ФІНАНСИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

бюджетна підтримка, державно-приватне партнерство, фінансування, державні фінанси, фінанси приватного сектору, концесія, фінансові проекти

Анотація

Актуальність теми дослідження. Необхідність удосконалення політики фінансування сільськогосподарського виробництва обумовлена недостатністю бюджетної підтримки та недосконалістю механізмів непрямої державної підтримки. Постановка проблеми. Нові економічні та політичні реалії вносять свої корективи у процес фінансування та управління інвестиційними процесами в зазначеній галузі, який має відповідати викликам сучасності, ґрунтуватись на провідному світовому досвіді та враховувати вимоги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це стосується, перш за все, залучення фінансів державно-приватного партнерства до процесу управління розвитком АПК. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики фінансування АПК присвячені праці таких вітчизняних вчених, як П. Саблук, О. Гудзь, В. Юрчишин, П. Гайдуцький. Питання впровадження відносин державно-приватного партнерства розглядаються Б. Данилишиним, І. Запатріною, І. Брайловським, М. Забаштанським та багатьма іншими. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вищезазначені дослідження не розглядають можливості фінансування АПК на засадах впровадження відносин державно-приватного партнерства та переваги поєднання державних і приватних фінансів. Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування можливостей застосування ДПП як ефективного інструмента фінансової підтримки в процесі фінансування розвитку АПК та, зокрема, сільськогосподарського виробництва. Виклад основного матеріалу. Проаналізовано сучасний стан фінансування АПК та сільськогосподарського виробництва як пріоритетної галузі. Обґрунтовано доцільність впровадження державно-приватного партнерства в АПК. Розглянуто основні напрямки використання фінансів державно-приватного партнерства в контексті удосконалення політики фінансування розвитку АПК. Висновки. Ефективне, відповідальне і прозоре використання фінансів державно-приватного партнерства дасть змогу забезпечити стале економічне зростання галузей вітчизняного АПК.

Біографії авторів

Irina Anatoliivna Kosach, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Administration and Management of Organizations

Zhanna Petrivna Lysenko, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public, Corporate Finance and Financial Intermediation

Artur Hryhorovych Oleksyn, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public, Corporate Finance and Financial Intermediation

Посилання

Sait Derzhavnoi sluzhby Statystyky Ukrainy [Site of State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Danilishin, B. (2016, April, 7). Nova derzhavna pidtrymka ahropromyslovoho kompleksu – shliah v nikudy [New state support for the agro-industrial complex is the way to nowhere]. ukr.lb.ua. Retrieved from https://lb.ua/economics/2016/04/07/332278_nova_derzhavna_pidtrimka.html [in Ukrainian].

Brailovskyi, I. A. (2015). Derzhavno-pryvatne partnerstvo: metodolohiia, teoriia, mekhanizmy rozvytku [Public-private partnership: methodology, theory, mechanisms of development]. Extended abstract of doctor’s thesis. Kharkiv, Kharkiv University [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: vid 1 lypnia 2010 r., № 2404-VI [The Law of Ukraine on the state-private partnership: from July 1 2010, № 2404-VI]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/329-19 [in Ukrainian].

Zapatrina, I & Lebeda, T. (2011). Derzhavno-privatne partnerstvo yak faktor ekonomIchnogo zrostannya ta problemi yogo rozvitku v Ukrayini [Public-private partnership as a factor of economic growth and problems of its development in Ukraine]. Ekonomist – Economist, 3, 52-58 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro kontsesiyi: vid 16 lypnia 1999 r., № 997-XIV [The Law of Ukraine on the concessions: from July 16 1999, № 997-XIV]. www.president.gov.ua. Retrieved from http://www.president.gov.ua/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ