ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ

Oleksii Mykhailovych Tohochynskyi, Viktoriia Oleksandrivna Anishchenko, Mykhailo Serhiiovych Puzyrov

Анотація


Актуальність теми дослідження полягає у необхідності розв’язання комплексного завдання щодо вдосконалення та розроблення нових форм економіко-правового забезпечення процесу виконання покарань. Постановка проблеми. Незважаючи на державне визнання концепту «державно-приватного партнерства» в пенітенціарній сфері, багато питань економіко-правової природи цього інституту потребують поглибленого міждисциплінарного дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні та зарубіжні вчені досліджували проблеми доцільності чи недоцільності створення приватних установ виконання покарань з юридичних позицій, не приділивши уваги економічній складовій. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо опрацьовані питання аргумента-ції можливостей використання приватного сектора у сфері виконання покарань. Постановка завдання. Зʼясування економіко-правової природи державно-приватного партнерства в пенітенціарній системі з подальшим обґрунтуванням його перспективних форм для досягнення мети економічної доцільності та виправлення і ресоціалізації засуджених. Виклад основного матеріалу. Вивчення зарубіжного досвіду дало можливість виявити такі форми державно-приватного партнерства в пенітенціарній системі: 1) забезпечення психологічної, медичної й освітньої сфер діяльності, а також технічне обслуговування будівель тюрми; 2) господарсько-економічна складова функціонування тюрми, медико-соціальне обслуговування і частково охоронні функції; 3) переміщення, харчування й надання інших послуг щодо утримання засуджених; 4) охорона й підтримання порядку в судах; 5) охорона засуджених у лікувальних закладах. Висновки. Запропоновано такі перспективні форми економічного та соціально-правового обґрунтування державно-приватного партнерства в пенітенціарній системі, як: 1) укладення контрактів щодо трудової зайнятості засуджених; 2) будівництво нових слідчих ізоляторів та установ виконання покарань у великих містах України за рахунок перерозподілу державних та приватних фондів.

Ключові слова


економіко-правова природа; державно-приватне партнерство; пенітенціарна система

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia (rozvytku) penitentsiarnoi systemy Ukrainy : vid 13.09.2017 r. № 654-r. [Order of Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the concept regarding reform (development) of the Penitentiary System of Ukraine from September 13, 2017 № 654-p]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo vid 01.07.2010 r. № 2404-VI [Law of Ukraine on public-private partnership from July 01, 2010 № 2404-VI]. (2010). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 40 [in Ukrainian].

Ananian, L. L. (2005).Dolovich Sh. Nakazaniye imenem gosudarstva i chastnye tiurmy [State punishment and private prisons]. In Duke law journal, 55, 3, 437-546. (2008). In Sotsi-alnye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 4: Gosudarstvo i pravo. Referativnyy zhurnal – Social and human sciences. Domestic and foreign literature. Series 4: State and Law. Abstract Journal, 140-148 [in Russian].

Andreyashchenko R. A. (2006). Penitentsiarnaya sistema Anglii i Uelsa v XVI-XX vv. [Penitentiary System of England and Wales in the XVI-XX centuries]. Candidate’s thesis. Ekaterinburg [in Russian].

Krykushenko, O. H. (2017). Stvorennia pryvatnykh ustanov vykonannia pokarannia u vydi pozbavlennia voli: postanovka problemy [Establishment of private penal institutions for executing imprisonment: target setting]. Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy – Bulletin of the Criminological Association of Ukraine, 2, 141-149 [in Ukrainian].

Avtukhov, K. A., et al. (2015). Dotrymannia prav liudyny u penitentsiarnii systemi Ukrainy [Observance of human rights in the Penitentiary System of Ukraine]. M. V. Romanov (Ed.). Kharkiv: TOV «Vydavnytstvo prava liudyny» [in Ukrainian].

Puzyrov M. S. (2017). Pryvatni penitentsiarni ustanovy: zarubizhnyi dosvid ta natsionalnyi pidkhid [Private penitentiary institutions: foreign experience and national approach]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy – Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, 7, 32-37 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM