СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-64-70

Ключові слова:

маркетингова політика розподілу, маркетинг взаємовідносин, організація товароруху, система розподілу товарів, канали розподілу товарів

Анотація

Актуальність теми дослідження. Використання маркетингових технологій при формуванні каналів розподілу товарів є актуальним питанням в контексті організації раціональної системи руху товарів та встановленню тривалої співпраці між усіма її учасниками. Постановка проблеми. Традиційні канали розподілу не є достатньо ефективними в сучасних умовах господарювання, тому за рахунок поділу праці та успішної співпраці потрібно домогтися найбільш ефективного виконання функцій учасниками каналу розподілу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження маркетингової системи розподілу здійснили у своїх працях такі вчені, як О. А. Біловодська, В. А. Герцик, А. Ф. Павленко. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вплив концепції маркетингу взаємовідносин на діяльність по формуванню систем розподілу товарів потребує додаткового дослідження. Постановка завдання. Метою статті є дослідження впливу системи розподілу товарів на забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання та покращення маркетингових взаємовідносин між всіма учасниками каналу розподілу. Викладення основного матеріалу. Досліджується вплив маркетингових систем розподілу товарів на конкурентоспроможність окремого підприємства, обґрунтовується потреба їх формування та ефективного функціонування. Запропоновано впровадження концепції маркетингу взаємовідносин, що сприятиме встановленню тривалої співпраці між усіма суб’єктами системи розподілу, стане основою формування виробничозбутових систем в умовах ринку. Висновки. Обґрунтовано необхідність встановлення довготривалого співробітництва між усіма учасниками системи розподілу на основі впровадження концепції маркетингу взаємовідносин, що відповідає існуючим вимогам ринку.

Біографії авторів

Larysa Valentynivna Babachenko, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics

Viktoriya Viktorivna Zhydok, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of Marketing, PR-technologies and Logistics

Maksym Mykolaiovych Zabashtanskyi, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Vital Function, Natural Resources and Tourism, Department of Human Resources Management and Labor Economics

Посилання

Balabanova, L. V., Mytrokhina, Yu. P. (2009). Stratehichne marketynhove upravlinnia zbutom pidpryiemstv [Strategic marketing management of sales of enterprises]. Donetsk: Don. DUET [in Ukrainian].

Balabanova, L. V., Mytrokhina, P. (2011). Upravlinnia zbutovoiu politykoiu [Sales policy management]. Kyiv: TsUL [in Ukrainian].

Vlasova, V. M. (1996). Osnovy predprinimatelskoy deyatelnosti (Ekonomicheskaya teoriya. Marketing. Finansovyy menedzhment) [Basics of Entrepreneurial Activity (Economic Theory, Marketing, Financial Management)]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

Harkavenko, S. S. (2007). Marketynh [Marketing]. (5th ed., rev.). Kyiv: Libra [in Ukrainian].

Hertsyk, V. A. (2008). Suchasni problemy rozpodilu v Ukraini [Modern Problems of Distribution in Ukraine]. Marketynh: Teoriia i praktyka – Marketing: Theory and Practice, 14, 24–26 [in Ukrainian].

Krykavskyi, Ye. V., Kosar, N. S., Chubala, A. (2009). Marketynhova polityka rozpodilu [Marketing Distribution Policy]. Lviv: National University "Lviv Polytechnic" [in Ukrainian].

Bilovodska, O. A., Syhyda, L. O. (2016). Marketynhova polityka rozpodilu: pryntsypy upravlinnia ta pokaznyky efektyvnosti [Marketing Distribution Policy: Principles of Management and Performance Indicators]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Lohistyka – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Logistics, 846, 16-20 [in Ukrainian].

Kotler, F., Keller, K. L., Pavlenko, A. F. (2008). Marketynhovyi menedzhment [Marketing Management]. Kyiv: Vydavnytstvo «Khimdzhest» [in Ukrainian].

Petrunia, Yu. Ye., Petrunia, V. Yu. (2016). Marketynh [Marketing]. (3rd ed., rev.). Dnipropetrovsk : University of Customs and Finance [in Ukrainian].

Stern, L. V., El-Ansary, A. I., Coughlan, A. T. (2002). Marketingovye kanaly [Marketing Channels]. (5th ed., rev.). Moscow: Publishing house "Williams" [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Babachenko, L. V., Zhydok, V. V., & Zabashtanskyi, M. M. (2021). СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Полісся, 2(2(14), 64–70. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-64-70

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ