РОЛЬ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

Ключові слова:

продовольча безпека, агропромисловий комплекс, ресурси, антропогенне навантаження

Анотація

Актуальність теми дослідження. Головним напрямом державної політики України є забезпечення продовольчої безпеки. В зв’язку з цим визначення ролі агропродовольчого комплексу в контексті продовольчої безпеки є актуальною. Постановка проблеми. Проблема забезпечення продовольчої безпеки багатовекторна та проявляється на різних рівнях. Стійка система продовольчої безпеки країни повинна мати такі підсистеми: стійке забезпечення, що ґрунтується на національному агроподовольчому комплексі; фізична і економічна доступність всіх категорій населення до основних груп харчування. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню визначення стану продовольчого забезпечення присвячені наукові праці багатьох вчених-економістів О. Березін, В. Бойко, О. Гойчук, П. Саблук, М. Хорунжий, О. Ульянченко, О. Скидан, та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Але досить багато проблем щодо визначення ролі агропромислового комплексу в забезпеченні продовольчої безпеки залишаються важливими і потребують більш детального розгляду та вивчення. Постановка завдання. Дослідження ролі агропромислового комплексу в забезпеченні продовольчої безпеки її вплив на навколишнє середовище та виявлення шляхів зменшення антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище. Виклад основного матеріалу. Досліджено важливість продовольчої безпеки у країнах світу. Продовольча безпека країни характеризується стабільністю, ефективністю та стабільністю агропромислового комплексу та її здатністю оперативно реагувати на зміни у попиті та пропозиції на продовольчому ринку; рівень перехідних запасів зерна; платоспроможність населення, з метою забезпечення рівного доступу до їжі для всіх верств населення; зменшення імпортної залежності. Висновки. Світовий досвід і прогнозні розрахунки дають змогу стверджувати про можливість переходу від екстенсивного методу виробництва зернових культур до інтенсивного, що передбачає скорочення сільськогосподарських угідь при різкому підвищенні врожайності.

Біографії авторів

Zhanna Volodymyrivna Derii, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Theoretical and Applied Economics

Viktor Vasylovych Koval, Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Applied Economics

Iryna Oleksandrivna Sedikova, Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Logistics

Посилання

Berezin, O. V. (2002). Problemy formuvannia prodovolchoho rynku Ukrainy [Problems of formation of the food market of Ukraine]. Kyiv: Vysha shkola [in Ukrainian].

Boiko, V. I., Kozak, O. A. (2011). Pro deiaki aspekty prodovolchoi bezpeky i svitovi tendentsii vyrishennia problem [On some aspects of food security and global trends in problem solving]. Zbir. mater. Vseukr. konhresu vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv – Proceedings from All-Ukrainian Congress of Economists-Agrarians Scientists (pp. 161-184). Kyiv: NNCz «IAE» [in Ukrainian].

Bublyk, M., Koval, V. (2017). Analiz vplyvu strukturnykh konkurentnykh peredumov dlia zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky mashynobudivnoho kompleksu [Analysis impact of the structural competition preconditions for ensuring economic security of the machine building complex]. Marketynh ta upravlinnia innovatsiyamy – Marketing and Management of Innovations, 4, 229-240 [in Ukrainian].

Hoichuk, O. I. (2004). Prodovolcha bezpeka [Food safety]. Zhytomyr: Polissya [in Ukrainian].

Irtyshcheva, I. O. (2009). Pobudova innovatsiinykh modelei rehionalnoi ahrop-rodovolchoi sfery ta intehratsiinii osnovi [Construction of innovative models of regional agrofood sector and integration basis]. Ekonomika APK – Economy of agroindustrial complex, 9, 39-43 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro bezpech-nist kharchovykh produktiv v Ukraini» [Law of Ukraine On Food Safety of Ukraine]. (n.d.). rada.gov.ua. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Sabluk, P. T., Bilous, O. H. (2009). Prodovolcha bezpeka Ukrainy [Food safety of Ukraine]. Ekonomika APK – Economy of agroindustrial complex, 10, 3-7 [in Ukrainian].

Skidan, O. V. (2006). Prodovolstvennaya bezopasnost kak prioritet regionalnoy agrarnoy politiki [Food security as a priority of regional agrarian policy]. Economy of Ukraine – Ekonomika Ukrainy, 3, 53-60 [in Russian].

Ulyanchenko, O. V. (2016). Prodovolcha bezpeka – osnova natsionalnoi bezpeky derzhavy [Food security is the basis of the national security of the state]. humanright.org.ua. Retrieved from http://humanright.org.ua/blogs/prodovolcha _bezpeka [in Ukrainian].

Ustinova, E. V. (2008). Povyshenie ustoychivosti rynka prodovolstviya i ego bezopasnost [Raising the stability of the food market and its security]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Vsemirnyy sammit po prodovolstvennoy bezopasnosti [World Summit on Food Security]. (n.d.). Rome. November 16-18, 2009. fao.org. Retrieved from http://www.fao.org/ fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration /K6050_Rev10__WSFS_OEWG__ru.pdf [in English].

Khorunzhyi, M. Y. (2003). Prodovolcha bezpeka: sotsialno-ekonomichna sut, stan i pokaznyky [Food security: socio-economic essence, status and indicators]. Ekonomika APK – Economy of agroindustrial complex, 6, 9-16 [in Ukrainian].

Nasinnieva asotsiatsiia Ukrainy [Ukrainian Seeds Association]. ukrseeds.org.ua. Retrieved from http://ukrseeds.org.ua [in Ukraine].

Timchuk, B., Iodkovskyi, V., Usova, Z. (2017). Urozhainist – potentsiina i realna [Productivity is potential and real]. Zerno – Grain, 8, 26-32 [in Ukrainian].

Derzhavna Sluzhba Statystyky Ukrainy [State Statistic Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Derii, Z. V., Koval, V. V., & Sedikova, I. O. (2019). РОЛЬ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ. Науковий вісник Полісся, (4(16), 21–27. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/157598

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ