ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ

Автор(и)

Ключові слова:

інновації, інноваційна діяльність, відкриті інновації, інноваційна співпраця

Анотація

Актуальність теми дослідження. У сучасних динамічних умовах економіки організації не здатні ефективно впроваджувати інновації самостійно та змушені переглядати свої інноваційні стратегії. У цьому контексті відкриті інновації розглядаються як більш дієвий підхід до управління інноваційними процесами, що може забезпечити зовнішні компетенції та конкурентні переваги для компаній, які функціонують на сучасному ринку. Постановка проблеми. Емпіричні дослідження виявляють широкий спектр факторів, що обумовлюють здатність організації до реалізації моделі відкритих інновацій, однак взаємозв’язки між цими факторами та їх вплив на інноваційну діяльність компанії пояснюються не повною мірою. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок у розбудову концепції відкритих інновацій зробили такі дослідники: Г. Чесбро, А.К. Кроутер, Е. Енкель, О. Гассман, К. Лаурсен, А. Солтер та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на те, що вивчення організаційних детермінант, які сприяють запровадженню моделі відкритих інновацій, є сферою підвищеного інтересу як науковців, так і практиків, сучасне розуміння цих факторів на рівні підприємства, як і взаємозв’язків між ними, досі є фрагментарним. Постановка завдання. Метою статті є висвітлення найважливіших внутрішніх чинників, які здійснюють вплив на здатність організації до запровадження відкритих інновацій. Аналітична концепція дослідження доповнює наявну теоретичну основу для ґрунтовного аналізу взаємозв’язків між основними факторами, які впливають на практику відкритих інновацій у компанії. Виклад основного матеріалу. На основі огляду літератури з проблематики управління відкритими інноваціями визначено ключові внутрішні чинники, які впливають на здатність фірми впроваджувати відкриті інновації: місія та система цінностей організації, стиль керівництва та лідерство, організаційна структура, корпоративна культура, навички і компетенції працівників і відповідна система стимулювання, а також технологічні можливості компанії та здатності, пов’язані з управлінням знаннями. Висновки. За результатами дослідження визначено сукупність внутрішніх факторів на рівні підприємства, які повинні першочергово враховуватися з метою підвищення здатності компанії до ефективного запровадження відкритих інновацій.

Біографії авторів

Yuliia Oleksandrivna Lazarenko, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Candidate оf Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Management

Olga Ivanivna Garafonova, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Doctor of Economics, Professor, Professor at the Department of Management

Sergiy Mykolaiovych Sobol, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Candidate оf Economic Sciences, Professor at the Department of Management

Ann Ihorivna Zaitseva, Kemerovo National University

Candidate оf Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Geology and Geography

Посилання

Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press [in English].

Chesbrough, H. & Crowther, A. K. (2006). Beyond high tech: Early Adopters of Open Innovation in Other Industries. R&D Management, 36 (3), 229-236 [in English].

Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. & West, J. (eds.) (2006). Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford: Oxford University Press [in English].

Durst, S. & Ståhle, P. (2013). Success Factors of Open Innovation – A Literature Review. International Journal of Business Research and Management, 4, 111-131 [in English].

Gassmann, O. & Enkel, E. (2004). Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes. R&D management conference, 1‐18 [in English].

Gassmann, O., Sandmeier, P. & Wecht, C. H. (2004). Innovationsprozesse: Öffnung statt Alleingang. I O New Management, 73, 1-2, 22-27 [in German].

Laursen, K. & Salter, A. (2006). Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance among U.K. Manufacturing Firms. Strategic Management Journal, 27 (2), 131-150 [in English].

Lin, H.-F. (2007). Knowledge Sharing and Firm Innovation Capability: An Empirical Study. International Journal of Manpower, 28, 315-332 [in English].

Smith, M., Busi, M., Ball, P. & Van der Meer, R. (2008). Factors Influencing an Organisation’s Ability to Manage Innovation: A Structured Literature Review and Conceptual Model. International Journal of Innovation Management, 12 (4), 655-676 [in English].

Stucki, A. (2009). Internal and External Factors Influencing the Implementation and Diffusion of the Open Innovation Models: The Case of the Postal Sector. 3rd Global Postal Research and Education Network Conference (pp. 1-21). Lausanne [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Lazarenko, Y. O., Garafonova, O. I., Sobol, S. M., & Zaitseva, A. I. (2019). ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ. Науковий вісник Полісся, (4(16), 57–64. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/158702

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ