеріалу. У статті визначено фактори та критерії оцінки конкурентоспроможності підприємств. Проведено аналіз та виявлено тенденції щодо динаміки змін обсягів перевезення вантажів на макрорівні. Проаналізовано діяльність підприємств Херсонщини та надано рекомендації щодо удосконалення логістичної діяльності. Висновки. Обґрунтовано методичний підхід до визначення оптимальних маршрутів розподілу продукції та постачання сировини. Доведено необхідність проведення більш достовірних досліджень щодо рівня купівельної спроможності потенційного кола споживачів.

Біографії авторів

Nataliya Anatoliivna Tyukhtenko, Kherson State University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Academic, Scientific and Pedagogical Affairs, Professor at the Department of Management and Administration

Serhii Mykolaiovych Makarenko, Kherson State University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Management and Administration

Nataliia Mykolaivna Oliinyk, Kherson National Technical University

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economics and Entrepreneurship

Посилання

Balabanova, L. V., & Mytrokhina, Yu. P. (2011). Upravlinnia zbutovoiu politykoiu [Management marketing policy]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Bilovodska, O. A. (2017). Marketynhova polityka rozpodilu ta zbutu: doslidzhennia sutnosti, roli ta znachennia [Marketing distributive and sales policy: research of essence, role and importance]. Marketynh i menedzhment innovatsii - Marketing and Manadgment of Innovations, 2, 85-97 [in Ukrainian].

Burkynskyi, B. V., Lazareva, E. V. & Aheeva, Y. N. (2002). Konkurentosposobnost produktsyy y predpryiatyia [Competitiveness of products and enterprises]. Odessa: NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Burtseva, T. A., Syzov, V. S. & Tsen, O. A. (2005). Upravlenye marketynhom [Marketing Management]. Moscow [in Russian].

Vantazhni perevezennia u 2016 rotsi [Cargo transportation, 2016]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Hohol, H. P., Kolodyichuk, A. V. & Yaremko, A. Yu. (2010). Sutnist zbutovoi diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv [Essence of sale activity of machine-building enterprises]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy - Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 20.7, 148-153. Retrieved from http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2010/20_7 /148_Gogol_20_7.pdf [in Ukrainian].

Kamilova, S. R. & Yatsun, Yu. Yu. (2011). Upravlinnia zbutovoiu diialnistiu [Management of sales activity]. Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury - Improving the Efficiency of Infrastructure Problems, 31, 15-23 [in Ukrainian].

Klymenko, S. M., Dubrova, O. S., Barabas, D. O., Omelianenko, T. V., & Vakulenko, A. V. (n.d.). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management competitiveness of enterprise]. posibniki.com.ua. Retrieved from http://posibniki.com.ua/catalog-upravlinnya-konkurento spromozhnistyu-pidpriemstva-klimenko-sm [in Russian].

Koposov, H. O., Makarenko, S. M., Oliinyk, N. M. & Kalynska, T. A. (2010). Shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Ways to improve the competitiveness of enterprises in modern economic conditions]. Tavriiskyi naukovyi visnyk – Taurian scientific bulletin, 68, 281-288 [in Ukrainian].

Liulchak, Z. S. & Danyltsiv O. I. (2014) Lohistychni tsentry v Ukraini - naiavnyi stan ta problemy stvorennia [Logistic centers in Ukraine – current state and founding problems]. Elektronne naukove vydannia «Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky» - Electronic Scientific Publication «Global and National Problems of Economics», 2, 603-608. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/2-2014/122.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Tyukhtenko, N. A., Makarenko, S. M., & Oliinyk, N. M. (2021). ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ СИРОВИНИ. Науковий вісник Полісся, 2(2(14), 56–63. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-56-63

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ