ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ЯК СКЛАДОВА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-39-51

Ключові слова:

забруднення довкілля; екологічна криза; природоохоронні заходи; екологічні інвестиції

Анотація

Проблема забруднення довкілля є проблемою світового масштабу, проте ефективність її вирішення залежить від зусиль окремих країн, усвідомлення ними загрози, що насувається, відповідального і систематичного контролю, безперервного моніторингу й дослідження тенденцій.
Зважаючи на ступінь нагальності та масштаби охоплення, вплив на здоров’я та якість життя населення, взаємозалежність і взаємовплив у глобальному масштабі, проблема забруднення довкілля має поступово і одночасно вирішуватися в кожній країні, що в кінцевому підсумку забезпечить синергійний загальнопланетарний ефект.
Численні сучасні дослідження даного питання суттєво поповнили теоретичну і практичну базу еколого-економічних наук, сформували не лише понятійний апарат, а й додали аналітичний інструментарій, проте світ продовжує розвиватися, а, отже, зростає і забруднення довкілля, що є невід’ємним наслідком антропогенного впливу. Саме тому аналіз, виявлення тенденцій, моделювання процесів забруднення та можливих наслідків залишається актуальним.
Основним завданням даного дослідження є моніторинг стану довкілля України в частині забруднення його компонентів, визначення джерел і тенденцій, побудова трендів з метою подальшого прогнозування розвитку ситуації, що стане інформаційною базою для прийняття управлінських рішень, спрямованих на нівелювання негативних наслідків як для нашої країни та її населення, так і для глобальної екологічної системи.
Аналіз, проведений в роботі, виявив несприятливі тенденції із забрудненням довкілля в Україні та проблему, пов’язану з недостатнім фінансуванням природоохоронних заходів, особливо в частині екоінвестицій. Увага держави, зважаючи на вимоги зовнішнього світу, ступінь взаємозалежності країн від поведінки одна одної в екологічній сфері, має бути прикута до вирішення даної проблеми.

Біографії авторів

Оксана Мініна , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Ольга Шевченко , Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри математики та економіки

Євгенія Мороз , ТОВ «Технолоджі Україна»

магістр

Посилання

Prüss-Üstün, Annette. Preventing disease through healthy environments. Towards an estimate of the environmental burden of disease / Prüss-Üstün A., Corvalán C. – World Health Organization. 2016. р. 105.

Борисенко, А. В. Стан атмосферного повітря і неінфекційна захворюваність [Електронний ресурс] / Проблематика громадського здоров’я. – Державна установа “Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України”. – Режим доступу: cgz.vn.ua/problematika-gromadskogo-zdorovya/problematika-gromadskogo-zdorovya_455.html.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Швиденко, А. Й. Екологічні основи природокористування / А. Й. Швиденко, В. П. Руденко, В. К. Євдокименко – К.: ІЗМН, 1999. – 200 с.

Забруднення повітря у світі: Індекс якості повітря в реальному часі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Забруднення повітря у світі: Індекс якості повітря в реальному часі (waqi.info).

Довкілля України 2019. Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2020. – 200 с.

Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів. Офіційний портал [Електронний ресурс].

– Режим доступу: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (mepr.gov.ua).

Шадура-Никипорець, Н. Т. Дослідження впливу масштабів виробництва на екологічні характеристики регіону на основі стохастичного факторного аналізу / Н. Т. Шадура-Никипорець, Ю. І. Никипорець // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 2 (18). – С. 129-136.

Державне агентство водних ресурсів України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Державне агентство водних ресурсів України (davr.gov.ua).

Купчик, О. Ю., Дерій, Ж. В. Екологічний стан придорожньої смуги за біоіндикаційними та хімічними показниками / О. Ю. Купчик, Ж. В. Дерій // Вісник Чернігівського національного технологічного університету. Технічні науки: зб. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – № 2 (4). – С. 221-227.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Мініна , О., Шевченко , О., & Мороз , Є. (2021). ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ЯК СКЛАДОВА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ. Науковий вісник Полісся, (2(21), 39–51. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-39-51

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ