КООРДИНАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-83-89

Ключові слова:

конфлікт, типи корпоративних конфліктів, методи вирішення конфліктів, посередництво, арбітраж, корпоративне управління

Анотація

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах зростає роль і значення управління поведінкою стейкхолдерів, що сприятиме стабільному розвитку корпорації. Постановка проблеми. Зниження кількості корпоративних конфліктів сприятиме конструктивній взаємодії із зацікавленими сторонами в процесі корпоративного управління. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські дослідники зосереджують свою увагу на обмеженні прав міноритарних акціонерів мажоритарними (О. В. Гарагонич, [1]), а також зниження ринкової вартості корпорацій через корпоративну дисгармонію, що представила у дослідженнях T. В. Momoт [3]. Незважаючи на вагомість досліджень у сфері управління потребує розвитку технологія управління корпоративними конфліктами в умовах нестабільності і невизначеності умов зовнішнього середовища. Постановка завдання. Метою дослідження є розвиток типології конфліктів, удосконалення методів їх вирішення. Виклад основного матеріалу. Авторами було визначало рівень корпоративної напруженості вітчизняних підприємств та найбільш поширена причина організаційних розбіжностей - незадоволеність роботою менеджера. Дослідження передбачає внесення коректив, необхідних для запобіганню конфлікту та визначає методи їх вирішення. Дослідження показало, що 69% корпорацій використовують посередниників (третю сторону) як засіб вирішення конфліктів. Висновки. Стаття визначає корпоративні конфлікти та методи, які українські компанії використовують для їх запобігання та уникнення. Демонструє зв'язок між ключовими показниками та рівнем корпоративної напруженості, яка є загрозою для організаційного клімату та продуктивності компанії.

Біографії авторів

Oksana Anatoliivna Khilukha, Lesya Ukrainka Eastern European National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economics, Security and Innovation of the Enterprise

Ivanna Olegivna Matviichuk, Lesya Ukrainka Eastern European National University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Accounting and Auditing

Lyubov Grigoriіvna Lipych, Lesya Ukrainka Eastern European National University

Doctor of Economics, Professor, Dean of the Faculty of Economics and Management, Professor at the Department of Economics, Security and Innovation of the Enterprise

Посилання

Harahonych, O. V. (2016). Konflikt interesiv aktsioneriv i aktsionernoho tovarystva [Conflict of interests of shareholders and joint-stock company]. Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva – Journal of Civil and Criminal Proceedings, 2, 121-135 [in Ukrainian].

Mishchuk, Ye. V., & Kabachenko, Ya. V. (2015). Problemy efektyvnoi orhanizatsii publichnoho korporatyvnoho upravlinnia [Problems of effective organization of public corporate governance]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 104, 196-205 [in Ukrainian].

Momot, T. V. (2006). Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktychnoho vprovadzhennia [Cost-oriented corporate governance: from theory to practical implementation]. Kharkiv: KhNAMH [in Ukrainian].

Boulding, K. E. (1963). Conflict and Defence: a general theory. New York: Harper Tochbooks [in English].

Coser, L. A. (1956). The functions of social conflict. New York: Free Press [in English].

Dahrendorf, R. (1959). Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford: Stanford University Press [in English].

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360 [in English].

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1989). Management entrenchment: The case of manager-specific investments. Journal of financial economics, 25(1), 123-139 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Khilukha, O. A., Matviichuk, I. O., & Lipych, L. G. (2021). КООРДИНАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ. Науковий вісник Полісся, (3(15), 83–89. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-83-89

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ