МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Валентина Віталіївна Барабанова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2954-4090
  • Галина Андріївна Богатирьова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3790-4735
  • Наталія Сергіївна Приймак Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9721-3226

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-221-229

Ключові слова:

європейська інтеграція, системний підхід, ринок туристичних послуг, структурно-функціональна модель, маркетингові технології, маркетингові комунікації

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах сучасних євроінтеграційних процесів набуває актуальності якість надання туристичних послуг населенню, яка повинна максимально відповідати його потребам. Постановка проблеми. Залишаються недостатньо визначеними маркетингові підходи в управлінні попитом на туристичні послуги засобами інноваційних технологій. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, які досліджували маркетингові аспекти сфери туристичної діяльності слід виділити вчених: Н. Є. Кудла, І. Ю. Мартинов, О. М. Правик, І. М. Шкода та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сучасному етапі невирішеними залишаються питання щодо пошуку і реалізації сучасних механізмів формування та управління попитом на туристичний продукт. Постановка завдання. Стаття спрямована на розроблення інноваційних методів управління процесом реалізації маркетингових підходів до ринку туристичних послуг в Україні. Виклад основного матеріалу. У статті досліджено стан ринку туристичних послуг в Україні у світлі новітніх реалій. Розроблена структурно-функціональна модель системи маркетингових підходів та оперативна модель управління процесом реалізації маркетингових підходів до ринку туристичних послуг. Висновки. Використання запропонованих моделей дозволить підвищити ефективність маркетингової діяльності на сучасному ринку туристичних послуг.

Біографії авторів

Валентина Віталіївна Барабанова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Галина Андріївна Богатирьова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та туризму

Наталія Сергіївна Приймак, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Посилання

Білецька, І. М. Особливості маркетингу туристичних послуг в сучасних умовах глобалізації світового туристичного ринку / І. М. Білецька // Экономика Крыма. - 2012. - №4 (41). - С. 389-397.

Горіна, Г. О. Ринок туристичних послуг: управління розвитком в умовах просторової поляризації: монографія / Г. О. Горіна. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2016. – 305 с.

Держкомстат України: Туристичні потоки 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tur.htm

Заячковська, Г. А. Еволюція теорії маркетингу туризму / Г. А. Заячковська // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2010. – Вип. 43. – С. 193-201.

Євтушенко, О. В. Застосування комплексу маркетингу в сфері туризму / О. В. Євтушенко // Вісник ХНУ ім. В.Н: Каразіна. – 2014. – № 1144. – С. 166-170.

Кудла, Н. Є. Маркетинг туристичних послуг / Н. Є. Кудла. – К. : Знання, 2011. – 351 с.

Лозова, О. А. Туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / О. А. Лозова // Культуры народов Причерноморья. – 2012. – № 229. – С. 44-47.

Котлер, Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – СПб. : Питер, 2006. – 816 с.

Кулицький, С. Імовірні економічні наслідки від запровадження безвізового режиму Європейського Союзу для України [Електронний ресурс] / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 12. – С. 52-64. – Режим доступу:http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017 /ukr12.pdf.

Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017.

Любівцева, О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. О. Любівцева. – К. : Альтпрес, 2005. – 436 с.

Правик, Ю. М. Маркетинг туризму: підручник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303 с.

Тєлєтов, О. С. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / О. С. Тєлєтов. – К. : Знання, 2010. – 299 с.

Федорченко, В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2004. – 472 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-18

Як цитувати

Барабанова, В. В., Богатирьова, Г. А., & Приймак, Н. С. (2021). МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 2(2(14), 221–229. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-221-229