ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ЗАСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-68-74

Ключові слова:

міграція, трудова міграція, міждержавні міграції, нестандартні форми зайнятості, гнучка зайнятість

Анотація

Актуальність теми дослідження. Стрімке збільшення міграційних потоків з України загрожує не тільки втратою активного трудового потенціалу, а й суттєвим зменшенням демографічного потенціалу країни, що потребує впровадження дієвих заходів щодо стабілізації даного процесу. Постановка проблеми. Вирішення проблеми врегулювання міграційного руху лежить в площині підвищення соціальних стандартів, якості освіти, економічних показників, а особливо рівня зайнятості населення. Аналіз останніх досліджень і публікацій . Значний внесок у дослідженні української міграції, причин її виникнення, наслідків та можливостей стабілізації зробили відомі вчені: А. Круглашов, І. Гнибіденко, М. Романюк, Е. Лiбанова, Т. Лупул, О. Малиновська, В. Макар, О. Позняк, У. Садова, О. Сич, В. Трощинський та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час поза увагою залишається застосування гнучких форм зайнятості як чинника стабілізації трудової міграції. Постановка завдання. Аналіз причин та векторна спрямованість потоків трудоресурсного потенціалу, які породжують необхідність застосування нестандартних форм зайнятості як передумови стабілізації трудової міграції. Виклад основного матеріалу. В статті розглядається проблема трудової міграції в Україні. Проаналізовано чинники впливу та векторну спрямованість еміграції населення України. Обґрунтовано використання нестандартних форм зайнятості в якості засобу стабілізації трудових міграційних потоків. Запропоновано модель регулювання трудової міграції через призму застосування нестандартних форм зайнятості. Висновки. Ряд соціально-економічних факторів зумовлює міграційний рух з України, що призводить до втрати людського та професійного потенціалу країни. У цьому контексті використання нестандартних форм зайнятості є одним з ефективних засобів стабілізації міграційних потоків.

Біографії авторів

Zinaida Vasylivna Smutchak, Flight Academy of National aviation University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, Economics, Law and Tourism

Oksana Yuriivna Sytnyk, Flight Academy of National aviation University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, Economics, Law and Tourism

Inna Valentynivna Shchogolieva, Flight Academy of National aviation University

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, Economics, Law and Tourism

Посилання

Ofitsiinyi sait Derzhavnoii sluzhby statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Timofeev, A. (2013) Problemy zovnishnoyi trudovoyi mihratsii v Ukrayini: suchasni tendentsii [The problems of eхternal labour migration]. Synopsys: tekst, kontekst, media – Synopsis: teхt, context, media, 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2013_2_13 [in Ukrainian].

Kolot, A. (2009) Transformatsiia instytutu zayniatosti yak skladova hlobalnykh zmin u sotsialno-trudoviy sferi [The transforming of Employment Institute as a part of global changes in the social and labor issues]. Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine: aspects of labour, 8, 3-14 [in Ukrainian].

Tulenkov, M. V. (Eds.). (2010). Rynok pratsi ta zayniatist naselenniia: problemy teorii ta vyklyky praktyky [Labour market and employment: problems of theory and practice challenges]. Kyiv: IPK DSZU [in Ukrainian].

Yemelianenko, L. M. (2015). Formuvanniia ta rehuliuvanniia novitnikh form zayniatosti v Ukraini [The formation and regulation of new forms of employment in Ukraine]. Ukrainskyi sotsium – Ukrainian society, 1(52), 82-89 [in Ukrainian].

Trudova mihratsiia v Ukraini: realii ta perspektyvy [Labour migration in Ukraine: realities and prospects]. (2016). www.zahist.org.ua. Retrieved from http://zahist.org.ua /news/trudova-migratsiya-v-ukrayini-realiyi-ta-perspektivi/ [in Ukrainian].

Hrishnova, O. A. (2014). Liudskyi, intelektualnyi i sotsialnyi kapital Ukrayiny: sutnist, vzaiemozviazok, otsinka, napriamy rozvytku [Human, intellectual and social capital of Ukraine: the nature, relationship, evaluation, development trends]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka – Social and Labour Relations: Theory and Practice, 1, 34-40. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_5 [in Ukrainian].

International Organization for Migration (IOM) (2016). Mihratsiia v Ukrayini: fakty i tsyfry [Migration in Ukraine: Facts and Figures]. Mizhnarodna orhanizatsia z mihratsii. iom.org.ua. Retrieved from http://iom.org.ua/sites/default /files/ff_ukr_21_10_press.pdf [in Ukrainian].

Libanova, E. M. & Pozniak, O. V. (2002). Zovnishni trudovi mihratsii naselennia Ukrainy [External labour migration of Ukraine]. Kyiv: RVPS Ukrainy NAN [in Ukrainian].

Rozmir serednomisiachnoii zarplaty v krainakh Yevropy (Infohrafika) [The size of the average monthly salary in Europe (Infographic)]. (2015). www.24tv.ua. Retrieved from http://24tv.ua/rozmir_serednomisyachnoyi_zarplati_v_krayinah_yevropi_infografika_n552142 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Smutchak, Z. V., Sytnyk, O. Y., & Shchogolieva, I. V. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ЗАСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, (3(15), 68–74. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-68-74

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ