ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА КООПЕРАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-28-38

Ключові слова:

вища освіта; інституції; онлайн-освіта; віртуальна мобільність; глобальні виклики; інтернаціоналізація; кооперація; пандемія; принципи; напрямки інтеграції

Анотація

Сучасна вища освіта відіграє вагому роль у сприянні мобільності, зокрема молоді, впровадженню інновацій, економічному зростанні, капіталізації людського потенціалу. За умов нестабільності та жорстких викликів сьогодення ще більше зростає потреба у зміцненні партнерських відносин між закладами вищої освіти як на національному, так й на міжнародному рівнях, провадженні спільної освітньої політики, прогнозуванні та плануванні діяльності з метою сталості розвитку та зміцнення конкурентних позицій на ринку освітніх послуг. Окреслене актуалізує необхідність теоретико-методологічного переосмислення особливостей нових форм та підходів до забезпечення ефективності процесів інтернаціоналізації вищої освіти України та кооперації партнерських закладів, які повинні стати дієвими механізмами досягнення сформульованих цілей та розв’язання складних задач, зокрема доступності освіти, якості та ефективності, капіталізації людського потенціалу. Крім того, з початком карантинних заходів значні зміни відбуваються по напрямку інтернаціоналізації вищої освіти
Доведено, що інтернаціоналізація та кооперація у вищій освіті, міжнародне навчання, у тому числі спільне онлайн навчання, стажування, студентська мобільність як інструменти взаємодії мають значний потенціал для включення значної кількості людей у міжкультурне навчання у глобальному масштабі. Потреба у ефективній інтернаціоналізації пов’язана зі значними можливостями для університетів при обмежених ресурсах для реалізації намірів. Знаходженню компромісу сприятиме транснаціональна співпраця, партнерство як у межах країни так й на міжнародному рівні, а основними рисами інтернаціоналізації мають стати сталість, міждисциплінарність, креативність, відкритість. Досягнення цих компонент матиме позитивний ефект не тільки для сектору вищої освіти, а й для суспільства вцілому.

Біографія автора

Світлана Бебко , Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і сфери обслуговування

Посилання

How the virus could reduce inequality [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Deutsche Bank AG. – Режим доступу : https://www.db.com/index?language_id=1.

Дерій, Ж. В. Шляхи модернізації сучасної системи фінансування вищої освіти в контексті розвитку людського капіталу / Ж. В. Дерій, О. А. Карпюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2011. - Вип. 18. - С. 288-297.

Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова ; за ред. В. Г. Кременя. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.

Internationalization of higher education [Електронний ресурс] / Офіційний сайт International Association of Universities. – Режим доступу : https://www.iau-aiu.net/.

IARU Members [Електронний ресурс] / Офіційний сайт International Alliance of Research Universities. – Режим доступу : http://www.iaruni.org/.

Bologna Process [Електронний ресурс] / Офіційний сайт European University Association. – Режим доступу : https://eua.eu/.

EAIE Vision [Електронний ресурс] / Офіційний сайт European Association for International Education. – Режим доступу : https://www.eaie.org/.

Про створення робочої групи з формування Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору [Електронний ресурс]: Наказ від 11 вересня 2017 року N 1273 / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/MUS28936.

Міжнародні наукові проекти [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/tag/mizhnarodni-naukovi-proekti.

Дерій, Ж. В. Капіталізація людського потенціалу: теорія, методологія, практика: моногр. / Ж. В. Дерій. – Чернігів: ЧНТУ, 2013. – 300 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Бебко , С. (2021). ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА КООПЕРАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ. Науковий вісник Полісся, (2(21), 28–38. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-28-38

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ