ІННОВАЦІЇ У МАРКЕТИНГУ ЕКОНОМІЧНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-212-220

Ключові слова:

інновації, маркетинг, освітні послуги, вищі навчальні заклади, потреби споживачів

Анотація

Актуальність теми дослідження. Якість наданих освітніх послуг визначає конкурентоспроможність робочої сили та держави в цілому, отже маркетинг освітніх послуг і інноваційні підходи до нього набувають провідного значення, що обумовлює актуальність обраної теми дослідження. Постановка проблеми. В Україні з кожним роком зменшується кількість абітурієнтів. Така тенденція негативно впливає на формування інтелектуального капіталу в Україні та обумовлює доцільність використання вищими навчальними закладами інноваційних маркетингових технологій. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інновацій та маркетингу у освітній галузі присвячені праці таких вчених-економістів, як Р. Верраппан, В. Джонсон, С. Ілляшенко, Н. Каленська, Ф. Котлер, І. Маштакова, А. Обердхейн, К. Фокс та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Розроблення та обґрунтування потребують засновані на нових технологіях підходи до маркетингу освітніх послуг, що впливають на вибір їх споживачами навчального закладу. Постановка завдання. Мета статті полягає у обґрунтуванні переліку інноваційних технологій та видів маркетингу економічних освітніх послуг з урахуванням особливостей сегментів їх споживачів, виокремлених на основі дослідження думок випускників шкіл та коледжів та їх ставлення до джерел інформації про вищі навчальні заклади. Виклад основного матеріалу. У роботі проведено опитування випускників шкіл, технікумів та коледжів у різних містах України. Виокремлено сегменти потенційних споживачів економічних освітніх послуг. Обґрунтовано сукупність інноваційних технологій та видів маркетингу для кожного сегменту з урахуванням характеристик споживачів та їх ставлення до джерел отримання інформації про вищі навчальні заклади. Висновки. Наукова новизна результатів полягає у розробленій послідовності етапів обґрунтування інноваційних маркетингових технологій, які доцільно застосовувати вищим навчальним закладом, залежно від характеристик сегментів споживачів.

Біографії авторів

Maryna Victorivna Martynenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Enterprise Management and Logistics

Nadiia Myhailivna Lysytsia, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Doctor of Sociology, Professor, Professor at Economics and Marketing Department

Tamara Ivanivna Prytychenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economics and Marketing

Посилання

State Statistics Service of Ukraine. (2017). Osnovni pokaznyky diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2016/17 navchalnoho roku. Statystychnyi biuleten [Main indicators of activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of 2016/17 academic year. Statistical Bulletin]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Stadnyi, Ye. (2015). Ukrainski studenty za kordonom: fakty ta stereotypy [Ukrainian Students Abroad: Facts and Stereotypes]. cedos.org.ua. Retrieved from https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy [in Ukrainian].

Kotler, Ph. & Fox, K. (1995). Strategic marketing for educational institutions. New York: Prentice Hall [in English].

Rai, M. A., Raguraman, M. & Veerappan, R. (2013). Marketing of Educational Services. A New Strategy for Customer Satisfaction. International Journal of Scientific Research and Management, 1(8), 435-440 [in English].

Immaisi, M. (2014). Productizing and Marketing of Educational Services for Export – Case Turku University of Applied Sciences. www.theseus.fi. Retrieved from https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/77372/Immaisi_Marjukka.pdf?sequence=1 [in English].

Shukla, V. (2015). Marketing of Educational Services in India. Pezzottaite Journals, 4(2), 1588–1591 [in English].

Kalenskaya, N. V. (2015). Marketing Strategy of Higher Education Institutions. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(13), 146-150 [in English].

Mashtakova, I. O. (2015). Marketynh osvitnikh posluh : sutnist ta metody otsinky efektyvnosti [Marketing of educational services: essence and methods of effectiveness assessment]. Ekonomichni innovatsii – Economic Innovations, 60(1), 293–301 [in Ukrainian].

Oberdhain, A. M. (2004). Product and Process Innovation in Service Organizations: The Influence of Organizational Culture in Higher Education Institutions. The Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 9(3), 91-113 [in English].

Illiashenko, M. (Eds.). (2010). Marketynh. Menedzhment. Innovatsii [Marketing. Management. Innovations]. Sumy: TD «Papirus» [in Ukrainian].

Romanovskyi, O. O. (2012). Fenomen pidpryiemnytstva v universytetakh svitu. [The phenomenon of entrepreneurship in Universities of the world]. Vinnytsia: Nova Knyha [in Ukrainian].

Barkovskiy, S. S., Zaharov, V. M., Lukashov, A. M., Nurutdinova, A. R. & Shalagin, S. V. (2010). Mnogomernyy analiz dannyh metodami prikladnoy statistiki [Multivariate analysis of data by methods of applied statistics]. Kazan: Izdatelstvo KGTU [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Martynenko, M. V., Lysytsia, N. M., & Prytychenko, T. I. (2021). ІННОВАЦІЇ У МАРКЕТИНГУ ЕКОНОМІЧНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Науковий вісник Полісся, 2(2(14), 212–220. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-212-220