ВІРУСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПІДВИД КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-160-164

Ключові слова:

вірус, креативність, менеджмент, співробітник, підприємство, фінансова нестабільність

Анотація

Актуальність теми дослідження. У період глобалізації, фінансової нестабільності і високої конкуренції як на міжнародному ринку праці, так і на кожному підприємстві (невеликому або великому, прибутковому або некомерційному, що працює в локальному або міжкультурному середовищі) необхідний відсоток співробітників, здатних креативно і творчо мислити та заражати цим інших працівників. Постановка проблеми. Обґрунтування необхідності формування креативного мислення у працівників підприємства та доцільності впровадження вірусного менеджменту. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання креативного мислення знаходяться в центрі уваги: Білецька К., Задорожнюк Н., Зінкевич Д., Лєсакової Л., Продіус О. доводять, що на сучасному підприємству необхідні творчі співробітники, які можуть стимулювати інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Визначено необхідність дослідження вірусного менеджменту, як сучасної форми креативного менеджменту, метою якого є стимулювання нестандартного мислення працівників для підвищення ефективності їх праці. Постановка завдання. Обґрунтування необхідності впровадження вірусного менеджменту, основна ідеєю якого є «зараження» підприємства і, головним чином співробітників тим чи іншим «вірусом» у вигляді загальної ідеї або мети. Викладення основного матеріалу. Встановлено, що вірусний менеджмент є підвидом креативного менеджменту, тому що тільки креативна людина може стати вірусоносієм. Доведено, що вірусоносієм може стати людина володіє хоча б одним з елементів креативності. Запропоновано класифікацію вірусоносіїв: троян, шпигун, вандал. Виділено основне завдання вірусоносіїв – визначення сильних сторін співробітників та формування груп працівників таким чином, щоб вони повністю відповідали цим навичкам. Висновки відповідно до статті. Вірусний менеджмент, як підвид креативного менеджменту передбачає певну автоматичність змін, внутрішню «одержимість» тієї чи іншої новацією, задіяння неформального особистісного фактора. І головне завдання, щоб впроваджений на підприємство «вірус» в кінцевому підсумку приносив користь, а не шкоду, щоб, «перехворівши», підприємство стало сильнішим, могутнішим, ефективнішим.

Біографії авторів

Yuriy Yevhenovych Kyrylov, Kherson State Agrarian University

Doctor of Economics, Associate Professor, Rector, Professor at the Department of Public Management and Administration

Nataliya Stanislavivna Tanklevska, Kherson State Agrarian University

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Finance

Ganna Volodymyrivna Zhosan, Kherson State Agrarian University

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Management and Marketing

Посилання

Lesakova, Ľ. et al. (2008). Innovative management inthe knowledge-based economy. Banska Bystrica: Faculty of Economics [in English].

Biletska, K. V.(2015). Zasady formuvannia kreatyvnoho lidera yak menedzhera novoho pokolinnia [The principles of forming creative leader as manager of a new generation]. konomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic Journal of the East European National University named after Lesia Ukrainka, 4, 58-64. Retrieved from https://economic-journal.ideil.com/ content/files/1g/aj/ 1gajnap1sv71u5edmgsmr1j881j2im7g.pdf [in Ukrainian].

Zadorozhniuk, N. O.(2016). Doslidzhennia kliuchovykh poniat kreatyvnoho menedzhmentu [Research of key concepts of creative management]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Journal Mukachevo State University, 1(5), 132–135. Retrieved from http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/ uploads/2016/05/1-5-1-2016-21.pdf [in Ukrainian].

Zinkevych, D. K.(2009). Sutnist kreatyvnoho menedzhmentu i yoho mistce v systemi upravlinnia mashynobudivnym pidpryiemstvom [The essence of creative management and its place in the management system of the machine-building enterprise]. Naukovyi visnyk LNTU Ukrainy –Scientific Journal LNTU Ukraine, 19.2, 182-187. Retrievedfrom http://nltu.edu.ua/nv/ Archive/2009/19_2/182_ Zinkiewycz_19_2.pdf [in Ukrainian].

Prodius, O. I. (2012). Kreatyvnyi menedzhment yakzaporuka suchasnoho efektyvnoho upravlinnia [Creative management as a pledge of modern, effective management]. Ekonomka: realiii chasu – Economist: realities of time, 3-4 (4-5), 67-72. Retrieved from http://economics.opu.ua/ files/archive/2012/No3-4/67-72.pdf [in Ukrainian].

Leonard, D. & Stros, S. (2012). Kak zastavit rabotatkollektivnyy mozg kompanii. Kreativnoe myshlenie v biznese [How to make the collective brain of the company work. Creative thinking in business]. Moscow: Alpina Biznes Buks [in Russian].

Zaitseva, О. I. (2017). Sales information potential inthe management of strategic enterprise adaptation under dysfunction social and economic institutions. Scientific Bulletin of Polissia, 2 (10), 2, 70-73 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Kyrylov, Y. Y., Tanklevska, N. S., & Zhosan, G. V. (2021). ВІРУСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПІДВИД КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Науковий вісник Полісся, 2(2(14), 160–164. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-160-164