МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-108-113

Ключові слова:

бюджетний процес, учасники бюджетного процесу, ефективність бюджетного процесу

Анотація

Актуальність теми дослідження. Управління бюджетним процесом, а саме оцінка ефективності перерозподілу коштів в економіці, своєчасності фінансування державних зобов’язань і цільових програм, потребує наукового обґрунтування та визначення критеріїв, за якими можна було б оцінити та порівняти його ефективніcть. Постановка проблеми. Розробка пропозицій щодо вдосконалення комплексної методики оцінювання бюджетного процесу в Україні. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням ефективності бюджетного процесу присвячені праці таких вчених: Апатова Н.В., Меджитова Р.Ш., Бугай Т.В., Фролов С.М. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковці приділяють багато уваги окремим питанням бюджетного процесу, при цьому проблема оцінки його ефективності переважно залишається поза увагою. Постановка завдання. Стаття орієнтована на комплексну оцінку ефективності бюджетного процесу в Україні за допомогою бального методу. Виклад основного матеріалу. При оцінюванні ефективності бюджетного процесу вивчають якісні та кількісні показники, які об’єктивно визначають ефективність його організації. Згідно проведеного аналізу бюджетний процес 2016 року визначено як більш ефективний порівняно з попередніми роками. На основі обраної методики сума набраних балів у цьому періоді склала 36, що становить 66,6% від максимально можливої. Висновки. Однак, ряд проблем, що стосуються стратегічного бюджетного планування, порушення термінів розгляду та затвердження бюджетів, неефективне використання бюджетних коштів все ще залишаються невирішеними. Проведений аналіз засвідчує потребу в здійсненні комплексної оцінки бюджетного процесу в Україні з метою ефективного використання бюджетних ресурсів.

Біографії авторів

Oksana Mykhaylivna Hrubliak, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Public, Corporate Finance and Financial Intermediation

Maksym Volodymyrovych Karvatskyi, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Public, Corporate Finance and Financial Intermediation

Artur Vitaliyovych Zhavoronok, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Assistant at the Department of Public, Corporate Finance and Financial Intermediation

Посилання

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [The Budget Code of Ukraine]. (2010, July 8). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Apatova, N. V. (2010). Otsinka efektyvnosti mistsevykh biudzhetiv [Assessing the effectiveness of local budgets]. Ekonomika Kryima – Economy of the Crimea, 4 (33), 104-107 [in Ukrainian].

Buhai, T. V. (2015). Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti biudzhetnoho protsesu v Ukraini [Methodological approaches to the assessment the efficiency of the budget process in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 9. Retrieved from http://www.economy.nayka. com.ua/pdf/9_2015/18.pdf [in Ukrainian].

Frolov, S. M. (2011). Otsinka yakosti instytutsiinoi skladovoi biudzhetnoho menedzhmentu [Assessment the quality of the institutional component of budget management]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy: naukovo-praktychnyi zhurnal – Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking: a scientific and practical journal, 1 (30), 3-8 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [The official site of Ministry of Finance of Ukraine]. minfin.gov.ua. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Hrubliak, O. M., Karvatskyi, M. V., & Zhavoronok, A. V. (2021). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 2(2(14), 108–113. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-108-113

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ