СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

соціально-економічна детермінація, рівень злочинності, кореляційно–регресійний аналіз, модель

Анотація

Актуальність теми дослідження. Однією із актуальних соціальних проблем у світі є криміналізація суспільства у цілому і економіки зокрема. Найбільш гостро дана проблема постає у країнах з перехідною економікою. Постановка проблеми. В умовах, коли традиційні прямі методи боротьби зі злочинністю не є достатньо результативними та ефективними, потрібна розробка альтернативних заходів державної політики, спрямованих на досягнення бажаних результатів у сфері соціально-економічних відносин. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Узагальнення концептуальних підходів до дослідження, які розглянуті у працях [2-6], показало, що на сучасному етапі вже сформовано наукове уявлення про економічний детермінізм, підґрунтям якого є розуміння детермінації девіантної поведінки економічними факторами. Виділення раніше недослідженої частини загальної проблематики Відсутність розгорнутої характеристики та науково-методичного інструментарію аналізу соціально-економічної детермінації злочинності ускладнює процеси визначення економічних детермінантів, засобів, форм і методів пізнання, формування цілісної програми її запобігання та протидії. Постановка задач. Головною задачею дослідження є оцінка соціально-економічної детермінації злочинності в Україні за допомогою економетрічних методів. Виклад основного матеріалу. Досліджено проблему аналізу соціально-економічної детермінації злочинності на основі використання економетрічних моделей, побудовано адаптовані кореляційно-регресійні моделі, розглянуто прикладні аспекти побудованого регресійного рівняння щодо вирішення проблем аналізу детермінації рівня злочинності. Висновки відповідно до статті. Виявлення механізму взаємозв'язків соціально-економічних явищ і криміногенної ситуації має теоретичне значення та дозволяє передбачати можливі зміни рівня злочинності в майбутньому відповідно до прогнозованих змін соціально-економічних явищ. Аналіз такого роду взаємозв'язків дозволяє підвищувати ефективність заходів соціально-економічної політики на державному рівні.

Біографії авторів

Oleksii Yuriiovych Palant, O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economics

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development

Hanna Volodymyrivna Ortina, Tavria State Agrotechnological University

Doctor of Public Administration, acting Head of the Department of Public Administration, Administration and Law

Marharyta Mykolaivna Kucher, Dniprovsky State Technical University

Management of Organizations and Administration, Dniprovsky State Technical University

Посилання

Bahanets, O. (February 25, 2017). Kryminohenna sytuatsiia v Ukraini: yak zminyvsia yii stan protiahom 2016 roku (v porivnianni z mynulymy rokamy)? [Criminogenic situation in Ukraine: how has its state changed in 2016 (compared to the previous years)?]. yvu.com.ua. Retrieved from http://yvu.com.ua/kryminogenna-sytuatsiya-v-ukrayini-yak-zminyvsya-yiyi-stan-protyagom-2016-roku-v-porivnyanni-z-mynulymy-rokamy/ [in Ukrainian].

Anisimova, S. G. (n.d.). Deviantnoe povedenie v kontekste ekonomicheskikh teoriy [Deviant behavior in the context of economic theories]. www.globecsi.ru. Retrieved from http://www.globecsi.ru/Articles/2011/Anisimova.pdf [in Russian].

Statsenko, V. G. (2009). K voprosu o vliyanii ekonomicheskogo i finansovogo krizisa na kriminogennuyu situatsiyu [On the issue of the impact of the economic and financial crisis on the crime situation]. Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly – Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno, 2 (52), 59-64. Re-trieved from https://lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle/123456789/7239/В.Г.%20Стаценко.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Russian].

Shipkova, O. T. (2005). Modeling of social and economic determination of crime in the region (on the example of subjects of the Siberian Federal District) [Modelirovanie sotsialno-ekonomicheskoy determinatsii prestupleniya v regione (na primere subektov Sibirskogo federalnogo okruga)]. Proceedings of Candidate’s thesis. Novosibirsk: NSTU [in Russian].

Boyko, A. M. (2008). Determinatsiia ekonomichnoi zlochynnosti v Ukraini v umovakh perekhodu do rynkovoi ekonomiky (teoretyko-kryminolohichne doslidzhennia) [Determination of economic crime in Ukraine in conditions of transition to a market economy (theoretical and criminological research)]. Lviv: LNU them. Ivan Franko [in Ukrainian].

Kalman, O. H. (2003). Stan i holovni napriamky poperedzhennia ekonomichnoi zlochynnosti v Ukraini: teoretychni ta prykladni problemy [The state and main directions of preventing economic crime in Ukraine: theoretical and applied problems]. Kharkiv: Gymnasium [in Ukrainian].

Kucher, M. M. (2017). Pohliad synerhetyky: kharakterystyka osnovnykh ekonomichnykh protsesiv, shcho vplyvaiut na determinatsiiu zlochynnosti [Synergetic view: a description of the main economic processes affecting the determination of crime]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. – Global and national problems of the economy, 18, 419-425 [in Ukrainian].

Kucher, M. M., Kucher, O. А. (2017). Pobichni efekty transformatsiinykh zmin: kryminometrychna kharakterystyka sotsialno-ekonomichnykh determinant asotsialnykh proiaviv v Ukraini [Adverse effects of transformational changes: a criminometric characterization of the socioeconomic determinants of antisocial manifestations in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, 12, 472-479 [in Ukrainian].

Dhiri, S., Brand, S., Harries, R. & Price, R. (2000). Modelling and Predicting Property Crime Trends in England and Wales. London [in English].

Pravosuddia ta zlochynnist. Pravoporushennia [Justice and crime. Offense]. (n.d.). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publzlochin _u.htm [in Ukrainian].

Minfin. Indeksy [The Ministry of Finance. Indexes]. (n.d.). index.minfin.com.ua. Retrieved from http://index. minfin.com.ua/exch/?10 [in Russian].

Tsili Rozvytku Tysiacholittia. Ukraina: 2000–2015. Natsionalna Dopovid [Goals of the Millennium Development Goals (MDGs). Ukraine: 2000-2015]. un.org.ua. Retrieved from http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_ Ukraine_Report_ukr.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Palant, O. Y., Ortina, H. V., & Kucher, M. M. (2019). СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, (4(16), 14–20. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/157583

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ