ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІД ВПЛИВОМ МЕГАТРЕНДІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-104-112

Ключові слова:

фінансове управління, мегатренди економічного розвитку, логістизація, парадигма, логістична система, фінансові потоки

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сучасні соціально-економічні трансформації, що визначаються впливом мегатрендів економічного розвитку, характеризуються поширеністю логістичних систем, які є невід’ємною складовою світової економіки і водночас рушійною силою активізації всіх галузей до інтеграції у світове господарство. Постановка проблеми. Формування дієвих прикладних механізмів фінансового управління визначається досконалістю теоретичних підходів, які мають відповідати сучасним високодинамічним змінам та бути адаптованими до мегатрендів економічного розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні окремим аспектам логістизації присвячено праці таких вчених як М. Григорак, О. Зборовська, С. Смеричевська, В. Омельченко, Л. Фролова, М. Чубанов. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодні залишаються не вирішеними питання фінансового управління в частині розробки методології орієнтованої на врахування впливу мегатрендів економічного розвитку, що зумовлюють динамічну рівновагу економічних систем, визначають необхідність інтегрування напрямів економічних теорій в нові концептуальні підходи фінансового управління. Постановка завдання. Метою дослідження є встановлення функціональної залежності між цінністю логістичних ланцюгів та вартістю компанії, а також обґрунтування сучасних положень парадигми фінансового управління з урахуванням глобальних мегатрендів. Викладення основного матеріалу. На основі застосування наукових методів аналізу і синтезу обґрунтовано об’єктивні умови розвитку фінансового управління та сформульовано підхід до його сучасної парадигми. Встановлено необхідність виокремлення в межах визначених дослідниками мегатрендів (глобалізація, фінансіалізація, інформатизація, інтелектуалізація, соціалізація) додатково логістизації та обґрунтовано доцільність формулювання нового рівня узагальнень та неортодоксальних наукових підходів. Висновки. Встановлено функціональну залежність між цінністю логістичних ланцюгів та вартістю компанії, яка розкриває прикладний характер створення цінності логістичних ланцюгів шляхом максимізації чистого фінансового потоку в оперативному та зростанні вартості компаній у стратегічному періодах.

Біографії авторів

Olena Serhiivna Bondarenko, Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Economics, Assistant Professor, Professor at the Department of Finance

Ludmila Serhiivna Seliverstovа, Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Economics, Professor, Professor at the Department of Finance

Посилання

Logistics Performance Index: Connecting to Compete 2016. lpi.worldbank.org. Retrieved from http://http://lpi. worldbank.org/international/global/2016 [in English].

Kristofik, P., Kok, J., de Vries, S., van Sten-van’t Hoff, J. (2012). Financial Supply Chain Management – Challenges and Obstacles. ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, 1, 2, 132-143 [in English].

European Logistics Association. www.elalog.eu. Retrieved from http://www.elalog.eu/content/eurolog-2012 [in English].

Hausman, W. H. (n.d.). Financial Flows & Supply Chain Efficiency. www.visa-asia.com. Retrieved from https://www.visa-asia.com/ap/sea/commercial/corporates/includes/uploads/Supply_Chain_Management_Visa.pdf [in English].

Pandian, R. D. (2013). An analysis of effective financial supply chain management. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 2, 8. Retrieved from http://www.garph.co.uk/IJARMSS/Aug 2013/18.pdf [in English].

Luo, W. (2013). Managing Material and Financial Flows in Supply Chains. Doctor’s thesis. Durham: Graduate School of Duke University [in English].

Dankova, A., Telus, M. (2015). Financial Logistics of Small and Medium Sized Enterprises. Financial Logistics of Small and Medium Sized Enterprises, Applied Mechanics and Materials, 708, 205-209 [in English].

Barykin, S. E. (2007). Logisticheskaya metodologiya upravleniya finansami korporatsiy [The logistical methodology of the financial management of corporations]. Audit i finansovyy analiz – Audit and financial analysis, 5, 1-19 [in Russian].

Remnyova, L. M. Nikolaenko, Yu. V. (2015). Kontseptualizatsiia paradyhmalnykh zrushen u systemi finansovoho menedzhmentu pid vplyvom hlobalnykh mehatrendiv ekonomichnoho rozvytku [Conceptualization of paradigmatic shifts in the system of the financial management under the influence of global megatrends of economic development]. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific Bulletin of Polissya, 2, 139-147 [in Ukrainian].

Smerichevska, S. V. (2015). Formation of Educational-Innovative Potential for Logistisation of the National Economy: Strategic Imperatives [Formuvannia osvitno-innovatsiinoho potentsialu lohistyzatsii natsionalnoi ekonomiky: stratehichni imperatyvy]. Kherson: LLC Publishing House "Helvetika" [in Ukrainian].

Hrigorak, М. Yu. (2017). Intellectualization of the market of logistic services: concept, methodology, competence [Intelektualizatsiia rynku lohistychnykh posluh: kontseptsiia, metodolohiia, kompetentnist]. Kyiv: Juice Groups Ukraine [in Ukrainian].

Omelchenko, V. Y. (2009). Lohistychna stratehiia rozvytku svitovoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsii [Logistical strategy of global economy development in the conditions of globalization]. Extended abstract of doctor’s thesis. Donetsk: Donetsk National Un [in Ukrainian].

Chubanova, M. (2010). Proizvodstvenno-sbytovaya deyatelnost predpriyatiy i ikh logisticheskaya podderzhka [Production and marketing activities of enterprises and their logistical support]. Logistika – Logistics, 3, 21-23 [in Russian].

Zborovskaya, O. M. (2011). Systemne upravlinnia potokovymy protsesamy promyslovoho pidpryiemstva na pidstavi lohistychnoho pidkhodu [System control of the flow processes of an industrial enterprise on the basis of a logistical approach]. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk University named after Alfred Nobel [in Ukrainian].

Golikov, E. A., Purlik, V. M. (1993). Osnovy logistiki i biznes-logistiki [Basics of logistics and business logistics]. Moscow: Izv. Ros. econ Acad. [in Russian].

Olgin, V. A., Odintsova, T. N. (2010). Logisticheskie operatsii s osnovnymi potokami v turizme [Logistical operations with major flows in tourism]. Vestnik SGTU – Bulletin of the State Technical University, 3 (48), 239-244 [in Russian].

Frolova, L. V. (2005). Mekhanizmy lohistychnoho upravlinnia torhovelnym pidpryiemstvom [Mechanisms of logistical management of a trading enterprise]. Donetsk: DonDUET them. Tugan-Baranovsky [in Ukrainian].

Kedrosky, P. & Stangler, D. (2011). Financialization and Its Entrepreneurial Consequences. Kauffman Foundation Research Series: Firm Formation and Economic Growth. Kansas: Ewing Marion Kauffman Foundation [in English].

Chukhno, A. A. (2007). Tvory u 3-kh tomakh. T. 3. Stanovlennia evoliutsiinoi paradyhmy ekonomichnoi teorii [Works in 3 volumes. Vol. 3. Formation of an evolutionary paradigm of the economic theory]. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Bondarenko, O. S., & Seliverstovа L. S. (2021). ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІД ВПЛИВОМ МЕГАТРЕНДІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Науковий вісник Полісся, (3(15), 104–112. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-104-112

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ