ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

Ключові слова:

корпорація, фондовий ринок, фінансовий ринок, інвестиції, капітал

Анотація

Актуальність теми дослідження. Аналіз та оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища господарювання корпорації стає ключовим та актуальним питанням на шляху її розвитку в нестійких та невизначених умовах розвитку економіки України. Аналіз останіх досліджень і публікацій. Питання факторів зовнішнього та внутрішнього корпоративного середовища розглянули такі вчені: Б. Андрушків, Л. Вітковська, К. Девіс, В. Євтушевський, А. Задоя, Ф. Зінов'єв, О. Кібенко, Г. Назарова, Дж. Поста, А. Ткач, В. Фредерік, В. Федулов та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Аналіз та оцінку впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на управління корпорацією необхідно проводити з урахуванням як політико-правових, економічних та соціально-культурних складових, так і стану фондового ринку. Постановка завдання. Розробити основні форми діагностики середовища функціонування корпорацій та визначити вплив змін тенденцій зовнішнього середовища на управління корпорацією. Викладення основного матеріалу. Декларований системний підхід до управління дає можливість поєднати зовнішньє і внутрішньє середовищє в єдину систему управління підприємством. Для найбільш ефективного аналізу зовнішнього середовища підприємства за політико-правовою, економічною, соціокультурною та технологічною складовими пропонується використовувати PEST-аналіз. Детальний аналіз зовнішнього середовища функціонування корпорацій у харчовій промисловості потребує оцінки динаміки залучення інвестицій в основний капітал до обсягу виробництва продукції промисловості. Висновки. Визначено вплив змін стану зовнішнього середовища на управління корпорацією через його складові: політико-правові, економічні, соціокультурні, технологічні. На якість функціонування корпорації, зокрема у харчовій промисловості, та можливість спричинення змін у діях менеджменту суттєвий вплив здійснює стан фондового ринку та інструменти, якими він регулюється.

Біографії авторів

Viktoriia Viktorivna Bokovets, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Department of Management and Administration

Tetianа Yuriivna Prutska, Vinnitsa National Agrarian University

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Accounting

Nadia Andriivna Yakovishina, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Accounting and Taxation

Посилання

Mescon, M., Albert, M., Khedouri, F. (1997). Osnovy menedzhmenta [Management]. (L. I. Evenko, Trans). Moscow : Izdatelstvo «Delo» [in Russian].

Porter, M. (2000). Konkurentsiya [On Competition]. Moscow : Williams Publishing House [in Russian].

Kravchenko, Yu. Ya. (2002). Rynok tsennykh bumag [Market of Securities]. Kyiv : VIRA-R [in Russian].

State Statistics Committee of Ukraine (n.d.). Statistical Yearbook of Ukraine for 2015. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Bayura, D. A. (2014). Korporatyvne upravlinnia v Ukraini v umovakh yevrointehratsii [Corporate governance in Ukraine in terms of European integration]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky – Theoretical and applied questions of economy, 1.28, 2, 51-59 [in Ukrainian].

Effektivnost proizvodstvenno-khozyaystvennoy i investitsionnoy deyatelnosti predpriyatiya [Efficiency of production and economic and investment activity of the enterprise] (2011). www.beintrend.ru. Retrieved from http://www.beintrend.ru/2011-06-17-09-00-18 [in Russian].

Abdulaiev, K. N., Alieksieiev, V. I., et al. (2015). Korporatyvne upravlinnia: protsesy, stratehii, tekhnolohii [Corporate governance: the processes, policies, technology]. Kharkiv : KSU [in Ukrainian].

Garafonova, O. I. (2014). Mekhanizm korporatyvnoho upravlinnia na pidpryiemstvi [The Mechanism of corporate governance in the enterprise]. Chernihivskyi naukovyi chasopys Chernihivskoho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia. Seriia 1, Ekonomika i upravlinnia – Chernihiv scientific journal of Chernihiv state Institute of Economics and management. Series 1, Economics and management, 2(6), 122-125 [in Ukrainian].

Kuzhelev, M. O. (2013). Corporate governance in the system of corporate relations: methodological aspect [Korporatyvne upravlinnia v systemi korporatyvnykh vidnosyn: metodolohichnyi aspekt]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 23.13, 199-203 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА