РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-78-82

Ключові слова:

публічні закупівлі, фінансовий контроль, принцип відповідальності, результативність фінансового контролю

Анотація

Актуальність теми дослідження. Забезпечення належного рівня контрольованості закупівель сприяє ефективній дії встановлених законодавством процедур фінансового контролю та підвищує рівень відповідальності учасників процесу публічних закупівель. Постановка проблеми. Актуальним питанням підвищення результативності контрольних заходів є покладення в основу норм міжнародних стандартів ISSAI, які передбачають реалізацію результатів фінансового контролю в суспільстві. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еволюція поглядів науковців на завдання фінансового контролю в сфері закупівель створює основу подальшої його розбудови в частині підвищення результативності. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження інструментарію контрольних дій щодо оцінки реалізації принципу відповідальності в сфері закупівель потребує теоретичних та практичних обґрунтувань. Постановка завдання. Метою статті є розробка інстументарію з фінансового контролю публічних закупівель щодо реалізації принципу відповідальності в цій сфері відповідно до міжнародних стандартів фінансового контролю ISSAI. Викладення основного матеріалу. На основі імплементаціі норм ISSAI запропонований інструментарій контрольних дій щодо перевірки дотриманнян принципу відповідальності в ході публічних закупівель. Оцінка дотримання критеріїв закупівель забезпечить докази для обгрунтованих висновків та результативність контрольних заходів. Висновки. В результаті дослідження дійшли висновку, що поєднання норм ISSAI та критеріїв публічних закупівель на рівні інструментарію фінансового контролю забезпечить його результативність.

Біографії авторів

Iryna Kyzmivna Drozd, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Doctor of Economics, Professor, Director of the Educational and Scientific Center for Public Administration and Financial Control of the Institute of Postgraduate

Mariia Serhiivna Pysmenna, Kirovohrad Flying Academy of National Aviation University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Acting Dean of the Faculty of Management, Associate Professor at the Department of Management, Economics and Law

Nataliia Volodymyrivna Pohribna, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of Finance of the Faculty of Economics

Посилання

Shevchuk, V. O. (1998). Kontrol hospodarskykh system v suspilstvi z perekhidnoiu ekonomikoiu [Control of economic systems in the society of transition econom]. Kyiv: Kyiv State University of Trade and Economics [in Ukrainian].

Mnykh, Y. V. (Ed.). (2009). Derzhavnyi finansovyi audyt: metodolohiia ta orhanizatsiia [Public financial audit: methodology and organization]. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].

Slobodyanyk, Yu. B. (2008). Sutnist i pryntsypy derzhavnoho finansovoho audytu [Essence and principles of the public financial audit]. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii – Accounting, analysis and audit: problems of theory, methodology, organization, 2, 65-69 [in Ukrainian].

Ayers, J. B. (2001). Handbook of Supply Chain management. CRC Press LLC [in English].

McCue, C. P., Prier, E., Swanson, D. (2015). Five dilemmas in public procurement. Journal of Public Procurement, 15(2), 177-207 [in English].

The Lima Declaration (n.d.). www.intosai.org. Retrieved from: http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view /article/issai-1-the-lima-declaration.html [in English].

Zakon Ukrainy pro Rakhunkovu palatu : vid 02 lypnia 2015 r., № 576-VIII [Law of Ukraine on public procurement : from July 02 2015, № 576-VIII]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-19 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy pro publichni zakupivli : vid 25 hrudnia 2015, № 922 [Law of Ukraine on public procurement: from December 25 2015, № 922]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19 [in Ukrainian]

Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of Europe from 31.03.2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts. Official Journal of the European Union, 134, 114 [in English].

International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI). (n.d.). www.intosai.org. Retrieved from: http://www. intosai.org/en/issai-executive-summaries.html [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Drozd, I. K., Pysmenna, M. S., & Pohribna, N. V. (2021). РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. Науковий вісник Полісся, 2(2(14), 78–82. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-78-82

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ