ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-119-126

Ключові слова:

нечітка логіка, системи управління, управління проектами, нейромережа

Анотація

Актуальність теми дослідження. Дослідження методів економічної та фінансової оцінки ефективності проектів розвитку являє собою недостатньо вивчену область економічних знань, що пов'язано з неможливістю передбачення перешкод, що пов'язані з інвестиціями в майбутньому, і реалізація таких проектів найчастіше пов'язана з ризиком і невизначеністю. Постановка проблеми. В данній роботі, пропонується використовувати теорію нечіткої логіки (Fuzzy Logic), що визначає сучасний підхід до опису бізнес-процесів, в яких присутня невизначеність і неточність вихідної інформації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання використання теорії нечіткої логіки в управлінні проектами розвитку висвітлено у наукових працях українських та зарубіжних науковців, таких, як Асаї К, Борисов А. Н., Гордієнко І. В., Семененко М. В, Мітюшкін Ю. І., Мокін Б. І. та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Відомі дослідження показали, що класичні методи управління досить ефективно працюють при повністю детермінованому об'єкті управління і середовищі, а для систем з неповною інформацією та високою складністю оптимальними є нечіткі методи аналізу, які слід адаптувати до сучасної системи управління проектами для побудови інтегрованої нейронної мережі. Постановка завдання. В роботі поставлено завдання використовуючи нечіткі моделі перейти до побудови сучасної технології управління із застосуванням штучних нейронних мереж інтеграції системи управління підприємством та проектами розвитку. Виклад основного матеріалу. Перехід від традиційних систем управління до систем з нечіткою логікою відбувається з використанням нечітких змінних. Розглянемо процес нейромережевого моделювання при інтеграції систем управління підприємством та проектами розвитку для побудови єдиної інтегрованої системи управління підприємством. Висновки. У даній роботі пропонується методика реалізації інвестиційних проектів впровадження інформаційних систем на основі нечітко-множинного підходу, який дозволяє враховувати якісні аспекти, які не мають точної числової оцінки.

Біографії авторів

Evgen Yuriiovych Sakhno, Chernihiv National University of Technology

Doctor of of Engineering Sciences, Professor, Professor at the Department of Geodesy, Cartography and Land Management

Nataliia Viktorivna Moroz, Chernihiv National University of Technology

Director of Academic Library

Serhii Ivanovych Ponomarenko, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Public Administration and Management of Organizations

Посилання

Asai, K., Vatada, D. & Ivai, S. (1993). Prikladnye nechetkie sistemy [Applied Fuzzy Systems]. Moscow: Mir [in Russian].

Borysov, A. N., Krumberh, O. A. & Fedorov, Y. P. (1990). Prinyatie resheniy na osnove nechetkikh modeley: primery ispolzovaniya [Decision making based on fuzzy models: examples of use]. Riga: Zinatne [in Russian].

Hordiienko, I. V. & Shcherban, O. A. (2008). Modeli nechitkoi lohiky v systemakh keruvannia efektyvnistiu biznesu [Models of Fuzzy Logic in Business Performance Management Systems]. Kultura narodov Prychernomoria - Culture of the peoples of the Black Sea region, 140, 114-119 [in Ukrainian].

Semenenko, M. H. & Lesina, T. V. (n.d.). Otsenka эffektyvnosty ynvestytsyonnыkh proektov na osnove formalyzma nechetkoi lohyky [Evaluation of investment projects efficiency on the basis of fuzzy logic formalism]. mas.exponenta.ru. Retrieved from http://mas.exponenta.ru/literature/Sem_2.pdf [in Russian].

Mityushkin, Yu. I., Mokin, B. I. & Rotshteyn, A. P. (2002). Soft Computing: identyfykatsiia zakonomirnostei nechetkymy bazamy znan [Soft Computing: Identification of legalities with fuzzy databases]. Vinnytsia: UNIVERSUM-Vinnytsia [in Ukrainian].

Grinyaev, S. N. (n.d.). Nechetkaya logika v sistemakh upravleniya. Tsentr strategicheskikh otsenok i prognozov [Fuzzy logic in control systems. Center for Strategic Assessments and Forecasts]. csef.ru. Retrieved from http://csef.ru/ru/nauka-i-obshchestvo/459/nechetkaya-logika-v-sistemah-upravleniya-554 [in Russian].

Demidov, V. (2006). Reshenie zadach operativnogo upravleniya proizvodstvom na razlichnykh urovnyakh informatsionnoy struktury predpriyatiya [Solution of the tasks of operational management of production at various levels of the information structure of the enterprise]. STA – STU, 1, 14-20 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Sakhno, E. Y., Moroz, N. V., & Ponomarenko, S. I. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ. Науковий вісник Полісся, (3(15), 119–126. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-3(15)-119-126

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ