РОЗВИТОК СИСТЕМИ МУНІЦИПАЛЬНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-113-118

Ключові слова:

муніципальний кредит, інформаційні технології, фінансові ресурси, бюджет, інфраструктурні проекти

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах дефіциту місцевих фінансових ресурсів фінансування інфраструктурних проектів неможливе без розвитку системи муніципального кредитування. Постановка проблеми. Важливою умовою розвитку системи муніципального кредитування є впровадження сучасних інформаційних технологій в процес взаємодії органів місцевого самоврядування з потенційними кредиторами та інвесторами. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні аспекти розвитку муніципального кредитування, ринку муніципальних запозичень розглянуті в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Д. Бергстресера, О. П. Кириленко, А. В. Петриків, Дж. Река, I. З. Сторонянської. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Однак, в умовах розвитку електронного урядування низький рівень застосування сучасних інформаційних технологій на ринку кредитування муніципалітетів потребує проведення подальших досліджень. Постановка завдання. Метою роботи є обґрунтування необхідності застосування сучасних інформаційних технологій органами місцевої влади та самоврядування в системі муніципального кредитування. Викладення основного матеріалу. У статті виявлено проблеми і необхідність впровадження сучасних інформаційних технологій в систему муніципального кредитування. Запропоновано використання органами місцевої влади і самоврядування хмарних технологій, системи Інтернет-трейдинг, створення центрів інформаційно-фінансових технологій для розширення меж інформаційної взаємодії між усіма учасниками муніципального кредитування. Висновки. В результаті впровадження інформаційних технологій в систему комунального кредитування збільшиться обсяг коштів для вирішення фінансових проблем розвитку місцевої економіки.

Біографії авторів

Olena Mykolaivna Parubets, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance

Olena Volodymyrivna Boyko, Zaporizhzhia State Engineering Academy

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management of Organizations and Project Management

Dmytro Oleksandrovych Sugonyako, Chernihiv National University of Technology

Candidate Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Administration and Organizations Management

Посилання

Bergstresser, D., Cohen, R. (June, 2011). Why fears about municipal credit are overblown. Harvard Business School (рр. 11-129) [in English].

Kyrylenko, O., Luchka, A., Malyniak, B. (2005). Istorychnyi dosvid, stan i perspektyvy rozvytku mistsevykh zapozychen v Ukraini [Historical experience, condition and prospects of the local borrowings development in Ukraine]. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky – Journal of the European Economy, 1, 82–104 [in Ukrainian].

Petrykiv, A. V. (2014). Napriamy pidvyshchennia efektyvnosti informatsiinoi systemy ta systemy rehuliuvannia mistsevykh zapozychen [Areas of increasing the efficiency of the information system and the system of regulation of the local borrowings]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 14, 115–118 [in Ukrainian].

Reck, J. L., and Wilson, E. R. (2014). The Relative influence of fund-based and government-wide financial information on municipal bond borrowing costs. Journal of Governmental & Nonprofit Accounting, 3, 35–57 [in English].

Storonianska, I. Z., Muzyka, I. S. (2013). Problemy orhanizatsii ta efektyvnist vykorystannia munitsypalnykh zapozychen [Problems of organization and efficiency of the use of the municipal loans]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 11, 45–55 [in Ukrainian].

Kozak, V. I., Moskvin, S. O. (2017). Emisiia oblihatsii komunalnykh pidpryiemstv ta mistsevykh pozyk [Issuance of bonds of municipal enterprises and local loans: a practical guide]. Kyiv: Despro [in Ukrainian].

Richnyi zvit za 2016 rik Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku [Annual report for 2016 of the National Commission on Securities and Stock Market] (n.d.). Retrieved from https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2016-rk [in Ukrainian].

Vidkryte vriaduvannia v Ukraini: vyklyky ta propozytsii zmin [Open Government in Ukraine: Challenges and Proposals for Change] (n.d.). Retrieved from https://ti-ukraine.org/_publications/vidkryte-vryaduvannya-v-ukrajini-vyklyky-ta-propozytsiji-zmin [in Ukrainian].

Rozvytok munitsypalnoho kredytuvannia v Ukraini: mizhnarodnyi dosvid ta rekomendatsii [Development of munic-ipal lending in Ukraine: international experience and recommendations] (2017). Retrieved from http://www.worldbank.org/ uk/country/ukraine [in Ukrainian].

Ohliad vidkrytosti biudzhetu za 2017 r. [Review of the budget transparency for 2017] (2017). Retrieved from https://www.internationalbudget. org/wp-content/uploads /ukraine-open-budget-survey-2017-summary-russian.pdf [in Ukrainian].

Zvit shchodo rivnia zabezpechennia dostupu do publichnoi informatsii orhanamy mistsevoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia [Report on the level of the access to public information by the local authorities and local governments] (2017). Retrieved from http://eidos.org.ua/vydannya [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Parubets, O. M., Boyko, O. V., & Sugonyako, D. O. (2021). РОЗВИТОК СИСТЕМИ МУНІЦИПАЛЬНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Науковий вісник Полісся, (3(15), 113–118. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-113-118

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ