СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ З ЄС У РАМКАХ ЄВРОРЕГІОНІВ І ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ

Автор(и)

Ключові слова:

сталий розвиток, євроінтеграція України, соціальне партнерство, єврорегіони, транскордонні кластери, прикордонне співробітництво

Анотація

Актуальність теми дослідження. Зважаючи на наявні переваги України як потужної європейської держави, перспективним напрямом її розвитку є участь у транскордонній співпраці. Постановка проблеми. Сучасний аналіз регіонального розвитку України свідчить про наявність негативних тенденцій, зокрема, поглиблення міжрегіональних суперечностей, зростання економічних диспропорцій та загострення соціальних проблем. У зв'язку з цим, прикордонне співробітництво стає важливим чинником сталого розвитку України, каналом залучення до європейської інтеграції. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам єврорегіональної політики України присвячено праці таких вчених як В. О. Мартинюк, Н. А. Мікула, С. С. Троян, Л. І. Федулова, Т. М. Юхновська, А. Х’юберт. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Подальшого аналізу потребує система інституційних та фінансових механізмів інноваційного розвитку єврорегіонів. Для України нагальною є потреба наукового обґрунтування переваг та проблем транскордонного партнерства, а також необхідність розробки нормативно-правового забезпечення процесів кластеризації. Постановка завдання. Аналіз інструментів соціального партнерства України з ЄС у рамках транскордонних кластерів та єврорегіонів. Виклад основного матеріалу. У статті проведено аналіз пріоритетних напрямів співробітництва України з ЄС у рамках єврорегіонів і транскордонних кластерів. На основі даних SWOT-аналізу ідентифіковано головні завдання єврорегіонів, ефективні механізми міжрегіональної співпраці. Висновки. Важливо впровадити у національні статистичні органи збір та обробку транскордонної статистики відповідно рекомендацій Євростату; виділити у бюджеті кошти для співфінансування проектів, які підтримані Європейською Комісією; створити разом з урядами сусідніх держав спеціальні фонди, де будуть акумулюватися кошти на підтримку соціальних ініціатив.

Біографії авторів

Yuliia Oleksiivna Chaliuk, National Economic University named after Vadym Hetman

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Sociology

Nadiia Mykhailivna Dovhanyk, National Economic University named after Vadym Hetman

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Political History

Посилання

Zakon Ukrayiny “Pro transkordonne spivrobitnytstvo”: pryiniatui 24.06.2004 roku, № 1861-IV [The Law of Ukraine “On cross-border cooperation” from June 24 2004 № 1861-IV]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny “Pro stymulyuvannya rozvytku rehioniv”: pryiniatui 08.09.2005 roku №. 2850-IV [The Law of Ukraine “On the stimulation of regional development” from September 8 2005, № 2850-IV]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2850-15 [in Ukrainian].

Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny “Pro intensyfikatsiyu spivrobitnytstva Ukrayiny z Yevropeyskym Soyuzom u ramkakh yevrorehioniv ta perspektyvy transkordonnoho spivrobitnytstva”: pryiniata 27.06.2007 roku № 1242-V [The Resilution of the Verkhovna Rada of Ukraine “On intensification of Ukraine’s cooperation with the European Union within the framework of Euroregions and cross-border cooperation” from June 27 2007, № 1242-V]. ukraine.uapravo.net. Retrieved from http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1242-v?lang=uk [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrayiny “Pro zakhody shchodo aktyvizatsiyi yevrointehratsiynoho prykordonnoho spivrobitnytstva”: pryiniatui 19.12.2007 roku № 1236 [The Decree of the President of Ukraine “ On measures to revitalize the European integration of Border cooperation”.

from December 19 2007, № 1236]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236/2007 [in Ukrainian].

European Neighbourhood Instrument. Programming document for EU support to ENI Cross-Border Cooperation 2014–2020. (2014). eeas.europa.eu. Retrieved from http://eeas.europa.eu [in English].

Troyan, S. S. (2011). Ukrayina u systemi suchasnoho transkordonnoho spivrobitnytstvan [Ukraine the system of modern cross-border economic cooperation]. Naukovyy visnyk Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. - Sientific bulletin Rivne State University of the Humanities, 5(6), 30-41 [in Ukrainian].

Martynyuk, V. O. (2005). Politychna hoehrafiya ta heopolityka [Poliyical goegraphy and geopolitics]. Kyiv: NMTsVO [in Ukrainian].

Fedulova, P. I. & Yukhnovska, T. M. (2012). Ukrayina u mizhnarodnomu naukovo-tekhnolohichnomu spivrobitnytstvi: uchast u spilnykh proektakh [Ukraine in international scientific and technological cooperation: joint projects]. Ekonomika i prohnozuvannya – Economics and forecasting, 4, 19-35 [in Ukrainian].

Mikula, N. A. (2008). Stratehiya formuvannya ta pidtrymky rozvytku transkordonnykh klasteriv [Starategy formation and support the development of cross-border clusters]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny – Socio-economic problems of the contemporary period, 3 (71), 129-141 [in Ukrainian].

Stalyy rozvytok Karpat ta inshykh hirskykh rehioniv Yevropy [Sustainable development of the Carpathians and other mountain regions of Europe]. zak-rada.gov.ua. Retrieved from http://zakrada.gov.ua [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Chaliuk, Y. O., & Dovhanyk, N. M. (2019). СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ З ЄС У РАМКАХ ЄВРОРЕГІОНІВ І ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ. Науковий вісник Полісся, (4(16), 33–38. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/158577

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ