ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

податкове навантаження, точки Лаффера, валовий регіональний продукт, податки

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах нестабільності економіки України загострюються макроекономічні і бюджетні проблеми. Серед причин - занадто високий рівень податкового навантаження. Постановка проблеми. Тому, дослідження питань податкового навантаження з врахуванням особливостей ресурсного потенціалу економіки регіонів країни для забезпечення економічного зростання є пріоритетною. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні основи впливу податкового навантаження на економку започаткував Артур Лаффер. Значний внесок у розвиток теорії та методології зробили відомі вчені: Ю. Ананіашвілі, Є. Балацький, А. Гусев, М. Какауліна, В. Федосова, В. Опаріна, В. Суторміна, Н. Рязанова, О. Гірна, О.Сидорович. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Залишається потреба в дослідженнях даного напряму, особливо з врахуванням особливостей розвитку економіки регіонів і країни в умовах трансформаційної економіки. Постановка завдання. Дослідження особливостей теорії Лаффера в сфері оптимізації податкового навантаження регіонів, поглиблення методичних підходів щодо управління податками на принципах забезпечення раціонального використання ресурсів, обґрунтування пріоритетних напрямів оптимального податкового навантаження з метою забезпечення економічного зростання. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто особливості податкового навантаження регіонів України. Запропоновано методичний підхід, який дає можливість оптимізувати податкове навантаження регіонів, підвищити ступінь економічної обґрунтованості прийняття рішення відносно пріоритетності розвитку регіонів. Висновки. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що регіони України мають різний впливу податкового навантаження на економічну систему. Прогноз моделі оптимізації податкового навантаження регіонів України до рівня, що сприяє економічному розвитку, показав, що є можливість навіть при незначному збільшенню обсягів виробництва, значно збільшувати обсяги податкових надходжень.

Біографія автора

Tatyana Mykhailivna Odintsova, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance

Посилання

Laffer, A. B. (2004, June 1). The Laffer Curve: Past, present and Future. www.heritage.org. Retrieved from https://www.heritage.org/taxes/report/the-laffer-curve-past-present-and-future [in English].

Ananiashvili, Yu. Sh., Papava, V. G. (2010). Nalogi i makroekonomicheskoe ravnovesie: laffero-keynsianskiy sintez [Taxes and macroeconomic equilibrium: Laffero-Keynesian synthesis]. Stockholm: SA&CC Press [in Russian].

Balatskiy, E. V. (2011). Nalogovo-byudzhetnaya politika i ekonomicheskiy rost [Fiscal policy and economic growth]. Obshchestvo i ekonomika – Society and Economics, 4-5, 136-144 [in Russian].

Gusev, A. B. (2003). Nalogi i ekonomicheskiy rost: teorii i empiricheskie otsenki [Taxes and economic growth: theories and empirical estimates]. Moscow: Ekonomika i pravo [in Russian].

Kakaulina, M. O. (2014). Modelirovanie vliyaniya nalogovoy nagruzki na ekonomicheskiy rost s uchetom resursnogo potentsiala [Modeling the impact of tax burden on economic growth, taking into account the resource potential]. Vladivostok: Dalnauka [in Russian].

Fedosov, V. M. Oparin, V. M., Piatachenko, H. O., et al. (1994). Podatkova systema Ukrainy [Tax system of Ukraine]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Sutormina, V. M., Fedorov, V. M., Riazanova, N. S. (1993). Finansy zarubizhnykh korporatsii [Finances of foreign corporations]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Hirna, O. Y., Svidnytskyi, E. I. (2013). Modeliuvannia efektu Laffera v ekonomitsi Ukrainy vyrobnycho-instytutsiinymy funktsiiamy [Modeling the Laffer effect in the Ukrainian economy by production-institutional functions]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1, 115-123 [in Ukrainian].

Sydorovych, O. Yu. (2017). Rozrakhunok podatkovoho navantazhennia na osnovi korotkostrokovykh finansovykh kharakterystyk [Calculation of tax burden on the basis of short-term financial characteristics]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika» – Scientific notes of the National University of Ostroh Academy. Series "Economics", 5 (33), 108-114 [in Ukrainian].

Balatskiy, E. V. (2000). Effektivnost fiskalnoy politiki gosudarstva [The effectiveness of the fiscal policy of the state]. Problemy prognozirovaniy – Problems of forecasting, 5, 32-45 [in Russian].

Balatskiy, E. V. (2003). Analiz vliyaniya nalogovoy nagruzki na ekonomicheskiy rost s pomoshch'yu proizvodstvenno-instutsionalnykh funktsiy [Analysis of the impact of the tax burden on economic growth with the help of production-institutional functions]. Problemy prognozirovaniya – Problems of Forecasting, 2, 88-107 [in Russian].

Panchenko, Yu. (2015, September 14). Artur Laffer: Vam pridetsya delat to, chto delali v Evrope 100 let nazad, a ne seychas [Arthur Laffer: You will have to do what people in Europe did 100 years ago, not what they do now]. www.eurointegration.com.ua. Retrieved from https://www. eurointegration.com.ua/rus/interview/2015/09/14/7038229/ [in Russian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Odintsova, T. M. (2019). ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Науковий вісник Полісся, (4(16), 47–56. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/158627

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА