ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-38-42

Ключові слова:

економіко-правова природа, державно-приватне партнерство, пенітенціарна система

Анотація

Актуальність теми дослідження полягає у необхідності розв’язання комплексного завдання щодо вдосконалення та розроблення нових форм економіко-правового забезпечення процесу виконання покарань. Постановка проблеми. Незважаючи на державне визнання концепту «державно-приватного партнерства» в пенітенціарній сфері, багато питань економіко-правової природи цього інституту потребують поглибленого міждисциплінарного дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні та зарубіжні вчені досліджували проблеми доцільності чи недоцільності створення приватних установ виконання покарань з юридичних позицій, не приділивши уваги економічній складовій. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо опрацьовані питання аргумента-ції можливостей використання приватного сектора у сфері виконання покарань. Постановка завдання. Зʼясування економіко-правової природи державно-приватного партнерства в пенітенціарній системі з подальшим обґрунтуванням його перспективних форм для досягнення мети економічної доцільності та виправлення і ресоціалізації засуджених. Виклад основного матеріалу. Вивчення зарубіжного досвіду дало можливість виявити такі форми державно-приватного партнерства в пенітенціарній системі: 1) забезпечення психологічної, медичної й освітньої сфер діяльності, а також технічне обслуговування будівель тюрми; 2) господарсько-економічна складова функціонування тюрми, медико-соціальне обслуговування і частково охоронні функції; 3) переміщення, харчування й надання інших послуг щодо утримання засуджених; 4) охорона й підтримання порядку в судах; 5) охорона засуджених у лікувальних закладах. Висновки. Запропоновано такі перспективні форми економічного та соціально-правового обґрунтування державно-приватного партнерства в пенітенціарній системі, як: 1) укладення контрактів щодо трудової зайнятості засуджених; 2) будівництво нових слідчих ізоляторів та установ виконання покарань у великих містах України за рахунок перерозподілу державних та приватних фондів.

Біографії авторів

Oleksii Mykhailovych Tohochynskyi, Academy of the State Penitentiary Service

Doctor of Pedagogy, Associate Professor, Rector of Academy of the State Penitentiary Service, Professor of the Department of Pedagogy

Viktoriia Oleksandrivna Anishchenko, Academy of the State Penitentiary Service

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Head of Research center for the activities of bodies and institutions of the State Criminal and Executive Service of Ukraine, Department of Administrative, Civil and Commercial Law and Process

Mykhailo Serhiiovych Puzyrov, Academy of the State Penitentiary Service

Candidate of Juridical Sciences, Leading Researcher at the Research center for the activities of bodies and institutions of the State Criminal and Executive Service of Ukraine, Department of Tactical and Special Training

Посилання

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia (rozvytku) penitentsiarnoi systemy Ukrainy : vid 13.09.2017 r. № 654-r. [Order of Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the concept regarding reform (development) of the Penitentiary System of Ukraine from September 13, 2017 № 654-p]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo vid 01.07.2010 r. № 2404-VI [Law of Ukraine on public-private partnership from July 01, 2010 № 2404-VI]. (2010). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 40 [in Ukrainian].

Ananian, L. L. (2005).Dolovich Sh. Nakazaniye imenem gosudarstva i chastnye tiurmy [State punishment and private prisons]. In Duke law journal, 55, 3, 437-546. (2008). In Sotsi-alnye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 4: Gosudarstvo i pravo. Referativnyy zhurnal – Social and human sciences. Domestic and foreign literature. Series 4: State and Law. Abstract Journal, 140-148 [in Russian].

Andreyashchenko R. A. (2006). Penitentsiarnaya sistema Anglii i Uelsa v XVI-XX vv. [Penitentiary System of England and Wales in the XVI-XX centuries]. Candidate’s thesis. Ekaterinburg [in Russian].

Krykushenko, O. H. (2017). Stvorennia pryvatnykh ustanov vykonannia pokarannia u vydi pozbavlennia voli: postanovka problemy [Establishment of private penal institutions for executing imprisonment: target setting]. Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy – Bulletin of the Criminological Association of Ukraine, 2, 141-149 [in Ukrainian].

Avtukhov, K. A., et al. (2015). Dotrymannia prav liudyny u penitentsiarnii systemi Ukrainy [Observance of human rights in the Penitentiary System of Ukraine]. M. V. Romanov (Ed.). Kharkiv: TOV «Vydavnytstvo prava liudyny» [in Ukrainian].

Puzyrov M. S. (2017). Pryvatni penitentsiarni ustanovy: zarubizhnyi dosvid ta natsionalnyi pidkhid [Private penitentiary institutions: foreign experience and national approach]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy – Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, 7, 32-37 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Tohochynskyi, O. M., Anishchenko, V. O., & Puzyrov, M. S. (2021). ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ. Науковий вісник Полісся, (3(15), 38–42. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-38-42

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ