ІННОВАЦІЙНА КОМПОНЕНТА СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГЛОБАЛЬНИХ БРЕНДІВ

Oleg Anatoliiovych Shvidanenko, Iuliia Serhiivna Gurova, Tatiana Hennadiivna Busarieva

Анотація


Актуальність теми дослідження. Інновації як ключовий процес сучасного розвитку світового господарства забезпечують інтелектуалізацію всіх процесів суспільного відтворення, що супроводжується зміною основних трендів економічного розвитку та формуванням нових глобальних конкурентних лідерів. Це зумовлює становлення особливого конкурентного статусу ринкових суб’єктів, де результат інноваційно-креативної діяльності забезпечується процесом передачі цінностей та ідентичності компанії світовому споживачеві глобальних брендів. Постановка проблеми. Інноваційна компонента стає ключовим джерелом конкурентних переваг, що дозволяє суб’єктам господарювання сформувати лідерські позиції на світових ринках, використовуючи особливий тип інноваційної культури, що стимулює новаторство та забезпечує формування конкурентоспроможних глобальних брендів. Аналіз останніх досліджень і публікація. Питанням виокремлення інноваційної компоненти конкурентоспроможності глобальних брендів присвячені роботи таких відомих вчених, як Ж.-Н. Капферер, Ф. Котлер, Д. Боуэн та ін. Проблеми, пов'язані із створенням успішних брендів висвітлюються в роботах К. Веркмана, Г. Чармэссона, А. Філіпенко, В. Шевчука. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на вже існуючий вагомий доробок вітчизняних і зарубіжних вчених, слід констатувати наявність дискусійних питань щодо визначення пріоритетних напрямів стратегії забезпечення глобальної конкурентоспроможності суб’єктів господарювання особливо у контексті їх інноваційного розвитку. Постановка завдання. Метою даної статті є визначення та обґрунтування ролі інноваційного компонента у стратегіях забезпечення конкурентоспроможності глобальних брендів. Викладення основного матеріалу. У статті досліджені особливості формування глобальних брендів у контексті забезпечення їх конкурентоспроможності на основі реалізації їх інноваційного потенціалу. Висновки. У статті були зроблені висновки про необхідність конструювання та позиціонування інноваційної бренд-ідентичності суб’єктами бізнесу задля забезпечення їх глобальної конкурентоспроможності та залучення інноваційних ресурсів розвитку.

Ключові слова


інноваційна компонента; конкурентоспроможність; глобальний бренд; стратегії

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Holubkov, E. P. (2006). Eshche raz o ponyatii "brend" [Once again about the concept of "brand"]. Marketing v Rossii i za rubezhom - Marketing in Russia and Abroad, 2, 28 [in Russian].

Kotler, F. (2004). Osnovy marketinga [Basics of Marketing]. (R. Zakharcheva, Trans). Moscow: Izdatelskiy dom "Vilyams" [in Russian].

Randall, J. (2003). Brending [Brending]. (R. Zaharcheva, Trans). Moscow: Fair-Press [in Russian].

Chala, V. S. (2016). Brendinh yak instrument kreatyvnoho rozvytku mehapolisiv v suchasnii hlobalnii ekonomitsi. Ekonomichnyi prostir - Economic space, 105, 23-33 [in Ukrainian].

Reitynh naidorozhchykh hlobalnykh brendiv 2016 roku «100 naikrashchykh svitovikh brendiv 2016 roku» [Rating of the most expensive global brands of 2016 "100 best world brands of 2016"]. (2015). interbrand.com. Retrieved from http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/ [in Ukrainian].

Reitynh naidorozhchykh hlobalnykh brendiv 2016 roku «100 naikrashchykh svitovikh brendiv 2016 roku» [Rating of the most expensive global brands of 2016 "100 best world brands of 2016"]. (2015). interbrand.com. Retrieved from http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/ [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM